1. کتاب مروری جامع بر ژنتیک

  25,000تومان

  22,500 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات برای فردا تألیف نجات مهدیه
 2. کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری 2017 اندیشه رفیع

  55,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر محمد خلج کندری و همکاران
 3. کتاب خلاصه اصول ژنتیک پزشکی امری 2017 اندیشه رفیع

  35,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه حسین نعمتی و همکاران
 4. کتاب چکیده اصول ژنتیک پزشکی امری

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات حیدری ترجمه دکتر مهرداد هاشمی
 5. کتاب اپی ژنتیک

  15,500 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف محمود امیری رودبار و سایرین
 6. کتاب خلاصه ژنتیک Unique

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات اندیشه رفیع تألیف شکوفه عبدالهی - شیوا پورنگ - ندا گلچین
 7. کتاب ژنتیک و ژنومیک در پزشکی استراخان

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 624 انتشارات ابن سینا ترجمه مجتبی صفاری و سایرین
 8. کتاب ژنتیک انسانی - سری مرور جامع ویراست دوم

  14,900 تومان

  تعداد صفحه 214 انتشارات جامعه نگر تألیف حسن عشوری
 9. کتاب مفاهیم ژنتیک

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 508 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر سید احمد سادات نوری - مهندس میترا پارسا
 10. کتاب مقدمه ای بر کلون سازی ژن ها و آنالیز DNA ویرایش ششم 2010

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات خانه زیست شناسی ترجمه دکتر مجتبی طباطبایی یزدی و همکاران
 11. کتاب اصول ژنتیک سرطان

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 359 انتشارات برای فردا ترجمه دکتر روح الله نخعی سیستانی - دکتر مجید تفریحی - دکتر هادی شیرزاد
 12. کتاب ژن 12 جلد اول

  40,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات برای فردا ترجمه دکتر سعید لطیفی نوید و همکاران
 13. کتاب ژنتیک از کلاسیک تا ژنومیک

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 500 انتشارات خانه زیست شناسی تألیف دکتر حسن اکرمی
 14. کتاب زیست شناسی سلولی، مولکولی و مهندسی ژنتیک

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات خانه زیست شناسی تألیف دکتر مجید مهدوی - دکتر سید محمد امین موسوی - دکتر مجید صادقی زاده
 15. کتاب کلون سازی ژن ها و بررسی DNA

  35,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه دکتر علی تشکر و همکاران
 16. کتاب کاربرد بیوانفورماتیک در ژنتیک انسانی

  22,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف دکتر دکتر محمدحسین صنعتی و همکاران
 17. کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری 2017 ویراست 15

  52,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات گپ تألیف پیتر تورنپنی - سیان آلارد ترجمه دکتر پروانه کشاورز - مریم علیزاده صدیق
 18. کتاب میکرو RNA از پایه تا بالین

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات ابن سینا تألیف حسین دارابی - رحیم علیدادی
 19. کتاب ژنتیک اصول و مسائل ویراست 5

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 609 انتشارات فاطمی تألیف سوزان الرود - ویلیام د استانسفیلد ترجمه حمیده علمی غروی - محمد صبور
 20. کتاب مقدمه ای بر کلونینگ ژن 2016 و آنالیز DNA ویراست هفتم

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات اشراقیه تألیف ترنس اوستن براون ترجمه اسعد آذرنژاد و همکاران
 21. کتاب مقدمه ای بر ژنتیک باکتری ها

  17,900 تومان

  تعداد صفحه 246 انتشارات جعفری تألیف نانسی تراون - جینی ترمپی ترجمه معصومه برادران و همکاران
 22. کتاب PCR - اصول، انواع و کاربردها - ویرایش دوم

  7,900 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات خسروی تألیف دکتر حمیده محمودزاده حسینی و همکاران
 23. کتاب ژن درمانی - مفاهیم، روش ها و کاربردها

  39,800 تومان

  تعداد صفحه 476 انتشارات نور دانش تألیف سید یونس حسینی و همکاران
 24. کتاب سیتوژنتیک پزشکی گاردنر (ناهنجاری های کروموزومی و مشاوره ژنتیک)

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 696 انتشارات ابن سینا تألیف روبرت گاردنر
 25. کتاب اصول سیتوژنتیک بالینی جرسن

  59,000تومان

  53,100 تومان

  تعداد صفحه 619 انتشارات اطمینان تالیف استیون ال گرسن
 26. کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری (ویراست پانزدهم 2017)

  79,000 تومان

  تعداد صفحه 778 انتشارات جامعه نگر تالیف محمدرضا نوری دلویی
 27. کتاب چکیده ژنتیک پزشکی امری - به انضمام فرهنگ اصطلاحات ژنتیک (ویرایش پانزدهم)

  35,000تومان

  31,500 تومان

  تعداد صفحه 478 انتشارات برای فردا ترجمه دکتر نجات مهدیه
 28. کتاب ژنتیک پزشکی تامپسون

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 840 انتشارات ابن سینا تالیف رابرت ال نوس بام
 29. کتاب کلیات تک باخته شناسی پزشکی

  39,200 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات تیمورزاده نوین تالیف دکتر محمدجواد غروی
 30. کتاب اصول سیتوژنتیک بالینی (جلد اول)

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات بابازاده تالیف استیون گرسن
 31. کتاب اصول سیتوژنتیک بالینی (جلد دوم)

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات بابازاده تالیف استیون گرسن
 32. کتاب کاربرد عملی مبانی PCR

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات آییژ تالیف الهام محمدی
 33. کتاب ضروریات زیست شناسی ملکولی

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 149 انتشارات آینده فردا تالیف فهیمه باغبانی آرانی
 34. کتاب اصول ژنتیک کلاگ (جلد دوم)

  37,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات برای فردا تالیف ویلیام کلاگ
 35. کتاب کلون سازی ژن و آنالیز DNA

  40,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات ابن سینا تالیف تی. ا. براون
 36. کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری (2017) به همراه CD

  65,000تومان

  58,500 تومان

  تعداد صفحه 728 انتشارات ابن سینا تالیف ترن پنی
 37. کتاب سلول های بنیادی به زبان ساده

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات خانه زیست شناسی تالیف لاری گلداستین
 38. کتاب ترجمه کامل اصول ژنتیک سرطان - 2016

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات برای فردا تالیف دکتر روح االله نخعی سیستانی
 39. کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری 2017

  59,900تومان

  56,905 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه دکتر مهرداد هاشمی، دکتر میترا بهروز اقدم
 40. کتاب اصول و کاربردهای Real-Time PCR

  29,800 تومان

  تعداد صفحه 285 انتشارات آرتین طب تألیف دکتر رضا مهدیان - احمدرضا کامیاب - دکتر علی اکبر امیرزرگر