1. کتاب فارماکولوژی پرستاری

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات ارجمند تألیف هاپکینز
 2. کتاب مبانی الکتروفورزمویین و کاربرد آن در علوم زیستی و داروسازی

  16,500 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات جامعه نگر تالیف مجيد زند کريمی
 3. کتاب داروهای کاربردی در دندانپزشکی

  25,000تومان

  23,750 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف زهره ایزدی و همکاران
 4. کتاب اصول فارماکولوژی و درمان شناسی دامپزشکی 3

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر سید محمد فقیهی
 5. کتاب تداخل های دارویی در طب پرندگان

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر سید محمد فقیهی
 6. کتاب فارماکولوژی نوین دندانپزشکی

  21,800 تومان

  تعداد صفحه 545 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر علی اکبر فروتنی
 7. کتاب عوارض چشمی داروها

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 60 انتشارات تیمورزاده تألیف دکتر پدیده قائلی
 8. کتاب داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری مرجع کامل 95

  35,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات اندیشه رفیع تالیف مرجان رسولی
 9. کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ (جلد اول)

  55,000تومان

  49,500 تومان

  تعداد صفحه 768 انتشارات ارجمند تألیف برتام جی. کاتزونگ
 10. کتاب ساخت داروهای ترکیبی

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات تیمورزاده تألیف دکتر خیراله غلامی و دیگران
 11. کتاب درسنامه جامع شیمی دارویی جلد سوم

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات اطمینان تألیف دکتر علیرضا علی آبادی
 12. کتاب درسنامه جامع شیمی دارویی جلد دوم

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 262 انتشارات اطمینان تألیف دکتر علیرضا علی آبادی
 13. کتاب درسنامه جامع شیمی دارویی جلد اول

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 321 انتشارات اطمینان تألیف دکتر علیرضا علی آبادی
 14. کتاب اصول، مبانی و فنون مدیریت در داروسازی

  13,500 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات فوژان تألیف دکتر عباس کبریایی زاده - دکتر ناصر نصیری کوهپایی
 15. کتاب گیاه شناسی دارویی (رده بندی بر اساس APG)

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات ارجمند تألیف دکتر محمد آزادبخت
 16. کتاب کاربردهای درمانی گیاهان دارویی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات ارجمند تألیف دکتر فرحناز خلیقی سیگارودی
 17. کتاب فارماکوتراپی دیابت شیرین

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات ارجمند تألیف دکتر داوود فرزین
 18. کتاب دارو درمانی بیماری های پوست و مو

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات ارجمند تألیف دکتر حسین خلیلی
 19. کتاب دارو درمانی بیماری های تنفسی (ویرایش دوم)

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات ارجمند تألیف دکتر حسین خلیلی
 20. کتاب دارو درمانی بیماری های قلبی - عروقی (ویراست دوم)

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات ارجمند تألیف دکتر حسین خلیلی
 21. کتاب دارو درمانی بیماری های خون و سرطان

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 712 انتشارات ارجمند تألیف دکتر حسین خلیلی
 22. کتاب مقاومت های میکروبی و درمان آنتی بیوتیکی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات ارجمند تألیف دکتر حسین خلیلی
 23. کتاب دارودرمانی بیماری های گوارشی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات ارجمند تألیف دکتر حسین خلیلی
 24. کتاب دارودرمانی بیماری های دستگاه غدد درون ریز و زنان

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 292 انتشارات ارجمند تألیف دکتر حسین خلیلی
 25. کتاب داروشناسی نسخه های رایج

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات ارجمند تألیف دکتر حسین خلیلی
 26. کتاب راهنمای بالینی تجویز و مصرف منطقی داروهای بدون نسخه

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر مژگان مشایخی و سایرین
 27. کتاب مروری سریع بر فارماکولوژی بالینی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات اطمینان ترجمه دکتر محمدحسین اصغری - عماد قبادی - دکتر مرجان فلاح
 28. کتاب مرجع کامل داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 1754 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر علی اسدالهی امین و سایرین
 29. کتاب راهنمای نسخه پیچی صحیح

  2,950 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات تیمورزاده تألیف دکتر افسانه اسدی
 30. کتاب راهنمای نسخه نویسی صحیح

  2,950 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات تیمورزاده تألیف دکتر افسانه اسدی
 31. کتاب راهنمای جامع تزریق داروهای شیمی درمانی

  2,950 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات تیمورزاده تألیف دکتر ملوک حاجی بابایی - دکتر طاهر انتظاری ملکی
 32. کتاب توصیه های دارویی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 228 انتشارات دف تألیف گروه مولفان
 33. کتاب بیوفارمسی و فارماکوکینتیک کاربردی شارگل و یو ویراست هفتم

  66,000 تومان

  تعداد صفحه 608 انتشارات تیمورزاده ترجمه دکتر محمدرضا روئینی و همکاران
 34. کتاب فارماکولوژی رنگ و دیل

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 650 انتشارات اطمینان ترجمه محمدحسین اصغری و دیگران
 35. کتاب راهنمای تشخیص و درمان عوارض پوستی داروها

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر شعله ابراهیم پور
 36. کتاب کافه سیوتیکس

  37,000 تومان

  تعداد صفحه 454 انتشارات علوم و فنون معین تألیف دکتر جابر جاویدی
 37. کتاب پروتکل های دارودرمانی بالینی

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات ارجمند تألیف گروه نویسندگان
 38. کتاب راهنمای کامل داروهای ترالی اورژانس

  30,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف هادی بهرامی - لیلا کلانی