1. کتاب درسنامه پرستاری کودکان کودک سالم ونگ 2015

  25,000تومان

  21,250 تومان

  تعداد صفحه 440انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکترمرلین هاکنبری ترجمه دکتر زهرا عابدینی
 2. کتاب روش تحقیق پرستاری ارزیابی,ترکیب و تولید شواهد

  70,000تومان

  59,500 تومان

  تعداد صفحه 950انتشارات اندیشه رفیع تألیف سوزان گرو.نانسی برنز.جنیفر گری ترجمه ناهید دهقان میری
 3. کتاب اصول تحقیق پرستاری

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 540انتشارات اندیشه رفیع ترجمه وتخلیص ناهید دهقان میری نویسنده دنیس.اف.پولیت.چریل تاتانوبک
 4. کتاب درسنامه پرستاری کودکان ونگ 2015

  60,000تومان

  51,000 تومان

  تعداد صفحه 704انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکترمرلین هاکنبری ترجمه دکتر زهرا عابدینی
 5. کتاب مبانی طب کودکان نلسون 2019

  80,000تومان

  68,000 تومان

  تعداد صفحه 1115 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکترکارن جی ترجمه دکتر محمود خدابنده
 6. کتاب آناتومی گری برای دانشجویان دوم اندام

  40,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر رضا شیرازی و همکاران
 7. کتاب آناتومی گری برای دانشجویان جلد اول تنه

  55,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر رضا شیرازی و همکاران
 8. کتاب آناتومی گری برای دانشجویان جلد سوم سر و گردن

  40,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر رضا شیرازی و همکاران
 9. کتاب نوروآناتومی چوراسیا

  28,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر رضا شیرازی و همکاران
 10. کتاب آناتومی انسانی چوراسیا با رویکرد بالینی جلد سوم سر و گردن

  35,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر رضا شیرازی و همکاران
 11. کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2016

  45,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه حسین نعمتی - دکتر حمیدرضا سلیمان پور
 12. کتاب مدیریت کیفیت در علوم تصویر برداری

  90,000تومان

  76,500 تومان

  تعداد صفحه 632 انتشارات اندیشه رفیع تألیف: دکترجفری پاپ ترجمه :دکترعلی مهدی پور
 13. کتاب فیزیولوژی برن و لوی 2018

  120,000تومان

  102,000 تومان

  تعداد صفحه 1056 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه:دکترفاطمه صفری,دکترجواد فحانیک ببایی,دکتر سیمین نامور,علی رستگار فرج زاده
 14. کتاب بیوشیمی مصور هارپر جلد2 2018

  60,000تومان

  51,000 تومان

  تعداد صفحه 983 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه :دکترجواد محمد نژاد,دکترسالار بختیاری
 15. کتاب بیوشیمی مصور هارپر جلد1 2018

  60,000تومان

  51,000 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه :دکترجواد محمد نژاد,دکترسالار بختیاری
 16. کتاب بیوشیمی مصور هارپرترجمه کامل 2018

  120,000تومان

  102,000 تومان

  تعداد صفحه 938 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه :دکترجواد محمد نژاد,دکترسالار بختیاری
 17. کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ جلد اول

  60,000تومان

  51,000 تومان

  تعداد صفحه 819 انتشارات اندیشه رفیع تألیف: کاتزونگ ترجمه :دکترمجید متقی نژاد
 18. کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ جلد دوم

  60,000تومان

  51,000 تومان

  تعداد صفحه 819 انتشارات اندیشه رفیع تألیف: کاتزونگ ترجمه :دکترمجید متقی نژاد
 19. کتاب دستنامه بالینی پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث 2018

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 854 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه مهسا پورشعبان اوشیبی
 20. کتاب راهنمای عملی کاربردهای لیزر

  80,000تومان

  72,000 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر پروین منصوری - دکتر نیکو مظفری
 21. کتاب دوره چهار جلدی طب داخلی هاریسون HARRISONS PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE 20th Edition 2018

  500,000تومان

  400,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع
 22. کتاب اطلس جیبی آناتومی نتر 2019

  40,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات ترجمه دکتر رضا شیرازی و همکاران اندیشه رفیع
 23. کتاب آناتومی عمومی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 246 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر رضا شیرازی و همکاران
 24. کتاب بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی Key book داخلی 1

  45,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر علیرضا زادمهر - گلایول برهمن
 25. کتاب بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی Key book داخلی 2

  50,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر علیرضا زادمهر - گلایول برهمن
 26. کتاب Key book بانک جامع سوالات پیش کارورزی اسفند 95 قطب 9 و دانشگاه آزاد

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات اندیشه رفیع تألیف عاطفه جنت علیپور - مائده دست مردی - شیما سختی
 27. کتاب Key book بانک جامع سوالات پیش کارورزی اسفند 95 قطب 1 و قطب 6

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 146 انتشارات اندیشه رفیع تألیف عاطفه جنت علیپور - مائده دست مردی - شیما سختی
 28. کتاب Key book بانک جامع سوالات پیش کارورزی اسفند 95 قطب 7 و قطب 8

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 146 انتشارات اندیشه رفیع تألیف عاطفه جنت علیپور - مائده دست مردی - شیما سختی
 29. کتاب Key book بانک جامع سوالات پیش کارورزی اسفند 95 قطب 4 و قطب 5

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات اندیشه رفیع تألیف عاطفه جنت علیپور - مائده دست مردی - شیما سختی
 30. کتاب Key book بانک جامع سوالات پیش کارورزی اسفند 95 قطب 2 و قطب 3

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات اندیشه رفیع تألیف عاطفه جنت علیپور - مائده دست مردی - شیما سختی
 31. کتاب اصول بیهوشی میلر

  70,000تومان

  66,500 تومان

  تعداد صفحه 1008 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر نسرین نوری و دیگران
 32. کتاب دستنامه سونوگرافی اورژانس و مراقبت حیاتی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر فاطمه محمدی - دکتر سعید عباسی