1. کتاب بیمارستان بلایا 2016

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 198 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر وحید حسینی جناب و همکاران
 2. کتاب فوریت های پزشکی در بلایا

  4,950 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات اندیشه رفیع تألیف عزت صمدی پور
 3. کتاب مجموعه سوالات آزمون فوریت های پزشکی در بلایا

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات حیدری تألیف محمدجواد دارابی
 4. کتاب فوریت های پزشکی الگوریتم های تشخیصی و درمانی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 205 انتشارات رویان پژوه تالیف دکتر وحید حسینی جناب
 5. کتاب اخلاق و مقررات حرفه ای در فوریت های پزشکی با تاکید بر اخلاق حرفه ای

  7,900 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات جامعه نگر تألیف عزیز شهرکی واحد
 6. کتاب فوریت های پزشکی در شرایط خاص

  6,900 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات جامعه نگر تألیف حسین ابراهیمی
 7. کتاب اخلاق و مقررات حرفه ای در فوریت های پزشکی EMS

  7,500 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات جامعه نگر تألیف عزیز شهرکی واحد
 8. کتاب Irwin & Rippe's Manual of Intensive Care Medicine

  299,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Richard S. Irwin