1. موجود

  کتاب گنجینه سوال و نکات ارتوپدی

  25,000تومان

  23,750 تومان

  تعداد صفحه 214-انتشارات اندیشه رفیع -تالیف: سعیدرضا مهرپور
 2. موجود

  کتاب تشخیص افتراقی چرچیل

  30,000تومان

  25,500 تومان

  تعداد صفحه 680-انتشارات اندیشه رفیع -تالیف:رافتری-مترجم: منوچهر قارونی
 3. موجود

  کتاب تشخیص افتراقی

  40,000تومان

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 680-انتشارات اندیشه رفیع -تالیف:فری فرد-مترجم: منوچهر قارونی
 4. موجود

  کتاب معاینات بالینی وروش گرفتن شرح حال باربارا بیتز2017

  98,000تومان

  78,400 تومان

  تعداد صفحه 1040-انتشارات اندیشه رفیع -تالیف:باربارا بیتز-مترجم: منوچهر قارونی
 5. موجود

  کتاب هندبوک معاینات بالینی وروش گرفتن شرح حال باربارا بیتز2017

  40,000تومان

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 450-انتشارات اندیشه رفیع -تالیف:باربارا بیتز-مترجم: محمد واعظی
 6. موجود

  مبانی طب داخلی سسیل 2016 بیماری های خون و سرطان

  20,000تومان

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 200-انتشارات اندیشه رفیع -تالیف: رابرت گریگز-مترجم: محمد واعظی
 7. موجود

  مبانی طب داخلی سسیل 2016 بیماری های ریه

  15,000تومان

  12,750 تومان

  تعداد صفحه 150-انتشارات اندیشه رفیع -تالیف: رابرت گریگز-مترجم: محمد واعظی
 8. موجود

  مبانی طب داخلی سسیل 2016 بیماری های کلیه و مجرای ادراری

  20,000تومان

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 120-انتشارات اندیشه رفیع -تالیف: رابرت گریگز-مترجم: محمد واعظی
 9. موجود

  مبانی طب داخلی سسیل 2016 بیماری های قلب و عروق

  25,000تومان

  21,250 تومان

  تعداد صفحه 250-انتشارات اندیشه رفیع -تالیف: رابرت گریگز-مترجم: محمد واعظی
 10. موجود

  مبانی طب داخلی سسیل 2016 بیماری های عفونی

  25,000تومان

  21,250 تومان

  تعداد صفحه 200-انتشارات اندیشه رفیع -تالیف: رابرت گریگز-مترجم: محمد واعظی
 11. موجود

  مبانی طب داخلی سسیل 2016 بیماری های غدد درون ریز و متابولیک

  20,000تومان

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 150-انتشارات اندیشه رفیع -تالیف: رابرت گریگز-مترجم: محمد واعظی
 12. موجود

  مبانی طب داخلی سسیل 2016 بیماری های گوارش و کبد

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 150-انتشارات اندیشه رفیع -تالیف: رابرت گریگز-مترجم: محمد واعظی
 13. موجود

  مبانی طب داخلی سسیل 2016 بیماری های بافت همبند و استخوان

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 125-انتشارات اندیشه رفیع -تالیف: رابرت گریگز-مترجم: محمد واعظی
 14. موجود

  مبانی طب داخلی سسیل 2016

  150,000تومان

  112,500 تومان

  تعداد صفحه 1500-انتشارات اندیشه رفیع -تالیف: رابرت گریگز-مترجم: محمد واعظی
 15. موجود

  کتاب ژن 12 جلد دوم

  40,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 500-انتشارات اندیشه رفیع -تألیف کربز- ترجمه: سعید لطیفی نوید
 16. موجود

  کتاب تشخیص و درمان بیماری های زنان کارنت جلد دوم

  75,000تومان

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 527-انتشارات اندیشه رفیع -تالیف : کارنت-مترجم : اکرم قهقائی نظام آبادی
 17. موجود

  کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی فوریت های محیطی

  4,950 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات اندیشه رفیع تألیف طاهره توفیقیان
 18. موجود

  کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی اصول و فنون مراقبت ها

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 166 کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی اصول و فنون مراقبت ها تألیف طاهره توفیقیان
 19. موجود

  کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی فوریت های داخلی 1

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات اندیشه رفیع تألیف طاهره توفیقیان
 20. موجود

  کتاب اورژانس های پیش بیمارستانی تروما 1

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 120انتشارات اندیشه رفیع تألیف حسن خلیلی
 21. موجود

  کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز باکتری شناسی جلد اول

  60,000تومان

  51,000 تومان

  تعداد صفحه 510انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر کارول ترجمه دکتر حبیب ضیغمی
 22. موجود

  کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز باکتری شناسی جلد دوم

  60,000تومان

  51,000 تومان

  تعداد صفحه 1033انتشارات اندیشه رفیع تألیف: کارول ترجمه :دکترحبیب ضیغمی
 23. موجود

  کتاب میکروب شناسی مورای قارچ شناسی و انگل شناسی 2016

  45,000تومان

  38,250 تومان

  تعداد صفحه 337انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر پاتریک مورای ترجمه دکتر جلال مردانه
 24. موجود

  کتاب میکروب شناسی مورای باکتری شناسی 2016

  55,000تومان

  46,750 تومان

  تعداد صفحه 570 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکترپاتریک مورای ترجمه دکترجلال مردانه
 25. موجود

  کتاب میکروب شناسی مورای ویروس شناسی 2016

  40,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات اندیشه رفیع تألیف پاتریک مورای ترجمه دکتر جلال مردانه
 26. موجود

  کتاب گنجینه سوالات ارتوپدی

  25,000تومان

  23,750 تومان

  تعداد صفحه 210انتشارات اندیشه رفیع تألیف بهادر اعلمی هرندی
 27. موجود

  کتاب گزینه درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها

  32,000تومان

  30,400 تومان

  تعداد صفحه 230انتشارات اندیشه رفیع نوسنده بهادر اعلمی هرندی
 28. موجود

  کتاب مقدمه ای بر ایمونولوژی بنجامینی

  17,900تومان

  15,215 تومان

  تعداد صفحه 500 مترجم : دکتر احمد مسعود نوسنده ریچارد کویکو انتشارات اندیشه رفیع
 29. موجود

  کتاب بیماری های پوست هبیف 2018

  95,000تومان

  80,750 تومان

  تعداد صفحه 664انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر توماس پی هبیف ترجمه دکتر پروین منصوری
 30. موجود

  کتاب ایمونولوژی رویت 2013

  45,000تومان

  42,750 تومان

  تعداد صفحه 696انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر رویت ترجمه دکتر احمد مسعود
 31. موجود

  کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2 2017

  90,000تومان

  76,500 تومان

  تعداد صفحه 1000انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکترلنینجر ترجمه دکتر جواد محمد نژاد
 32. موجود

  کتاب بانک آزمون فیزیولوژی گایتون هال

  30,000تومان

  25,500 تومان

  تعداد صفحه 260انتشارات اندیشه رفیع تألیف گایتون هال ترجمه دکتر سید علی حائری روحانی
0