1. کتاب پروتکل های دارودرمانی بالینی

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات ارجمند تألیف گروه نویسندگان
 2. کتاب اندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیروف جلد اول 2011

  39,500 تومان

  تعداد صفحه 676 انتشارات ارجمند تألیف مارک فریتز - لئون اسپیروف ترجمه دکتر مهرناز ولدان و همکاران
 3. کتاب اندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیروف جلد دوم 2011

  39,500 تومان

  تعداد صفحه 888 انتشارات ارجمند تألیف مارک فریتز - لئون اسپیروف ترجمه دکتر مهرناز ولدان و همکاران
 4. کتاب خواندن الکتروکاردیوگرام فقط در 2 ساعت

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات ارجمند تألیف مالکولم اس تیلر ترجمه آرش مولا و همکاران
 5. کتاب بیماری های زنان و مامایی دنفورث - ویرایش دهم جلد دوم

  35,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات ارجمند ترجمه دکتر مهرناز ولدان و همکاران
 6. کتاب آسیب شناسی پایه اختصاصی رابینز 2017 - ویرایش دهم

  65,000تومان

  58,500 تومان

  تعداد صفحه 768 انتشارات ارجمند تألیف وینی کومار ترجمه دکتر خسرو سبحانیان و همکاران
 7. کتاب آسیب شناسی پایه اختصاصی رابینز - ویرایش نهم

  55,000تومان

  49,500 تومان

  تعداد صفحه 912 انتشارات ارجمند تألیف وینی کومار ترجمه دکتر علیرضا عبداللهی و همکاران
 8. کتاب فارماکولوژی برای رشته های پرستاری، مامایی، بهداشت، اتاق عمل

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات ارجمند تألیف دکتر عبدالرسول سبحانی - دکتر غلامرضا سپهری
 9. کتاب اپیدمیولوژی (2014)

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات ارجمند تألیف دکتر لئون گوردیس
 10. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر (جلد دوم)

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 832 انتشارات ارجمند تالیف آلبرت ال. لنینجر
 11. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر (جلد اول)

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 848 انتشارات ارجمند تالیف آلبرت ال. لنینجر
 12. کتاب نسخه نویسی بیماری های شایع

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات ارجمند تالیف حسین خلیلی
 13. کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی (جلد2)

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 936 انتشارات ارجمند تالیف هاروی لودیش
 14. کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی (جلد1)

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 880 انتشارات ارجمند تالیف هاروی لودیش
 15. کتاب کلیات چشم پزشکی ووگان ویراست هجدهم

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 608 انتشارات ارجمند تالیف پل ریوردان اوا
 16. کتاب آسیب شناسی پایه رابینز عمومی 2017

  50,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات ارجمند تالیف وینی کومار
 17. کتاب روش های تشخیص آزمایشگاهی قارچ های بیماری زا

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات ارجمند تالیف حسن یزدانفر
 18. کتاب آزمون های موضوعی کنکور علوم آزمایشگاهی - انگل شناسی و قارچ شناسی (ویرایش ششم)

  6,900 تومان

  تعداد صفحه 374 انتشارات ارجمند تالیف علیرضا لطفی کیان
 19. کتاب آزمون های موضوعی کنکور علوم آزمایشگاهی - خون شناسی و بانک خون (ویرایش ششم)

  6,900 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات ارجمند تالیف علیرضا لطفی کیان
 20. کتاب آزمون های موضوعی کنکور علوم آزمایشگاهی - ایمنی شناسی و سرم شناسی (ویرایش ششم)

  6,900 تومان

  تعداد صفحه 406 انتشارات ارجمند تالیف علیرضا لطفی کیان
 21. کتاب آزمون های موضوعی کنکور علوم آزمایشگاهی - میکروب شناسی و ویروس شناسی (ویرایش ششم)

  6,900 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات ارجمند تالیف علیرضا لطفی کیان
 22. کتاب آزمون های موضوعی کنکور علوم آزمایشگاهی - بیوشیمی و بیوشیمی بالینی (ویرایش ششم)

  9,900 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات ارجمند تالیف علیرضا لطفی کیان
 23. کتاب دستنامه ی درمان های طبی واشنگتن (2016)

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 1248 انتشارات ارجمند تالیف دکتر پاوات بات
 24. کتاب دارودرمانی بیماری های عفونی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات ارجمند تالیف دکتر حسین خلیلی
 25. کتاب دارودرمانی بیماری های کلیوی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات ارجمند تالیف دکتر حسین خلیلی
 26. کتاب دارودرمانی بیماری های بافت همبند و استخوان (روماتولوژی)

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات ارجمند تالیف دکتر حسین خلیلی
 27. کتاب دارودرمانی بیماری های سالمندان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات ارجمند تالیف حسین خلیلی
 28. کتاب دارودرمانی بیماری های اعصاب و روان

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات ارجمند تالیف دکتر ناعمه نیک ورز
 29. کتاب اطلاعات دارویی بالینی رویکرد جدید

  50,000تومان

  47,500 تومان

  تعداد صفحه 768 انتشارات ارجمند تالیف دکتر حسن خلیلی
 30. کتاب مجموعه موردهای طب داخلی

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات ارجمند تالیف برنارد هلمیش
 31. هندبوک HARRISONS MANUAL OF MEDICINE - 19th Edition - 2016

  95,000تومان

  85,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات ارجمند تالیف دکتر دنیس ال. کاسپر
 32. کتاب دستنامه ی طب داخلی هاریسون 2016

  95,000تومان

  85,500 تومان

  تعداد صفحه 1908 انتشارات ارجمند تالیف دکتر دنیس ال. کاسپر