پزشکی بوک فروش آنلاین کتابهای پزشکی با تخفیف ویژه

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. موجود

  کتاب بیماری های زنان 1 ویرایش 98 Learning by test

  70,000تومان

  63,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف دکتر پری خدام
 2. موجود

  کتاب بیماری های زنان 2 ویرایش 98 Learning by test

  70,000تومان

  63,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف دکتر پری خدام
 3. موجود

  کتاب بیماری های کلیه ویرایش 98 Effortless Medicine

  110,000تومان

  99,000 تومان

  تعداد صفحه 226 انتشارات حیدری تألیف دکتر پری خدام
 4. موجود

  کتاب بیماری های زنان 1 ویرایش 98 Effortless Medicine

  90,000تومان

  81,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف دکتر پری خدام
 5. موجود

  کتاب بیماری های زنان 2 ویرایش 98 Effortless Medicine

  90,000تومان

  81,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف دکتر پری خدام
 6. موجود

  کتاب بیماری های غدد جلد 2 ویرایش 97- Learning by Test

  60,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف دکتر پری خدام
 7. موجود

  کتاب بیماری های غدد جلد اول ویرایش 97- Learning by Test

  60,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف دکتر پری خدام
 8. موجود

  کتاب بیماری های قلب جلد اول ویرایش 97- Learning by Test

  60,000تومان

  54,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف دکتر پری خدام
 9. موجود

  کتاب جراحی 1 ویرایش 97- Effortless Medicine

  65,000تومان

  58,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف دکتر پری خدام
 10. موجود

  کتاب جراحی 2 ویرایش 97- Effortless Medicine

  65,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف دکتر پری خدام
 11. موجود

  کتاب جراحی 3 ویرایش 97- Effortless Medicine

  65,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف دکتر پری خدام
 12. موجود

  کتاب جراحی 4 ویرایش 97- Effortless Medicine

  65,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف دکتر پری خدام
 13. موجود

  کتاب بیماری های غدد ویرایش 97- Effortless Medicine

  65,000تومان

  58,500 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات حیدری تألیف دکتر پری خدام
 14. موجود

  کتاب بیماری های قلب ویرایش 97- Effortless Medicine

  65,000تومان

  58,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف دکتر پری خدام
 15. تمام شده

  کتاب خلاصه جراحی شوارتز2015 -جلد3 - Effortless Medicine

  29,800 تومان

  تعداد صفحه 222 انتشارات آرتین طب تألیف پری خدام
 16. تمام شده

  کتاب خلاصه جراحی شوارتز 2015-جلد4 - Effortless Medicine

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 227 انتشارات آرتین طب تألیف پری خدام
 17. تمام شده

  کتاب خلاصه هاریسون 2012و سیسیل 2010 - بیماریهای گوارش - Effortless Medicine

  24,800 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات آرتین طب تألیف پری خدام
 18. موجود

  کتاب جراحی بر اساس شوارتز2015-جلد1 - Effortless Medicine

  26,800 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات آرتین طب تألیف پری خدام
 19. تمام شده

  کتاب خلاصه جراحی شوارتز 2015-جلد2 - Effortless Medicine

  29,800 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات آرتین طب تألیف پری خدام
 20. تمام شده

  کتاب خلاصه کتاب زنان دنفورث جلد 2 Effortless Medicine

  16,800 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات آرتین طب تألیف پری خدام
 21. تمام شده

  کتاب خلاصه بیماریهای عفونی جلد 1 بر اساس هاریسون 2012- Effortless Medicine

  22,800 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات آرتین طب تألیف پری خدام
 22. تمام شده

  کتاب خلاصه هاریسون 2012و سیسیل 2010- بیماریهای غدد Effortless Medicine

  22,800 تومان

  تعداد صفحه 186 انتشارات آرتین طب تألیف پری خدام
 23. تمام شده

  کتاب خلاصه کتاب زنان دنفورث جلد 1 - Effortless Medicine

  24,800 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات آرتین طب تألیف پری خدام
 24. تمام شده

  کتاب خلاصه هاریسون 2012و سیسیل 2010 - بیماریهای خون و انکولوژی-Effortless Medicine

  24,800 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات آرتین طب تألیف پری خدام
 25. تمام شده

  کتاب خلاصه هاریسون 2012و سیسیل 2010- بیماریهای ریه Effortless Medicine

  22,800 تومان

  تعداد صفحه 247 انتشارات آرتین طب تألیف پری خدام
0