1. موجود

  کتاب روشهای آماری و شاخص‌های بهداشتی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر کاظم محمد - دکتر حسین ملک افضلی
 2. موجود

  کتاب مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد آمار زیستی

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات جامعه نگر تألیف محمود ثالثی
 3. موجود

  کتاب آنالیز آماری در پژوهش های علوم پزشکی با استفاده از نرم افزار SPSS

  34,900تومان

  31,410 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات آرین پژوهش تالیف دکتر علی چهرئی
 4. موجود

  کتاب روش های آماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی - مونرو

  84,900تومان

  63,675 تومان

  تعداد صفحه 556 انتشارات جامعه نگر تألیف استیسی بی پلیختا ترجمه انوشیروان کاظم نژاد
0