پزشکی بوک فروش آنلاین کتابهای پزشکی با تخفیف ویژه

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. تماس
  0 %

  کتاب مبانی مهندسی بافت و پزشکی ترمیمی جلد دوم-نویسنده: جعفر آی-مترجم: نسرین لطیفی-فرزانه خادمی-مسعود قربانی برزآبادی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 447 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران ترجمه نسرین لطفی - فرزانه خادمی - مسعود قربانی برزآبادی
 2. تماس
  0 %

  کتاب بیوشیمی آزمایشگاهی، تئوری و تکنیک های مدرن-نویسنده: رودنی بویر- مترجم: مژده حدادی

  33,000 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف رودنی بویر ترجمه مهندس مژده حدادی و همکاران
 3. تماس
  0 %

  کتاب دارونامه دامپزشکی-نویسنده: د جی آلن-مترجم:سیدمحمد فقیهی

  300,000 تومان

  تعداد صفحه 1026 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف د جی آلن ترجمه دکنر سید محمد فقیهی - دکتر حمیدرضا گندمی ثانی
 4. تماس
  0 %

  کتاب اصول فارماکولوژی و درمان شناسی دامپزشکی 2-نویسنده دکتر سید محمد فقیهی

  140,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر سید محمد فقیهی
 5. تماس
  0 %

  کتاب اصول فارماکولوژی و درمان شناسی دامپزشکی 1-نویسنده دکتر سید محمد فقیهی

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 370 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر سید محمد فقیهی
 6. تماس
  0 %

  کتاب گیاهان دارویی به انضمام طب سنتی آذربایجان جلد دوم-نویسنده مهندس اسلام مصطفوی

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف مهندس اسلام مصطفوی
 7. تماس
  0 %

  کتاب گیاهان دارویی به انضمام طب سنتی آذربایجان-نویسنده مهندس اسلام مصطفوی

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 305انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف مهندس اسلام مصطفوی
 8. تماس
  0 %

  کتاب ژنتیک عمومی-نویسنده سوزان الراد و دیگران -مترجم دکتر فرهاد امینی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 792 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف سوزان الراد و دیگران ترجمه دکتر فرهاد امینی
 9. تماس
  0 %

  کتاب کاربرد مهندسی شیمی در داروسازی-نویسنده دکتر محمدرضا مهرنیا و دیگران

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر محمدرضا مهرنیا و دیگران
 10. تماس
  0 %

  کتاب سازگاری های قلبی - عروقی رهیافتی سلولی و مولکولی-نویسنده دکتر رضا نوری و دیگران

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر رضا نوری و دیگران
 11. تماس
  0 %

  کتاب تداخل های دارویی در طب دام های کوچک-نویسنده سیدمحمد فقیهی

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر سید محمد فقیهی
 12. تماس
  0 %

  کتاب اصول فارماکولوژی و درمان شناسی دامپزشکی 3-نویسنده دکتر سید محمد فقیهی

  150,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر سید محمد فقیهی
 13. تماس
  0 %

  کتاب تداخل های دارویی در طب پرندگان-نویسنده دکتر سید محمد فقیهی

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر سید محمد فقیهی
 14. تماس
  10 %

  کتاب خوراک و خوراک دهی به حیوانات اهلی-نویسنده ریچارد کلمز و دیگران- مترجم دکتر ابوالفضل زالی و همکاران

  350,000تومان

  315,000 تومان

  تعداد صفحه 790انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف ریچارد کلمز و دیگران ترجمه دکتر ابوالفضل زالی و همکاران
 15. تماس
  0 %

  کتاب مفاهیم ژنتیک-نویسنده سید احمد سادات نوری

  95,000 تومان

  تعداد صفحه 530 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر سید احمد سادات نوری - مهندس میترا پارسا
 16. تماس
  0 %

  کتاب سقط مکرر در بارداری-نویسنده دکتر آشر بشیری و دیگران -مترجم دکتر حمیده پاک نیت و دیگران

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 366 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر آشر بشیری و دیگران ترجمه دکتر حمیده پاک نیت و دیگران
 17. تماس
  0 %

  کتاب بیوتکنولوژی تولید مواد موثره گیاهی-نویسنده صدیقه اسمعیل زاده بهابادی و دیگران

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 151 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف صدیقه اسمعیل زاده بهابادی و دیگران
 18. تماس
  0 %

  کتاب عملکرد بیوراکتورها در مهندسی زیست پزشکی-نویسنده فاطمه یزدیان و همکاران

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 239 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف فاطمه یزدیان و همکاران
 19. تماس
  0 %

  کتاب گیاه دارویی زنیان-نویسنده سید احمد سادات نوری

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر سید احمد سادات نوری و همکاران
 20. تماس
  0 %

  کتاب بیمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه کار می کند-نویسنده دان گریفین-مترجم محمد عرب

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران ترجمه محمد عرب
 21. تماس
  0 %

  کتاب نظام های بیمه ی سلامت-نویسنده محمد عرب

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف محمد عرب
 22. تماس
  0 %

  کتاب مبانی مهندسی بافت و پزشکی ترمیمی-جلد دوم-نویسنده جعفر آی-مترجم فرزانه خادمی و دیگران

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 450انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تالیف جعفر آی ترجمه فرزانه خادمی و دیگران
 23. تماس
  0 %

  کتاب ایمونولوژی وجگانی-نویسنده محمد وجگانی

  450,000 تومان

  تعداد صفحه 1110 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف محمد وجگانی
0