1. موجود

  کتاب میکروبیولوژی سلولی

  80,000 تومان

  تعداد صفحه 502 انتشارات صبورا تألیف برایان هندرسن و دیگران ترجمه دکتر یوسف نجفی کیا
 2. موجود

  کتاب آناتومی مور 2016 (اندام فوقانی و اندام تحتانی)

  38,900 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات صبورا تالیف دکتر محمد حسین اباذری
 3. موجود
 4. موجود

  کتاب فرهنگ داروهای CCU

  16,600 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات صبورا تألیف مریم اجلالی وردوق
 5. موجود

  کتاب فرهنگ داروهای بیهوشی

  18,600 تومان

  تعداد صفحه 307 انتشارات صبورا تألیف امیر بهرامی
 6. موجود

  کتاب فرهنگ داروهای ICU

  12,600 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات صبورا تألیف نرگس رحمانی
 7. موجود

  کتاب فرهنگ داروهای اورژانس

  20,600 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات صبورا تألیف امیر بهرامی
0