1. موجود

  کتاب چگونه بر اختلال نارسایی توجه - فزون کنشی ADHD در بزرگسالی تسلط یابیم

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف راسل ای بارکلی ترجمه دکتر علی مشهدی - فاطمه محمدی یکتا
 2. موجود

  کتاب سبک یاددهی و یادگیری و کاربرد آن در آموزش عالی

  6,800 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر حسین کریمی مونقی - طاهره بینقی
 3. موجود

  کتاب تغذیه در بیماران پیوند کلیه

  2,800 تومان

  تعداد صفحه 142 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر محسن نعمتی - مسعود شخص کالائی
 4. موجود

  کتاب مدل SPICES در برنامه درسی رشته پرستاری: مفاهیم و راهکارهای اجرای ده دانشکده پرستاری جهان

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف فاطمه خراشادی زاده - حسین کریمی مونقی
 5. موجود

  کتاب راهنمای نهادینه کردن سیستم تریاژ ESI V4

  5,200 تومان

  تعداد صفحه 134 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ترجمه دکتر حمیدرضا ریحانی - دکتر محسن ابراهیمی
 6. موجود

  کتاب اصول پاتوفیزیولوژی کلیه

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 422 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف هلموت جی رنکه - برادلی ام دنکر ترجمه دکتر مریم حامی
 7. موجود

  کتاب سکته مغزی اصول تشخیص، پیگیری و درمان

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 660 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر محمودرضا آذرپژوه
 8. موجود

  کتاب ورزش در پیشگیری و درمان بیماریهای روماتیسمی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر محمد حسن جوکار
 9. موجود

  کتاب آموزش و پیشگیری از سرطان پستان

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر محمد واحدیان شاهرودی - فاطمه پورحاجی - فهیمه پورحاجی - محمد حسین دلشاد
 10. موجود

  کتاب بررسی مقدماتی روان شناسی اسلامی برای دانشجویان

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 560 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر سید ابوالقاسم حسینی
 11. موجود

  کتاب اکسی پیانت های متداول در فرمولاسیون های دارویی و آرایشی بهداشتی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 662 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ترجمه الهام خداوردی - فائزه اسکندری
 12. موجود

  کتاب بیوتکنولوژی در مهندسی بهداشت محیط

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 102 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر عباس صادقی - مهندس میر ابوطالب کاظمی - مهندس شهربانو رافع
 13. موجود

  کتاب پوکی استخوان

  4,400 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ترجمه مرضیه زیلایی - امید حسنی
 14. موجود

  کتاب شوک، انواع، فرایندهای تشخیص و درمان

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر محمود فرهودی - دکتر مجتبی طبزرستانی - دکتر علی مختاری فر
 15. موجود

  کتاب تغذیه و سرطان

  2,700 تومان

  تعداد صفحه 88 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ترجمه دکتر سودابه شهید ثالث - دکتر مرجانه میرصدرائی - دکتر آذر فانی پاکدل
 16. موجود

  کتاب تشخیص و طرح ریزی درمان ارتودنسی

  9,500 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف ویلیام پروفیت - ریموند وایت ترجمه دکتر سیده مریم امید خدا - دکتر مرتضی عشاق
 17. موجود

  کتاب بافت شناسی عملی

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 214 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر فاطمه کبری گنجی - دکتر محبوبه آروند
 18. موجود

  کتاب روشهای جداسازی مواد موثره عصاره های طبیعی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 242 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف پیتر ج هوتون - آمالا رامان ترجمه دکتر مهرداد ایرانشاهی - دکتر امیر حسین صاحبکار
 19. موجود

  کتاب دستورالعمل و راهنمای پیوند کلیه

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف ج کرم و همکاران ترجمه دکتر علی شمسا
 20. موجود

  کتاب راهنمای درمان های اندودانتیکس

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر سعید مرادی - دکتر مرضیه جعفری
 21. موجود

  کتاب برون سپاری در نظام سلامت

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 142 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف سارا قدوسی مقدم - دکتر علی وفائی نجار
 22. موجود

  کتاب چگونه یک مقاله بنویسیم

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ترجمه دکتر رکسانا جان قربان و همکاران
 23. موجود

  کتاب فیزیولوژی بالینی برای دانشجویان پزشکی جلد اول

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر مجید خزاعی
 24. موجود

  کتاب بیهوشی در جراحی قلب

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر مهدی فتحی - دکتر شیما شیبانی
 25. موجود

  کتاب تشخیص و طرح درمان بالینی در بیماری های لثه

  33,000 تومان

  تعداد صفحه 362 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر مجید رضا مختاری - دکتر کیانا شکفته - دکتر یگانه خزاعی
 26. موجود

  کتاب راهنمای کاربردی برای ارزیابی دانشجویان علوم پزشکی

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 122 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر حسین کریمی مونقی
 27. موجود

  کتاب آشنایی با تحلیل بقاء و طول عمر در علوم پزشکی با کاربرد نرم افزارهای SPSS و SAS همراه با CD

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر حبیب الله اسماعیلی - حسین بنکچی
 28. موجود

  کتاب مدیریت تصفیه فاضلابهای صنعتی

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر علی اصغر نجف پور - مهندس محمد پذیرا
 29. موجود

  کتاب الفبای تحقیق در علوم پزشکی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر مهدی وطن پور - دکتر حبیب الله اسماعیلی
 30. موجود

  کتاب رفلکسولوژی و کاربرد بالینی آن

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر علی خورسند وکیل زاده - سارا باغانی - دکتر شاپور بدیعی اول - دکتر شیما رضائی دلویی
 31. موجود

  کتاب رادیولوژی قفسه سینه در کودکان

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر علی فیضی - دکتر دنیا فرخ
 32. موجود

  کتاب تصویربرداری تشخیصی در توان بخشی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر علی فیضی - دکتر حسین اصغر حسینی
0