1. کتاب خواندن فوری الکتروکاردیوگرام

  30,000تومان

  28,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر دیل دوبین ترجمه معصومه ذاکری مقدم - دکتر منوچهر قارونی
 2. کتاب اصول علمی و مهارتهای بالینی پرستاری

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات اندیشه رفیع تألیف اشرف الملوک معماری - مرضیه شبان - خدیجه خسروی
 3. کتاب بررسی و معاینات بالینی برای پرستاران

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر شکوه ورعی
 4. کتاب مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون بورد، ارتقاء و گواهینامه تخصصی رشته بیماری های عفونی تیرماه 1396 First Resident جلد 2

  40,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر علی اسدالهی امین - دکتر عالیه پوردست
 5. کتاب شیمی محیط زیست آنالیرهای آب و فاضلاب

  30,000 تومان

  تعداد صفحه ۳۸٠ انتشارات اندیشه رفیع تالیف مک کارتی
 6. کتاب درسنامه جامع مامایی کارشناسی و کارشناسی ارشد

  70,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات اندیشه رفیع تالیف زیبا تقی زاده
 7. کتاب درسنامه جامع پرستاری کارشناسی ارشد

  60,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات اندیشه رفیع تالیف اسدی نوقابی
 8. کتاب درسنامه جامع پرستاری و مراقبت های ویژه

  65,000 تومان

  تعداد صفحه ۶۱۶ انتشارات اندیشه رفیع تالیف اسدی نوقابی
 9. کتاب روانشناسی عمومی و اجتماعی برای پرستار و رشته های علوم پزشکی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۸۸ انتشارات اندیشه رفیع تالیف محسن کوشان
 10. کتاب داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری مرجع کامل 95

  35,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات اندیشه رفیع تالیف مرجان رسولی
 11. کتاب بیوشیمی بالینی و تشخیص مولکولی تیتز جلد 1

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 682 انتشارات اندیشه رفیع تالیف کارل ای. بورتیس
 12. کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری 2017 اندیشه رفیع

  55,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر محمد خلج کندری و همکاران
 13. کتاب خلاصه اصول ژنتیک پزشکی امری 2017 اندیشه رفیع

  35,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه حسین نعمتی و همکاران
 14. کتاب ضروریات هماتولوژی هافبراند 2016

  44,000 تومان

  تعداد صفحه 768 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه علی ملکی و همکاران
 15. کتاب دستنامه بیهوشی و بیماریهای همراه

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 656 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر حمیده کریمی
 16. کتاب بیهوشی در بیماری های کبد

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات اندیشه رفیع تألیف زهره منتصری - محمدنبی رحیمیان - مهرداد علیزاده
 17. کتاب مدیریت درد

  12,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع تألیف فاطمه محسنی - محمد هادی درویش فر
 18. کتاب اطلس مریل - روشهای تصویربرداری جلد 1 اندامهای فوقانی و تحتانی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه الهه جزایری قره باغ - دکتر وحید چنگیزی
 19. کتاب اطلس جامع خون شناسی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر احمد فاطمی و سایرین
 20. کتاب بیوشیمی بالینی هنری دیویدسون 2017

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر سالار بختیاری و سایرین
 21. کتاب ادرار و دیگر مایعات بدن هنری دیویدسون 2017

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 145 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر جواد محمد نژاد - حامد اصغری
 22. کتاب میکروب شناسی پزشکی هنری دیویدسون 2017

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر جلال مردانه و سایرین
 23. کتاب خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2017

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر علی ملکی - دکتر احمد فاطمی - دکتر ناهید نصیری
 24. کتاب ایمونولوژی و ایمونوپاتولوژی هنری دیویدسون 2017

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 461 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دانیال ایمانی و سایرین
 25. کتاب آزمایشگاه بالینی هنری دیویدسون 2017 فصول 1 تا 13

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 333 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر امین رضوانی همدانی - حداد اصغری - دکتر جواد محمد نژاد
 26. کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه سمیرا امامی - سمانه سلطانی - علیرضا زارع بیدکی
 27. کتاب خلاصه بیوشیمی Unique

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات اندیشه رفیع تألیف مریم غفارزاده - افسانه لباف - فرشید میرزاوی
 28. کتاب خلاصه ژنتیک Unique

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات اندیشه رفیع تألیف شکوفه عبدالهی - شیوا پورنگ - ندا گلچین
 29. کتاب بیوشیمی مصور هارپر

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه محمدرضا ناظم