پزشکی بوک فروش آنلاین کتابهای پزشکی با تخفیف ویژه

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. تماس
  0 %

  کتاب ACP-MKSAP Neurology | تألیف Robert kaniecki

  89,200 تومان

  تعداد صفحه 164 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Robert kaniecki
 2. تماس
  0 %

  کتاب ACP-MKSAP Rheumatology _تألیف Michael H Pillinger

  89,200 تومان

  تعداد صفحه 169 انتشارات تیمورزاده نوین _ تألیف Michael H Pillinger
 3. تماس
  0 %

  کتاب ACP-MKSAP Gastroenterology and Hepatology -تألیف Amy S Oxentenko

  292,200 تومان

  تعداد صفحه 163 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Amy S Oxentenko
 4. تماس
  0 %

  کتاب ACP-MKSAP Cardiovascular Medicine-تألیف Andrew Wang

  199,200 تومان

  تعداد صفحه 223 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Andrew Wang
 5. تماس
  0 %

  کتاب ACP-MKSAP Hematology and Oncology - تألیف Richard S. elsenstaedt

  299,200 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Richard S. elsenstaedt
 6. تماس
  0 %

  کتاب ACP-MKSAP Dermatology - تألیف Misha Rosenbach

  89,200 تومان

  تعداد صفحه 159 انتشارات تیمورزاده نوین -تألیف Misha Rosenbach
 7. تماس
  0 %

  کتاب ACP-MKSAP General Internal Medicine -تألیف karen F Mauck

  149,200 تومان

  تعداد صفحه 283 انتشارات تیمورزاده نوین - تألیف karen F Mauck
 8. تماس
  0 %

  کتاب ACP-MKSAP Endocrinology and Metabolism-تألیف cynthia A Burns

  69,200 تومان

  تعداد صفحه 141 انتشارات تیمورزاده نوین -تألیف cynthia A Burns
 9. تماس
  0 %

  کتاب ACP-MKSAP Nephrology-تألیف Hasan Bazari

  89,200 تومان

  تعداد صفحه 177 انتشارات تیمورزاده نوین- تألیف Hasan Bazari
0