1. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد دوم بیوانرژیک و متابولیسم ویرایش هفتم

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 516 انتشارات آییژ ترجمه دکتر رضا محمدی
 2. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد اول ساختمان و کاتالیز ویرایش هفتم

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 556 انتشارات آییژ ترجمه دکتر رضا محمدی
 3. کتاب مجموعه سوالات بیوشیمی و ژنتیک

  7,600 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات ارجمند تألیف سلاله امامقلی پور
 4. کتاب درس آزمون بیوشیمی - رسولی

  11,900 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات ارجمند تألیف سعید دانشمندی
 5. کتاب بیوشیمی بالینی هنری دیویدسون 2017

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر سالار بختیاری و سایرین
 6. کتاب خلاصه بیوشیمی Unique

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات اندیشه رفیع تألیف مریم غفارزاده - افسانه لباف - فرشید میرزاوی
 7. کتاب بیوشیمی مصور هارپر

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه محمدرضا ناظم
 8. کتاب بیوشیمی دولین با کاربرد بالینی جلد 2

  60,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر جواد محمد نژاد - رویا شریفی
 9. کتاب بیوشیمی دولین با کاربرد بالینی جلد 1

  60,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر جواد محمد نژاد - رویا شریفی
 10. کتاب بیوشیمی برای پیراپزشکان

  8,950 تومان

  تعداد صفحه 186 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر حمیدرضا جوشقانی و سایرین
 11. کتاب خلاصه و ضروریات بیوشیمی استرایر

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 522 انتشارات حیدری تألیف ترجمه علی جهانبازی جهان آباد - پرستو مرتضی زاده درقه
 12. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2018 جلد دوم

  90,000تومان

  81,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه دکتر اکبر جعفرنژاد و همکاران
 13. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2018 جلد اول

  60,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه دکتر اکبر جعفرنژاد و همکاران
 14. کتاب بیوشیمی

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 129 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر عبدالوهاب احسانی زنوز
 15. کتاب بیوشیمی هارپر GBS

  22,000تومان

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات تیمورزاده تألیف غزال دفتری
 16. کتاب چکیده بیوشیمی ویرایش دوم

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات آییژ تألیف دکتر رضا محمدی
 17. کتاب شیمی عمومی 2 ویراست ششم

  18,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات علوم دانشگاهی تألیف چارلز مولتیمر ترجمه دکتر عیسی یاوری
 18. کتاب شیمی عمومی 1 ویراست ششم

  20,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات علوم دانشگاهی تألیف چارلز مولتیمر ترجمه دکتر عیسی یاوری
 19. کتاب مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد و دکترا بیوشیمی

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 710 انتشارات کتابخانه فرهنگ تألیف گروه مولفین
 20. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر (جلد دوم)

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 832 انتشارات ارجمند تالیف آلبرت ال. لنینجر
 21. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر (جلد اول)

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 848 انتشارات ارجمند تالیف آلبرت ال. لنینجر
 22. کتاب بیوشیمی دولین همراه با ارتباطات بالینی (2)

  37,000 تومان

  تعداد صفحه 792 انتشارات آییژ تالیف توماس ام. دولین
 23. کتاب بیوشیمی دولین همراه با ارتباطات بالینی (1)

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 776 انتشارات آییژ تالیف توماس ام. دولین
 24. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2017 (جلد اول)

  60,000تومان

  57,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات اندیشه رفیع تالیف دیوید ال نلسون
 25. کتاب نکات طلایی بیوشیمی مصور هارپر GPS

  24,900 تومان

  تعداد صفحه 423 انتشارات خسروی تالیف امیرحسین دوستی مطلق
 26. کتاب آموزش علمی بیوشیمی برای دانشجویان گروه های پزشکی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 110 انتشارات آییژ تالیف شهرناز آریابرزین
 27. کتاب پرسش و پاسخ بیوشیمی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 560 انتشارات آییژ تالیف ام. ان. چترجی
 28. کتاب آزمون های موضوعی کنکور علوم آزمایشگاهی - بیوشیمی و بیوشیمی بالینی (ویرایش ششم)

  9,900 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات ارجمند تالیف علیرضا لطفی کیان
 29. کتاب مبانی شیمی آلی و بیوشیمی

  45,900 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات حیدری تالیف شاهرخ باقری
 30. کتاب اطلس رنگی بیوشیمی

  50,000تومان

  47,500 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات آییژ تالیف جان کولمن
 31. کتاب خلاصه بیوشیمی دولین

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات پرستش تألیف معین شیرزاد - دکتر دردی قوجق
 32. کتاب بیوشیمی هارپر دولین لنینجر

  21,800 تومان

  تعداد صفحه انتشارات کتاب میر تألیف حامد اختیاری - علی اکبر مراتان
 33. کتاب بیوشیمی بالینی هنری - دیویدسون 2017

  55,900تومان

  50,310 تومان

  تعداد صفحه 546 انتشارات حیدری ترجمه دکتر حسین منتخب یگانه و همکاران
 34. کتاب بیوشیمی بالینی هنری دیوید سون 2017

  55,900تومان

  50,310 تومان

  تعداد صفحه 546 انتشارات حیدری تألیف ریچارد ا مک فرسون حسین منتخب یگانه
 35. کتاب Biochemistry2vol-offset-2015

  359,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Jermy M. Berg
 36. کتاب Harper's Illustrated Biochemistry-1VOL-offset-2015

  209,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات آرتین طب تألیف Victor W. Rodwell
 37. کتاب Tietz Fundamental of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics-2vol-2015

  299,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Carl A. Burtis
 38. کتاب Harper's Illustrated Biochemistry-Offset-2015

  209,200 تومان

  تعداد صفحه 817 انتشارات پردیس باوران تألیف Robert K. Murray
 39. کتاب Lehninger Principle of Biochemistry-2vol

  399,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف David L. Nelson
 40. کتاب مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی ساختمان و فعالیت - جلد دوم

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات آییژ تألیف رضا محمدی