پزشکی بوک فروش آنلاین کتابهای پزشکی با تخفیف ویژه

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. تماس
  0 %

  کتاب مجموعه سوالات علوم پایه روپوش سفید - فیزیولوژی- نویسنده مبین احمدی نیاز

  9,800 تومان

  تعداد صفحه 92 انتشارات آرتین طب تألیف مبین احمدی نیاز
 2. تماس
  0 %
 3. تماس
  0 %

  کتاب مجموعه سوالات علوم پایه روپوش سفید - پاتولوژی- نویسنده سارا عسگریان - سیدمحمد پیری

  12,800 تومان

  تعداد صفحه 49 انتشارات آرتین طب تألیف سارا عسگریان - سیدمحمد پیری
 4. تماس
  0 %
 5. تماس
  0 %
 6. تماس
  0 %

  کتاب مجموعه سوالات علوم پایه روپوش سفید - بیوشیمی-نویسنده مبین احمدی نیاز

  9,800 تومان

  تعداد صفحه 108 انتشارات آرتین طب تألیف مبین احمدی نیاز
 7. تماس
  0 %
 8. تماس
  0 %

  کتاب مجموعه سوالات علوم پایه روپوش سفید - آناتومی-نویسنده محمدرضا رهنما

  9,800 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات آرتین طب تألیف محمدرضا رهنما
 9. تماس
  0 %
 10. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه جامع علوم پایه روپوش سفید - انگل شناسی-نویسنده سیدمحمد پیری

  9,800 تومان

  تعداد صفحه 95 انتشارات آرتین طب تألیف سیدمحمد پیری
 11. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه جامع علوم پایه روپوش سفید - فیزیولوژی-نویسنده سیدمحمد پیری

  12,800 تومان

  تعداد صفحه 101 انتشارات آرتین طب تألیف سیدمحمد پیری
 12. تماس
  0 %
 13. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه جامع علوم پایه روپوش سفید - آناتومی-نویسنده سیدمحمد پیری

  14,800 تومان

  تعداد صفحه 189 انتشارات آرتین طب تألیف سیدمحمد پیری
 14. تماس
  0 %
 15. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه جامع علوم پایه روپوش سفید - بیوشیمی-نویسنده سیدمحمد پیری

  8,800 تومان

  تعداد صفحه 79 انتشارات آرتین طب تألیف سیدمحمد پیری
 16. تماس
  0 %
 17. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه جامع علوم پایه روپوش سفید - پاتولوژی-نویسنده سیدمحمد پیری

  12,800 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات آرتین طب تألیف سیدمحمد پیری
 18. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه جامع علوم پایه روپوش سفید - بافت و جنین-نویسنده سیدمحمد پیری

  9,800 تومان

  تعداد صفحه 101 انتشارات آرتین طب تألیف سیدمحمد پیری
0