1. موجود

  کتاب امدادگر اورژانس - اولین واکنش شما در ارائه خدمات اورژانس

  70,000تومان

  66,500 تومان

  تعداد صفحه 608 انتشارات سیمین دخت ترجمه دکتر محمد رضائی و همکاران
 2. موجود

  کتاب بانک سوالات پیش بیمارستانی - برای دانشجویان و تکنسین های فورت های پزشکی

  60,000تومان

  57,000 تومان

  تعداد صفحه 375 انتشارات سیمین دخت تألیف حمیدرضا میری - احمد حقیری دهبارز - قاسم سبحانی
 3. موجود

  کتاب اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پیشرفته -2 جلدی

  140,000تومان

  133,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات سیمین دخت تألیف جوزف میسوویچ ترجمه شبنم ذوالجلالی
 4. موجود

  کتاب اورژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی - دوجلدی

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 548 انتشارات سیمین دخت تألیف برایان بلدسو ترجمه مهدی ابوذری
 5. موجود

  کتاب اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 965 انتشارات سیمین دخت تألیف جوزف میسوویچ ترجمه سعیده خرم نیا
0