1. کتاب مروری بر بیوتکنولوژی دارویی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 75 انتشارات اطمینان تألیف فاطمه ابرقویی
 2. کتاب ضروریات فیزیولوژی پزشکی

  54,000تومان

  51,300 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اطمینان تألیف دکتر امید صالحیان
 3. کتاب درسنامه جامع شیمی دارویی جلد سوم

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات اطمینان تألیف دکتر علیرضا علی آبادی
 4. کتاب درسنامه جامع شیمی دارویی جلد دوم

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 262 انتشارات اطمینان تألیف دکتر علیرضا علی آبادی
 5. کتاب درسنامه جامع شیمی دارویی جلد اول

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 321 انتشارات اطمینان تألیف دکتر علیرضا علی آبادی
 6. کتاب مروری سریع بر فارماکولوژی بالینی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات اطمینان ترجمه دکتر محمدحسین اصغری - عماد قبادی - دکتر مرجان فلاح
 7. کتاب فارماکولوژی رنگ و دیل

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 650 انتشارات اطمینان ترجمه محمدحسین اصغری و دیگران
 8. کتاب خلاصه زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2016

  51,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات اطمینان تألیف هاروی لودیش - آرنولد برک ترجمه سمیه صادقی - معصومه علیپور - فاطمه ابرقوئی کهکی
 9. کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی ETC از 85 تا 97

  55,000تومان

  49,500 تومان

  تعداد صفحه 774 انتشارات اطمینان تألیف فاطمه ابرقویی
 10. کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکتری بیوشیمی بالینی ETC از 85 تا 97

  55,000تومان

  49,500 تومان

  تعداد صفحه 569 انتشارات اطمینان تألیف دکتر نازنین پیروزنیا و همکاران
 11. کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکتری ایمنی شناسی ETC از 81 تا 97

  65,000تومان

  58,500 تومان

  تعداد صفحه 652 انتشارات اطمینان تألیف کبری مهدی نژادیانی و همکاران
 12. کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکتری ژنتیک انسانی و پزشکی ETC از 83 تا 97

  49,900تومان

  44,910 تومان

  تعداد صفحه 554 انتشارات اطمینان تألیف ندا منصوری - زینب ایمانی صابر
 13. کتاب وضعیت دهی و پارامترهای MRI ویرایش دوم

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات اطمینان ترجمه علی کیانی نظرلو - جلیل عبدالمحمدی
 14. کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد آناتومی از 84 تا 96 با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 129 انتشارات اطمینان تألیف دکتر ابراهیم خرازی نژاد - دکتر فرشته علی اکبری
 15. کتاب اصول سیتوژنتیک بالینی جرسن

  59,000تومان

  53,100 تومان

  تعداد صفحه 619 انتشارات اطمینان تالیف استیون ال گرسن
 16. کتاب بوشبرگ - مبانی فیزیکی تصویربرداری پزشکی - ویرایش سوم - 2012 - جلد اول

  55,000تومان

  49,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات اطمینان تالیف جرالد بوشبرگ
 17. کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده دکترای سم شناسی از سال 85 تا 96

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 78 انتشارات اطمینان تألیف امیر شادبورستانی
 18. کتاب مروری بر درمان شناسی - مجموعه کتاب های مروری ویژه آزمون جامع دستیاری تخصصی داروسازی

  17,500 تومان

  تعداد صفحه 193 انتشارات اطمینان تألیف دکتر سعید طاهری - دکتر رضا مساعد
 19. کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکترای علوم تغذیه 93-85

  23,500 تومان

  تعداد صفحه 287 انتشارات اطمینان تألیف بهروز طلایی
 20. کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکترای مکانیک سیالات

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 105 انتشارات اطمینان تألیف نادر یوسفی
 21. کتاب مجموعه سوالات دکتری بیوتکنولوژی پزشکی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات اطمینان تألیف شیرین عیوضی
 22. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد دوم -2013

  85,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اطمینان تألیف دیوید لی نلسون ترجمه نازنین پیروزنیا