1. کتاب میکرو RNA از پایه تا بالین

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات ابن سینا تألیف حسین دارابی - رحیم علیدادی
 2. کتاب آسیب شناسی پایه عمومی رابینز 2018 - ویرایش دهم

  50,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات ابن سینا تألیف وینی کومار ترجمه دکتر عباس شکور و همکاران
 3. کتاب 35 سال گزارش صبحگاهی قلب

  37,000 تومان

  تعداد صفحه 532 انتشارات ابن سینا تألیف دکتر منوچهر قارونی
 4. کتاب سیتوژنتیک پزشکی گاردنر (ناهنجاری های کروموزومی و مشاوره ژنتیک)

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 696 انتشارات ابن سینا تألیف روبرت گاردنر
 5. کتاب اطلس آسیب شناسی عملی (عمومی - اختصاصی)

  20,000تومان

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات ابن سینا تالیف دکتر عبدالمجید حسینی
 6. کتاب چکیده آسیب شناسی پایه عمومی رابینز

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات ابن سینا تالیف وینی کومار
 7. کتاب ژنتیک پزشکی تامپسون

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 840 انتشارات ابن سینا تالیف رابرت ال نوس بام
 8. کتاب اصول پایه و بالینی فیزیک تصویربرداری تشدید مغناطیسی (ابل)

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات ابن سینا تالیف دکتر حسین معصومی
 9. کتاب سلول شناسی و بافت شناسی عمومی انسان

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات ابن سینا تالیف دکتر مجید ملک زاده شفارودی
 10. کتاب روانشناسی عمومی اتکینسون و هیلگارد

  92,000 تومان

  تعداد صفحه 724 انتشارات ابن سینا تالیف سوزان نولن هوکسما
 11. کتاب کلون سازی ژن و آنالیز DNA

  40,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات ابن سینا تالیف تی. ا. براون
 12. کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری (2017) به همراه CD

  65,000تومان

  58,500 تومان

  تعداد صفحه 728 انتشارات ابن سینا تالیف ترن پنی
 13. کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018

  55,000تومان

  52,250 تومان

  تعداد صفحه 788 انتشارات ابن سینا تألیف ابوالعباس، آندرولیچمن، شبوبی لای ترجمه دکتر رضا فرید حسینی، دکتر علیرضا فتح اللهی
 14. کتاب KAPLAN & SADOCK COMPREHENSIVE TEXTBOOK OF PSICIATRY 2017 - 4Vol

  600,000تومان

  480,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات ابن سینا تألیف بنجامین جیمز سادوک
 15. کتاب تکنیک های زیبایی در بیماریهای پوست و مو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 612 انتشارات ابن سینا تألیف سید مهرداد مظفر
 16. کتاب آسیب شناسی اختصاصی رابینز 2013

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 880 انتشارات ابن سینا تألیف وینی کومار ترجمه عباس شکور
 17. کتاب آسیب شناسی پایه عمومی 2013

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات ابن سینا تألیف وینی کومار ترجمه عباس شکور ، گلبرگ پیریایی
 18. کتاب بیماری های گوش ،حلق ،بینی به همراه جراحی سر و گردن

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات ابن سینا تألیف هانس بهربهم ترجمه پدرام برقعی
 19. کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری2012 به همراه CD

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 720 انتشارات ابن سینا تألیف پیتر ترن پنی ترجمه لیلا یوسفیان
 20. کتاب ژنتیک پزشکی کانر

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات ابن سینا ترجمه لیلا یوسفیان
 21. کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس - 2015

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 776 انتشارات ابن سینا ترجمه رضا فرید حسینی
 22. کتاب مجموعه آزمون های روان شناسی بالینی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات ابن سینا تألیف هادی غضنفری
 23. کتاب علائم در ذهن - سایکو پاتو لوژی توصیفی - سیمز

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 412 انتشارات ابن سینا تألیف علی کربلایی صباغ
 24. کتاب خلاصه بیماریهای های دستگاه تنفس کودکان نلسون

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 167 انتشارات ابن سینا تألیف امیر هوشنگ پوستین دوز
 25. کتاب دارونامه کاربردی ایران 2012

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 648 انتشارات ابن سینا تألیف محمدرضا روحانی
 26. کتاب نسخه ها - راهنمای تجویز دارو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات ابن سینا ترجمه شقایق چشم خروشان
 27. کتاب خلاصه و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2015

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 800 انتشارات ابن سینا تألیف آنتونی ترور ترجمه مهسا هادی پور جهرمی
 28. کتاب رویان شناسی لانگمن 2015

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات ابن سینا تألیف توماس سادلر ترجمه مسلم بهادری
 29. کتاب آناتومی گری برای دانشجویان جلد دوم - اندام

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات ابن سینا تألیف ریچارد دریک ترجمه محمد بربرستانی
 30. کتاب آناتومی گری برای دانشجویان - جلد سوم - سروگردن -2015

  33,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات ابن سینا تألیف غلامرضا حسن‌زاده
 31. کتاب آناتومی گری جلد 2 - اندام

  33,000تومان

  29,700 تومان

  تعداد صفحه 259 انتشارات ابن سینا تألیف ریچارد دریک ترجمه غلامرضا حسن‌زاده
 32. کتاب اطلس آناتومی جیبی با نکات بالینی برای دانشجویان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات ابن سینا ترجمه غلامرضا حسن‌زاده