1. کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2016

  45,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه حسین نعمتی - دکتر حمیدرضا سلیمان پور
 2. کتاب اصول آزمایشگاهی روش های مولکولی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات ارجمند تألیف پیتر رایم
 3. کتاب زیست شناسی سلولی، مولکولی و مهندسی ژنتیک

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات خانه زیست شناسی تألیف دکتر مجید مهدوی - دکتر سید محمد امین موسوی - دکتر مجید صادقی زاده
 4. کتاب خلاصه زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2016

  51,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات اطمینان تألیف هاروی لودیش - آرنولد برک ترجمه سمیه صادقی - معصومه علیپور - فاطمه ابرقوئی کهکی
 5. کتاب معرفی پزشکی فرامولکولی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 126 انتشارات دگرسو تألیف دکتر کامران جلالی
 6. کتاب سلول های بنیادی مهندسی بافت و روش های آزمایشگاهی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشاراتخانه زیست شناسی تالیف دکتر حسین بهاروند
 7. کتاب سلول های بنیادی بزرگسالان

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 315 انتشارات خانه زیست شناسی تالیف دکتر حسین بهاروند
 8. کتاب سلول های بنیادی - تمایز و کاربردها

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 402 انتشارات خانه زیست شناسی تالیف دکتر حسین بهاروند
 9. کتاب سلول های بنیادی جنینی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات خانه زیست شناسی تالیف دکتر حسین بهاروند
 10. کتاب سلول های بنیادی جنینی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات خانه زیست شناسی تالیف دکتر حسین بهاروند
 11. کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی (جلد2)

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 936 انتشارات ارجمند تالیف هاروی لودیش
 12. کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی (جلد1)

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 880 انتشارات ارجمند تالیف هاروی لودیش
 13. کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی (جلد1)

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 880 انتشارات ارجمند تالیف هاروی لودیش
 14. کتاب خلاصه زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2016

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 403 انتشارات اندیشه رفیع مترجم حسین نعمتی
 15. کتاب خلاصه زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2016

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 403 انتشارات اندیشه رفیع مترجم حسین نعمتی
 16. کتاب زیست شناسی مولکولی سرطان (پیکورینو) 2014

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات دکتر خلیلی تالیف لورن پکورینو
 17. کتاب سلول شناسی و بافت شناسی عمومی انسان

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات ابن سینا تالیف دکتر مجید ملک زاده شفارودی
 18. کتاب مهارت های علمی در علوم زیست ملکولی

  49,000تومان

  46,550 تومان

  تعداد صفحه 616 انتشارات خسروی ترجمه دکتر پژمان فرداصفهانی
 19. کتاب چکیده زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2016

  44,900 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه دکتر عبدالرضا محمدنیا - دکتر نغمه بهرامی
 20. کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2016 - جلد دو

  69,900 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف هاروی اف لودیش و دیگران ترجمه عبدالرضا محمدنیا و همکاران
 21. کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2016 - جلد یک

  59,900 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف هاروی اف لودیش و دیگران ترجمه عبدالرضا محمدنیا و همکاران
 22. کتاب بانک آزمون زیست سلولی و ملکولی + مهندسی ژنتیک QB

  27,500 تومان

  تعداد صفحه 584 انتشارات خسروی تألیف مهرداد مهدوی
 23. کتاب زیست شناسی سلولی وملکولی لودیش جلد3

  33,900 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات حیدری ترجمه امین تشکر
 24. کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش جلد2

  33,900 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات حیدری ترجمه امین تشکر
 25. کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش جلد 1

  33,900 تومان

  تعداد صفحه 704 انتشارات حیدری ترجمه امین تشکر
 26. کتاب بیولوژی سلولی مولکولی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات اندیشه رفیع تألیف جواد محمدنژاد‌
 27. کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش2016-جلد اول-5 استاد

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 758 انتشارات اندیشه رفیع هاروی تألیف اف لودیش ترجمه جواد محمدنژاد‌
 28. کتاب مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد دوم

  45,000تومان

  42,750 تومان

  تعداد صفحه 495 انتشارات برای فردا تألیف محمدجعفر شریفی
 29. کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2013جلد سوم

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات خانه زیست شناسی ترجمه گروه ترجمه خانه زیست شناسی
 30. کتاب Molecular Biology of the Cell-2 vol

  369,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Bruce Alberts
 31. کتاب Molecular Cell Biology-2vol-offset

  369,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Harvey Lodish
 32. کتاب زیست شناسی سلولی و ملکولی لودیش 2013 جلد دوم

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 1316 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه جواد محمد نژاد
 33. کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش ج 3

  15,800 تومان

  تعداد صفحه انتشارات خسروی تألیف هاروی لودیش ترجمه هادی موسوی
 34. کتاب ضروریات زیست شناسی سلولی

  25,900تومان

  23,310 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات حیدری تألیف سیدعطااله سادات شاندیز
 35. کتاب ضروریات کشت سلولی

  9,800 تومان

  تعداد صفحه 74 انتشارات آرتین طب تألیف کاوه طاری
 36. کتاب دنیای سلول - زیست شناسی سلولی و ملکولی

  49,800 تومان

  تعداد صفحه 918 انتشارات کتاب میر تألیف احد مختار زاده
 37. کتاب بانک سوالات ایران -IQB زیست شناسی مولکولی به همراه پاسخنامه تشریحی

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات دکتر خلیلی تألیف میترا بهروزاقدم
 38. کتاب بانک جامع سوالات زیست سلولی و مولکولی

  18,500 تومان

  تعداد صفحه 271 انتشارات برای فردا تألیف سعیده عبداله پور
 39. کتاب مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد اول

  45,000تومان

  42,750 تومان

  تعداد صفحه 471 انتشارات برای فردا ترجمه محمدجعفر شریفی