1. کتاب دندانپزشکی، حل و بحث آزمونهای پذیرش دستیار دندانپزشکی تیر 96

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات کتاب میر تألیف دکتر سحر محمدی
 2. کتاب دندانپزشکی، حل و بحث آزمونهای پذیرش دستیار دندانپزشکی تیر 92

  5,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات کتاب میر تألیف دکتر سحر محمدی
 3. کتاب جراحی دهان و فک و صورت نوین ویرایش ششم

  79,800 تومان

  تعداد صفحه 784 انتشارات کتاب میر تألیف دکتر مسعود یغمایی
 4. کتاب درسنامه جامع مدارک پزشکی (خلاصه دروس) - جلد 1

  19,800 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کتاب میر تألیف دکتر خلیل کیمیافر
 5. کتاب درسنامه جامع علوم پایه دندانپزشکی میر - جلد اول

  41,800 تومان

  تعداد صفحه 744 انتشارات کتاب میر تالیف دکتر منصور میرزایی
 6. کتاب حل و بحث آزمون های پذیرش دستیار دندانپزشکی تیر 91-82

  28,800تومان

  27,360 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کتاب میر تالیف دکتر امیر سعید یاوری
 7. کتاب حل و بحث آزمون های پذیرش دستیار دندانپزشکی تیر 94

  5,200 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات کتاب میر تالیف دکتر سحر محمدی
 8. کتاب حل و بحث آزمون های پذیرش دستیار دندانپزشکی تیر 93

  6,800تومان

  6,460 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات کتاب میر تالیف دکتر سحر محمدی
 9. کتاب حل و بحث آزمون های پذیرش دستیار دندانپزشکی مرداد 95

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 48 انتشارات کتاب میر تالیف دکتر محمد نوروزیان
 10. کتاب درسنامه جامع مدارک پزشکی (آزمونهای طبقه بندی شده) جلد 2

  24,800 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات کتاب میر تالیف دکتر امیر عباس عزیزی
 11. کتاب درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی میر - آزمونهای طبقه بندی شده همراه با پاسخهای تشریحی

  74,800 تومان

  تعداد صفحه 1368 انتشارات کتاب میر تألیف دکتر منصور میرزایی و دیگران
 12. کتاب درسنامه جامع علوم پایه داروسازی میر - آزمونهای طبقه بندی شده همراه با پاسخهای تشریحی

  28,800 تومان

  تعداد صفحه 816 انتشارات کتاب میر تألیف دکتر منصور میرزایی و دیگران
 13. کتاب درسنامه جامع علوم پایه پزشکی میر

  31,000 تومان

  تعداد صفحه 840 انتشارات کتاب میر تألیف دکتر منصور میرزایی و دیگران
 14. کتاب درسنامه جامع علوم پایه پزشکی نوین میر

  33,800 تومان

  تعداد صفحه انتشارات کتاب میر تألیف امین زند و دیگران
 15. کتاب درسنامه جامع علوم پایه داروسازی میر

  39,800 تومان

  تعداد صفحه 744 انتشارات کتاب میر تألیف دکتر منصور میرزایی و دیگران
 16. کتاب درسنامه جامع قطبی علوم پایه پزشکی میر - 10 قطب کشوری و دانشگاه آزاد

  59,800 تومان

  تعداد صفحه 664 انتشارات کتاب میر تألیف سعید غفاری و دیگران
 17. کتاب هماتولوژی عملی 6 استاد

  14,800 تومان

  تعداد صفحه 356 انتشارات کتاب میر تألیف دکتر شعبان علیزاده و همکاران
 18. کتاب بیوشیمی هارپر دولین لنینجر

  29,800 تومان

  تعداد صفحه انتشارات کتاب میر تألیف حامد اختیاری - علی اکبر مراتان
 19. کتاب جراحی دهان و فک و صورت نوین - پیترسون 2014

  79,800تومان

  75,810 تومان

  تعداد صفحه 784 انتشارات کتاب میر تألیف دکتر مسعود یغمایی
 20. کتاب مروری بر بیوشیمی

  4,800 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات کتاب میر تألیف پروین پاسالار
 21. کتاب درسنامه جامع بهداشت پارک 2E

  12,800 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات کتاب میر تألیف منوچهر کرمی‌
 22. کتاب فیزیولوژی گایتون، گانونگ، لوی 2E

  34,800 تومان

  تعداد صفحه 728 انتشارات کتاب میر تألیف حامد اختیاری ، بهنود شاهی ، نرگس بلوچ
 23. کتاب ژنتیک پزشکی 2E

  13,800 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات کتاب میر تألیف علیرضا خوشدل
 24. کتاب دنیای سلول - زیست شناسی سلولی و ملکولی

  49,800 تومان

  تعداد صفحه 918 انتشارات کتاب میر تألیف احد مختار زاده
 25. کتاب درس و آزمون فوریت‌های شب امتحان جلد 11 - ژنتیک

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات کتاب میر تألیف منصور میرزایی
 26. کتاب درس و آزمون فوریت‌های شب امتحان جلد 5 - تغذیه

  4,980 تومان

  تعداد صفحه 52 انتشارات کتاب میر تألیف منصور میرزایی
 27. کتاب درس و آزمون فوریت‌های شب امتحان جلد 2 - بافت شناسی

  9,400 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات کتاب میر تألیف منصور میرزایی
 28. کتاب درس و آزمون فوریت‌های شب امتحان جلد 3 - جنین‌شناسی

  5,200 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات کتاب میر تألیف منصور میرزایی
 29. کتاب درس و آزمون فوریت‌های شب امتحان جلد 16 - اندیشه و انقلاب اسلامی

  5,200 تومان

  تعداد صفحه 48 انتشارات کتاب میر تألیف فائزه مقیم پور بیژنی
 30. کتاب درس و آزمون فوریت‌های شب امتحان جلد 15 - بهداشت

  4,980 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات کتاب میر تألیف منصور میرزایی
 31. کتاب درس و آزمون فوریت‌های شب امتحان جلد 14 - زبان تخصصی

  6,800 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات کتاب میر تألیف منصور میرزایی