1. کتاب مروری جامع بر ژنتیک

  25,000تومان

  22,500 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات برای فردا تألیف نجات مهدیه
 2. کتاب ژنتیک اصول و مسائل ویراست 5

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 609 انتشارات فاطمی تألیف سوزان الرود - ویلیام د استانسفیلد ترجمه حمیده علمی غروی - محمد صبور
 3. کتاب مقدمه ای بر کلونینگ ژن 2016 و آنالیز DNA ویراست هفتم

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات اشراقیه تألیف ترنس اوستن براون ترجمه اسعد آذرنژاد و همکاران
 4. کتاب مقدمه ای بر ژنتیک باکتری ها

  17,900 تومان

  تعداد صفحه 246 انتشارات جعفری تألیف نانسی تراون - جینی ترمپی ترجمه معصومه برادران و همکاران
 5. کتاب PCR - اصول، انواع و کاربردها - ویرایش دوم

  7,900 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات خسروی تألیف دکتر حمیده محمودزاده حسینی و همکاران
 6. کتاب ژن درمانی - مفاهیم، روش ها و کاربردها

  39,800 تومان

  تعداد صفحه 476 انتشارات نور دانش تألیف سید یونس حسینی و همکاران
 7. کتاب سیتوژنتیک پزشکی گاردنر (ناهنجاری های کروموزومی و مشاوره ژنتیک)

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 696 انتشارات ابن سینا تألیف روبرت گاردنر
 8. کتاب اصول سیتوژنتیک بالینی جرسن

  59,000تومان

  53,100 تومان

  تعداد صفحه 619 انتشارات اطمینان تالیف استیون ال گرسن
 9. کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری (ویراست پانزدهم 2017)

  79,000 تومان

  تعداد صفحه 778 انتشارات جامعه نگر تالیف محمدرضا نوری دلویی
 10. کتاب چکیده ژنتیک پزشکی امری - به انضمام فرهنگ اصطلاحات ژنتیک (ویرایش پانزدهم)

  35,000تومان

  31,500 تومان

  تعداد صفحه 478 انتشارات برای فردا ترجمه دکتر نجات مهدیه
 11. کتاب ژنتیک پزشکی تامپسون

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 840 انتشارات ابن سینا تالیف رابرت ال نوس بام
 12. کتاب کلیات تک باخته شناسی پزشکی

  39,200 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات تیمورزاده نوین تالیف دکتر محمدجواد غروی
 13. کتاب اصول سیتوژنتیک بالینی (جلد اول)

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات بابازاده تالیف استیون گرسن
 14. کتاب اصول سیتوژنتیک بالینی (جلد دوم)

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات بابازاده تالیف استیون گرسن
 15. کتاب کاربرد عملی مبانی PCR

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات آییژ تالیف الهام محمدی
 16. کتاب ضروریات زیست شناسی ملکولی

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 149 انتشارات آینده فردا تالیف فهیمه باغبانی آرانی
 17. کتاب اصول ژنتیک کلاگ (جلد دوم)

  37,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات برای فردا تالیف ویلیام کلاگ
 18. کتاب کلون سازی ژن و آنالیز DNA

  40,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات ابن سینا تالیف تی. ا. براون
 19. کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری (2017) به همراه CD

  65,000تومان

  58,500 تومان

  تعداد صفحه 728 انتشارات ابن سینا تالیف ترن پنی
 20. کتاب سلول های بنیادی به زبان ساده

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات خانه زیست شناسی تالیف لاری گلداستین
 21. کتاب ترجمه کامل اصول ژنتیک سرطان - 2016

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات برای فردا تالیف دکتر روح االله نخعی سیستانی
 22. کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری 2017

  59,900تومان

  56,905 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه دکتر مهرداد هاشمی، دکتر میترا بهروز اقدم
 23. کتاب اصول و کاربردهای Real-Time PCR

  29,800 تومان

  تعداد صفحه 285 انتشارات آرتین طب تألیف دکتر رضا مهدیان - احمدرضا کامیاب - دکتر علی اکبر امیرزرگر
 24. کتاب مبانی PCR و طراحی پرایمر - مقدماتی و پیشرفته

  22,500 تومان

  تعداد صفحه 366 انتشارات آثار سبحان تألیف مهندس حسن رسولی و همکاران
 25. کتاب ژنتیک برای پیراپزشکان

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات اندیشه رفیع تألیف بهار نقوی
 26. کتاب مبانی ژنتیک

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تألیف محمد تقی آساد
 27. کتاب ژنتیک - کلاسیک، مولکولی، مهندسی، پزشکی

  8,800 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات کتاب میر تألیف محمد معصومی ، فرزانه پور عسگری ، مرضیه عطار
 28. کتاب ژنتیک پزشکی تامپسون

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 648 انتشارات آییژ تألیف مهرداد هاشمی
 29. کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری2012 به همراه CD

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 720 انتشارات ابن سینا تألیف پیتر ترن پنی ترجمه لیلا یوسفیان
 30. کتاب مبانی ژنتیک پزشکی کانر 2011

  14,800 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات اندیشه رفیع تألیف ادوارد اس توبیاس ترجمه مهناز مهرآذرین
 31. کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری -2012

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات اندیشه رفیع تألیف پیتر ترن پنی ترجمه محمد خلج کندری
 32. کتاب ژنتیک پزشکی 2E

  13,800 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات کتاب میر تألیف علیرضا خوشدل
 33. کتاب ژن 11 جلد دوم

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 536 انتشارات برای فردا ترجمه هادی شیرزاد
 34. کتاب اصول ژنتیک هاید

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات برای فردا ترجمه حمید لطفی نوید
 35. کتاب مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک

  19,400 تومان

  تعداد صفحه 564 انتشارات مانی تألیف گیتی امتیازی
 36. کتاب ژنتیک پزشکی کانر

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات ابن سینا ترجمه لیلا یوسفیان
 37. کتاب ژنتیک مولکولی پزشکی هافی

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات نهر تألیف patrica A Hofee ترجمه شمس الدین یوسف آملی
 38. کتاب ژن XI- جلد دوم- 2014لوین

  35,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه پردیس سعیدی
 39. کتاب ژن XI- جلد اول- 2014لوین

  35,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه پردیس سعیدی
 40. کتاب بانک آزمون ژنتیک انسانی QB

  14,900 تومان

  تعداد صفحه 290 انتشارات خسروی تألیف محمد رضا مهدوی