پزشکی بوک فروش آنلاین کتابهای پزشکی با تخفیف ویژه

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. موجود
  0 %

  کتاب درسنامه جامع طب اورژانس قلب و غدد بر مبنای روزن 2018

  99,000 تومان

  تعداد صفحه 398 انتشارات تیمورزاده نوین ترجمه یلدا جعفریان و دیگران
 2. موجود
  0 %

  کتاب درسنامه جامع طب اورژانس بیماری های ریه و مراقبت های بحرانی بر مبنای روزن 2018

  89,000 تومان

  تعداد صفحه 364 انتشارات تیمورزاده نوین ترجمه دکتر آزاده تفکری و دیگران
 3. موجود
  0 %

  کتاب درسنامه جامع طب اورژانس عروق و روانپزشکی بر مبنای روزن 2018

  89,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات تیمورزاده نوین ترجمه دکتر آزاده تفکری - دکتر یلدا جعفریان
 4. موجود
  0 %

  کتاب کلیات تک باخته شناسی پزشکی

  39,200 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات تیمورزاده نوین تالیف دکتر محمدجواد غروی
 5. موجود
  0 %

  کتاب ACP-MKSAP Neurology

  89,200 تومان

  تعداد صفحه 164 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Robert kaniecki
 6. موجود
  0 %

  کتاب ACP-MKSAP Rheumatology

  89,200 تومان

  تعداد صفحه 169 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Michael H Pillinger
 7. موجود
  0 %

  کتاب ACP-MKSAP Gastroenterology and Hepatology

  89,200 تومان

  تعداد صفحه 163 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Amy S Oxentenko
 8. موجود
  0 %

  کتاب ACP-MKSAP Cardiovascular Medicine

  129,200 تومان

  تعداد صفحه 223 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Andrew Wang
 9. موجود
  0 %

  کتاب ACP-MKSAP Hematology and Oncology

  149,200 تومان

  تعداد صفحه 244 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Richard S. elsenstaedt
 10. موجود
  0 %

  کتاب ACP-MKSAP Dermatology

  89,200 تومان

  تعداد صفحه 159 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Misha Rosenbach
 11. موجود
  0 %

  کتاب ACP-MKSAP General Internal Medicine

  149,200 تومان

  تعداد صفحه 283 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف karen F Mauck
 12. موجود
  0 %

  کتاب ACP-MKSAP Endocrinology and Metabolism

  69,200 تومان

  تعداد صفحه 141 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف cynthia A Burns
 13. موجود
  0 %

  کتاب ACP-MKSAP Nephrology

  89,200 تومان

  تعداد صفحه 177 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Hasan Bazari
 14. موجود
  0 %

  کتاب Merritt's Neurology- 2vol-2016

  449,200 تومان

  تعداد صفحه 1345 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Lewis P. Rowland
 15. موجود
  0 %

  کتاب Bradley's Neurology in Clinical Practice - 2vol

  599,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Walter G. Bradley
 16. موجود
  0 %

  کتاب Handbook of Neurosurgery - 2vol

  549,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Mark S Greenberg
 17. موجود
  0 %

  کتاب Adams and Victor`s Principles of Neurology -2vol

  299,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Allen H Ropper
 18. موجود
  0 %

  کتاب Aminoff`s Neurology and General Medicine - 2vol-offset

  299,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Michael J. Aminoff
 19. موجود
  0 %

  کتاب Neurological Examination Made Easy - offset

  99,200 تومان

  تعداد صفحه 241 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Geraind Fuller
 20. موجود
  0 %

  کتاب Oxford American Handbook of Nerology

  129,200 تومان

  تعداد صفحه 462 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف William J. herdman
 21. موجود
  0 %

  کتاب Adams and Victors Principles of Neurology- 2vol

  199,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Alan H. Ropper
 22. موجود
  0 %

  کتاب Botulinum Toxin Injection Guide-offset

  59,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Ib R Odderson
 23. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه بیماری های مغز و اعصاب

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 292 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف شکوفه علائی
 24. موجود
  0 %

  کتاب ABC of Epilepsy

  19,200 تومان

  تعداد صفحه 36 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف W. Henry Smithson
 25. موجود
  0 %

  کتاب Zollinger's Atlas of Surgical Operations

  169,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Robert M. Zollinger
 26. موجود
  0 %

  کتاب Sabiston Textbook of Surgery- 2 VOL -Offset

  599,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Courtney M. Townsend
 27. موجود
  0 %

  کتاب Schwartz`s Principles of Surgery -2vol-full color

  299,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف F.charles Brunicardi
 28. موجود
  0 %

  کتاب Rutherford`s Vascular Surgery -3vol-2014

  549,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Jack L Cronenwett
 29. موجود
  0 %

  کتاب Plastic Surgery Craniofacial ,Head and Neck Surgery -vol 3

  299,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف David H Song
 30. موجود
  0 %

  کتاب Plastic Surgery Aesthetic vol 2

  269,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Richard Warren
 31. موجود
  0 %

  کتاب Plastic Surgery lower Extremity,Trunk and Burns vol -4

  249,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف David H Song
 32. موجود
  0 %

  کتاب Plastic Surgery Principles vol 1

  259,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف James c Grotting
0