پزشکی بوک فروش آنلاین کتابهای پزشکی با تخفیف ویژه

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. تماس
  25 %

  کتاب بیماری های زنان 1 ویرایش 98 Learning by test-نویسنده دکتر پری خدام

  120,000تومان

  90,000 تومان

  تعداد صفحه360 انتشارات حیدری تألیف دکتر پری خدام
 2. تماس
  25 %

  کتاب بیماری های زنان 2 ویرایش 98 Learning by test-نویسنده دکتر پری خدام

  120,000تومان

  90,000 تومان

  تعداد صفحه285 انتشارات حیدری تألیف دکتر پری خدام
 3. تماس
  25 %

  کتاب بیماری های کلیه ویرایش 98 Effortless Medicine-نویسنده دکتر پری خدام

  190,000تومان

  142,500 تومان

  تعداد صفحه 226 انتشارات حیدری تألیف دکتر پری خدام
 4. تماس
  25 %

  کتاب بیماری های زنان 1 ویرایش 98 Effortless Medicine-نویسنده دکتر پری خدام

  150,000تومان

  112,500 تومان

  تعداد صفحه 345انتشارات حیدری تألیف دکتر پری خدام
 5. تماس
  25 %

  کتاب بیماری های زنان 2 ویرایش 98 Effortless Medicine-نویسنده دکتر پری خدام

  150,000تومان

  112,500 تومان

  تعداد صفحه 216انتشارات حیدری تألیف دکتر پری خدام
 6. تماس
  0 %

  کتاب بیماری های غدد جلد 2 ویرایش 97- Learning by Test-نویسنده دکتر پری خدام

  60,000 تومان

  تعداد صفحه141 انتشارات حیدری تألیف دکتر پری خدام
 7. تماس
  0 %

  کتاب بیماری های غدد جلد اول ویرایش 97- Learning by Test-نویسنده دکتر پری خدام

  120,000 تومان

  تعداد صفحه171 انتشارات حیدری تألیف دکتر پری خدام
 8. تماس
  10 %

  کتاب بیماری های قلب جلد اول ویرایش 97- Learning by Test-نویسنده دکتر پری خدام

  60,000تومان

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات حیدری تألیف دکتر پری خدام
 9. تماس
  10 %

  کتاب جراحی 1 ویرایش 97- Effortless Medicine-نویسنده پری خدام

  150,000تومان

  135,000 تومان

  تعداد صفحه 161انتشارات حیدری تألیف دکتر پری خدام
 10. تماس
  0 %

  کتاب جراحی 2 ویرایش 97- Effortless Medicine-نویسنده دکتر پری قدام

  150,000 تومان

  تعداد صفحه219 انتشارات حیدری تألیف دکتر پری خدام
 11. تماس
  0 %

  کتاب جراحی 3 ویرایش 97- Effortless Medicine-نویسنده دکتر پری خدام

  150,000 تومان

  تعداد صفحه 214 انتشارات حیدری تألیف دکتر پری خدام
 12. تماس
  0 %

  کتاب جراحی 4 ویرایش 97- Effortless Medicine-نویسنده دکتر پری خدام

  150,000 تومان

  تعداد صفحه 227 انتشارات حیدری تألیف دکتر پری خدام
 13. تماس
  10 %

  کتاب بیماری های غدد ویرایش 97- Effortless Medicine-نویسنده دکتر پری خدام

  65,000تومان

  58,500 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات حیدری تألیف دکتر پری خدام
 14. تماس
  10 %

  کتاب بیماری های قلب ویرایش 97- Effortless Medicine-نویسنده دکتر پری خدام

  65,000تومان

  58,500 تومان

  تعداد صفحه533 انتشارات حیدری تألیف دکتر پری خدام
 15. تماس
  0 %

  کتاب خلاصه جراحی شوارتز2015 -جلد3 - Effortless Medicine-نویسنده پری خدام

  29,800 تومان

  تعداد صفحه 222 انتشارات آرتین طب تألیف پری خدام
 16. تماس
  0 %

  کتاب خلاصه جراحی شوارتز 2015-جلد4 - Effortless Medicine

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 227 انتشارات آرتین طب تألیف پری خدام
 17. تماس
  0 %
 18. تماس
  0 %

  کتاب جراحی بر اساس شوارتز2015-جلد1 - Effortless Medicine-نویسنده پری خدام

  26,800 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات آرتین طب تألیف پری خدام
 19. تماس
  0 %

  کتاب خلاصه جراحی شوارتز 2015-جلد2 - Effortless Medicine-نویسنده پری خدام

  29,800 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات آرتین طب تألیف پری خدام
 20. تماس
  0 %

  کتاب خلاصه کتاب زنان دنفورث جلد 2 Effortless Medicine-نویسنده پری خدام

  16,800 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات آرتین طب تألیف پری خدام
 21. تماس
  0 %

  کتاب خلاصه هاریسون 2012و سیسیل 2010- بیماریهای غدد Effortless Medicine

  22,800 تومان

  تعداد صفحه 186 انتشارات آرتین طب تألیف پری خدام
 22. تماس
  0 %

  کتاب خلاصه کتاب زنان دنفورث جلد 1 - Effortless Medicine-نویسنده پری خدام

  24,800 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات آرتین طب تألیف پری خدام
 23. تماس
  0 %
0