1. کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019 ویراست چهاردهم

  85,000تومان

  80,750 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات گلبان تألیف توماس دبلیو سادلر ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی
 2. کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019

  49,000تومان

  44,100 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر رضا شیرازی - دکتر شبنم بخشعلی زاده
 3. کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن 2015 ویرایش 13

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 544 انتشارات ارجمند تألیف ت. و.سدلر
 4. کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن 2015

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات اشراقیه مترجم مهدی مهدی زاده
 5. کتاب جنین شناسی پزشکی ویراست پنجم

  37,500 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات گلبان تالیف دکتر جعفر سلیمانی راد
 6. کتاب ABS جنین شناسی

  40,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات آرین پژوهش تالیف دکتر داوود رمزی
 7. کتاب نکات تخصصی جنین شناسی لانگمن

  16,900 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات بشری تألیف مهدیه سادات موسوی - ملیحه قیاسوند
 8. کتاب جنین شناسی ABS

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات نور دانش تألیف داوود رمزی
 9. کتاب The Developing Human - Clinically Oriented Embryology

  149,200 تومان

  تعداد صفحه 536 انتشارات پردیس باوران تألیف Keith L. Moore
 10. کتاب جنین‌شناسی پزشکی لانگمن به همراه CD

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات گلبان تألیف توماس دبلیو سادلر ترجمه روشنک قطبی
 11. کتاب ضروریات جنین شناسی و نقایض هنگام تولد همراه با CD

  28,500 تومان

  تعداد صفحه 426 انتشارات آثار سبحان تألیف کیت ال . مور ترجمه بهنام جامعی
 12. کتاب رویان شناسی لانگمن 2015

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات ابن سینا تألیف توماس سادلر ترجمه مسلم بهادری
 13. کتاب رویان شناسی پزشکی لانگمن - 11 استاد

  39,800تومان

  35,820 تومان

  تعداد صفحه 498 انتشارات آرتین طب تألیف پروفسور توماس مدلر ترجمه ملیحه نوبخت
 14. کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن

  46,900تومان

  42,210 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات خسروی تألیف فردین عمیدی
 15. کتاب Langman's Medical Embryology

  149,200 تومان

  تعداد صفحه 407 انتشارات پردیس باوران نوین تألیف T.W. Sadler
 16. کتاب Langman's Medical Embryology

  199,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف T.W. Sadler
 17. کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن 2015

  44,900تومان

  40,410 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات حیدری ترجمه مهرداد صلاحی
 18. کتاب Larsen's Human Embryology - 1vol-2015-offset

  159,200 تومان

  تعداد صفحه 554 انتشارات پردیس باوران تألیف Gray C Schoenwolf