1. کتاب آمار پزشکی پایه - بالینی

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 880 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ترجمه دکتر علی اکبر سرافراز - دکتر کامران غفارزادگان
 2. کتاب مبانی فیزیک پزشکی برای دانشجویان علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 412 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تالیف دکتر محمدعلی بهروز
 3. کتاب درسنامه طب سوزنی و ماکسی باسشن

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 566 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تالیف پروفسور بای شی ژاو
 4. کتاب مسمومیت ها - ترجمه اصول طب داخلی هاریسون 2015

  20,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ترجمه دکتر بیتا دادپور
 5. کتاب تداخلات دارویی فکت ( جلد دوم - L-Z)

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 982 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تالیف دیوید تاترو
 6. کتاب تداخلات دارویی فکت ( جلد اول A-K)

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 952 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تالیف دیوید تاترو
 7. کتاب اصول کاشت تک دندان

  20,000تومان

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ترجمه دکتر سید علی بنی هاشم راد - سید حامد بنی هاشم راد - سید احمد بنی هاشم راد
 8. کتاب اصول تشخیص و درمان شکستگی های فکی

  4,000تومان

  3,400 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر افشین حراجی
 9. کتاب ارتقاء سلامت دهان کودکان از تئوری تا عمل

  8,500تومان

  7,225 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ترجمه دکتر هدیه توتونی - دکتر سیدزاده صابونچی
 10. کتاب کنترل درد و اضطراب در دندانپزشکی کودکان و نوجوانان

  6,000تومان

  5,100 تومان

  تعداد صفحه 126 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر مریم طالبی - دکتر فاطمه مظهری
 11. کتاب جامعه شناسی پزشکی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 746 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف محمد خواجه دلویی
 12. کتاب مراقبت و زیبایی پوست

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 398 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف ایوی شایانفر ، عالیا موسویان ترجمه الهام خداوردی
 13. کتاب بیوتکنولوژی مولکولی اصول وکاربرد DNA نو ترکیب جلد 1

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف برنارد گلیک ، جک پاسترنک ترجمه جواد بهروان
 14. کتاب بیوتکنولوژی مولکولی اصول وکاربرد DNA نو ترکیب جلد 2

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 588 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف برنارد گلیک ، جک پاسترنک ترجمه جواد بهروان
 15. کتاب مروری بر فیزیک پزشکی هسته ای

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 246 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف محسن حاجی زاده صفار
 16. کتاب تداخلات دارویی فکت جلد 1و2

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 952 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دیوید تاترو ترجمه حسین حسین زاده
 17. کتاب گیاه شناسی دارویی به همراه CD

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 548 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف احمد امامی
 18. کتاب شیمی دارویی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 796 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف فرزین هادی زاده
 19. کتاب راهنمای درمان با داروهای بدون نسخه

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 604 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف تیموتی آر. کاوینگتون ترجمه محسن ایمن شهیدی
 20. کتاب فارماسیوتیکس دانش طراحی اشکال دارویی جلد2

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 640 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف مایکل ای اولتون ترجمه هادی افراسیابی گرگانی
 21. کتاب فارماسیوتیکس دانش طراحی اشکال دارویی جلد 1

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 540 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف مایکل ای اولتون ترجمه هادی افراسیابی گرگانی
 22. کتاب داروشناسی پزشکی در یک نگاه

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 308 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف مایکل نیل ترجمه حسین حسین زاده
 23. کتاب اشکال دارویی و سامانه های دارورسانی - جلد دوم

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 560 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف هووارد انسل ترجمه الهام خداوردی
 24. کتاب اشکال دارویی و سامانه های دارورسانی - جلد اول

  31,000 تومان

  تعداد صفحه 616 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف هووارد انسل ترجمه الهام خداوردی
 25. کتاب فارماسیوتیکس اولتون طراحی و ساخت فرآورده های دارویی - جلد اول - 2013

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 518 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف تألیف مایکل ای اولتون ترجمه هادی افراسیابی گرگانی
 26. کتاب آشنایی با فرمولاسیون داروهای ترکیبی در داروخانه

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف شیوا گل محمدزاده
 27. کتاب مبانی داروسازی سنتی با تکیه بر نظرات ابن النفیس قرشی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف بهجت جوادی
 28. کتاب فارماسیوتیکس اولتون - طراحی و ساخت فرآورده های دارویی جلد دوم - 2013

  45,000تومان

  42,750 تومان

  تعداد صفحه 708 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف هادی افراسیابی گرگانی