1. کتاب بازشناسی اشیا علوم اعصاب بینایی - مدل های محاسباتی شناختی یادگیری عمیق

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 372 انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تالیف رضا ابراهیم ‌پور
 2. کتاب تکنوتست چشم - بانک سوالات تکنولوژی جراحی چشم

  30,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف مصطفی معظم فرد - سیده فاطمه سجادی - مرضیه زارع قشلاقی
 3. کتاب کلیات چشم پزشکی ووگان ویراست هجدهم

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 608 انتشارات ارجمند تالیف پل ریوردان اوا
 4. کتاب فوندامنتال در چشم پزشکی - آکادمی فوندامنتال (2016 - 2015) - جلد دوم

  129,800تومان

  123,310 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات آرتین طب تالیف لارلس ا. اوین
 5. کتاب تظاهرات چشمی بیماری های روماتیسمی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات شهد سخن تألیف مهرداد آفرید
 6. کتاب چشم های مصنوعی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 129 انتشارات دانشگاه ‌علوم‌ پزشکی‌ شیراز تألیف ناصر اوجی
 7. کتاب بیماری ها و اورژانس های چشم - اصول، تشخیص و درمان

  18,500 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات خسروی تألیف نادر نصیری
 8. کتاب چشم پزشکی عمومی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 391 انتشارات فرهنگ فردا تألیف محمدعلی جوادی
 9. کتاب Case Reviews in Ophthalamology - offset

  129,200 تومان

  تعداد صفحه 261 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Neil J Friedman
 10. کتاب Pediatric Practice Ophthalmology-full color-offset

  129,200 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Gregg T Lueder
 11. کتاب Review of Ophthalmology- offset

  129,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف William Trattler
 12. کتاب American Academy of Ophthalmology - 14vol

  1,299,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین
 13. کتاب Ophthalmic Ultrasonography

  99,200 تومان

  تعداد صفحه 215 انتشارات پردیس باوران تألیف Arun D Singh
 14. کتاب Handbook of Retinal OCT

  79,200 تومان

  تعداد صفحه 177 انتشارات پردیس باوران تألیف Jay A Duker
 15. کتاب Stephen J .Ryan RETINA - 3VOL - offset

  799,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف David hinton
 16. کتاب Kanski's Clinical Ophthalmology - a systematic approach

  349,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Rus Gabbedy
 17. کتاب Kanski's Clinical Ophthalmology - a systematic approach - 2016

  249,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Rus Gabbedy
 18. کتاب Kanski's Clinical Ophthalmology - a systematic approach - original

  360,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده تألیف Rus Gabbedy