پزشکی بوک فروش آنلاین کتابهای پزشکی با تخفیف ویژه

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. تماس
  15 %

  کتاب FIRST AID FOR THE USMLE STEP 1 2019

  250,000تومان

  212,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پردیس‌باوران
 2. تماس
  15 %

  کتاب FIRST AID For The USMLE STEP1 2017

  199,000تومان

  169,150 تومان

  تعداد صفحه 777 انتشارات پردیس باوران تألیف Matthew Sochat
 3. تماس
  15 %

  کتاب USMLE - STEP1 Lecture Notes 2017 - Biochemistry and Medical Genetics

  100,000تومان

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 407 انتشارات پردیس باوران تألیف Sam Turco - Vernon Reichenbecher
 4. تماس
  15 %

  کتاب USMLE - STEP1 Lecture Notes 2017 - Anatomy

  100,000تومان

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات پردیس باوران تألیف James White
 5. تماس
  15 %

  کتاب USMLE - STEP1 Lecture Notes 2017 - Physiology

  100,000تومان

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 407 انتشارات پردیس باوران تألیف Britt Wilson
 6. تماس
  15 %

  کتاب USMLE - STEP1 Lecture Notes 2017 - Pathology

  100,000تومان

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات پردیس باوران تألیف John Barone
 7. تماس
  15 %

  کتاب USMLE - STEP1 Lecture Notes 2017 - Pharmacology

  100,000تومان

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 323 انتشارات پردیس باوران تألیف Craig Davis
 8. تماس
  15 %

  کتاب USMLE - STEP1 Lecture Notes 2017 - Immonology and Microbiology

  100,000تومان

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 483 انتشارات پردیس باوران تألیف Tiffany L. Alley
 9. تماس
  15 %

  کتاب USMLE - STEP1 Lecture Notes 2017 - Behavioral Science and Social Sciences

  100,000تومان

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات پردیس باوران تألیف Charles Faselis - Alina Gonzales
 10. تماس
  15 %

  کتاب USMLE step 1 Qbook 2019

  125,000تومان

  106,250 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اسرار طب
 11. تماس
  15 %

  کتاب Toronto Notes 2017 - 2 Vol - سیاه و سفید

  250,000تومان

  212,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Jieun Kim
 12. تماس
  15 %

  کتاب Toronto Notes 2017 - 2 Vol - رنگی

  350,000تومان

  297,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Jieun Kim
 13. تماس
  0 %

  کتاب Kaplan Medical USMLE Step1- Pathology

  79,200 تومان

  تعداد صفحه 313 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف John Barone
 14. تماس
  0 %

  کتاب Essentials for the Canadian Medical Licensing Exam - Review and Prep for MCCQE Part I

  249,200 تومان

  تعداد صفحه 757 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Sheehan H. Chiwdhury
 15. تماس
  0 %

  کتاب Kaplan Medical USMLE Step2 ck- Pediatrics

  99,200 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Conrad Fischer
 16. تماس
  0 %

  کتاب Kaplan Medicin USMLE Step2 ck- surgery

  89,200 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Carlos Pestana
 17. تماس
  0 %

  کتاب Kaplan Medical USMLE Step2 CK-Obstetrics and Gynecology

  99,200 تومان

  تعداد صفحه 289 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Elmar Peter Sakala
 18. تماس
  0 %

  کتاب Kaplan Medical USMLE step2 - Psychiatry,Epidemiology & Ethics

  89,200 تومان

  تعداد صفحه 237 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Alina Gonzales-Mayo
 19. تماس
  0 %

  کتاب Kaplan Medical USMLE Step2ck- Internal Medicine

  149,200 تومان

  تعداد صفحه 473 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Conrad Fischer
 20. تماس
  0 %

  کتاب Kaplan Medical USMLE step1- Physiology

  99,200 تومان

  تعداد صفحه 431 انتشارات پردیس باوران تألیف L.Britt Wilson
 21. تماس
  0 %

  کتاب Kaplan Medical USMLE step1-pathology

  79,200 تومان

  تعداد صفحه 313 انتشارات پردیس باوران تألیف manuel A Castro
 22. تماس
  0 %

  کتاب Kaplan Medical USMLE Step1- Pharmacology

  89,200 تومان

  تعداد صفحه 342 انتشارات پردیس باوران تألیف Craig Davis
 23. تماس
  0 %

  کتاب Kaplan Medical USMLE Step1- Behavioral Sciences & Social Sciences

  69,200 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات پردیس باوران تألیف Charles . Faselis
 24. تماس
  0 %

  کتاب Kaplan Medical USMLE Step1- Anatomy

  99,200 تومان

  تعداد صفحه 426 انتشارات پردیس باوران تألیف James White
 25. تماس
  0 %

  کتاب Kaplan Medical USMLE Step1- Immunology and Microbiology

  119,200 تومان

  تعداد صفحه 510 انتشارات پردیس باوران تألیف Kim Moscatello
 26. تماس
  0 %

  کتاب Kaplan Medical USMLE Step1- Biochemistry and Medical Genetics

  99,200 تومان

  تعداد صفحه 414 انتشارات پردیس باوران تألیف Sam Turco
 27. تماس
  0 %

  کتاب Kaplan Medical USMLE Step2 ck- Internal Medicine-full color

  139,200 تومان

  تعداد صفحه 405 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Conrad Fischer
 28. تماس
  0 %

  کتاب Kaplan Medicin USMLE Step2 ck- surgery

  79,200 تومان

  تعداد صفحه 222 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Conrad Fischer
 29. تماس
  0 %

  کتاب Kaplan Medical USMLE step2 - Psychiatry,Epidemiology & Ethics

  79,200 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Conrad Fischer
 30. تماس
  0 %

  کتاب Kaplan Medical USMLE Step2 ck- Pediatrics

  89,200 تومان

  تعداد صفحه 243 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف William G Cventnic
 31. تماس
  0 %

  کتاب First Aid for the Usmle Step1-2016

  199,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Vikas Bhushan
 32. تماس
  0 %

  کتاب Kaplan Medical USMLE Step1- Anatomy

  129,200 تومان

  تعداد صفحه 426 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف David Seiden
 33. تماس
  0 %

  کتاب Kaplan Medical USMLE Step1- Immunology

  49,200 تومان

  تعداد صفحه 178 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Mary Ruebush
 34. تماس
  0 %

  کتاب Kaplan Medical USMLE step1- Microbiology

  49,200 تومان

  تعداد صفحه 510 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Mary Ruebush
 35. تماس
  0 %

  کتاب Kaplan Medical USMLE Step1- Behavioral Sciences & Social Sciences

  69,200 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Steven R. Daugherty
 36. تماس
  0 %

  کتاب Kaplan Medical USMLE step1- Physiology - Full Color

  99,200 تومان

  تعداد صفحه 431 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Raj Dasgupta
 37. تماس
  0 %

  کتاب First Aid For The Usmle Step2 CK- Clinical knowledge

  199,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Tao Le
 38. تماس
  0 %

  کتاب First Aid For The Usmle Step2 CK- Clinical knowledge

  159,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Tao Le
 39. تماس
  0 %

  کتاب Kaplan Medical USMLE Step1- Pharmacology

  89,200 تومان

  تعداد صفحه 642 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف manuel A Castro
 40. تماس
  0 %

  کتاب Kaplan Medical USMLE Step1- Biochemistry and Medical Genetics

  89,200 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Barbara Hansen
0