1. کتاب راهنمای آموزش بیوشیمی

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات پروانه دانش تألیف مک دونالد ترجمه دکتر پروین پاسالار ، دکترهاله مسعودی ، دکترغلامرضا طاهری پاک
 2. کتاب بیوشیمی مصور هارپر جلد2 2018

  60,000تومان

  51,000 تومان

  تعداد صفحه 983 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه :دکترجواد محمد نژاد,دکترسالار بختیاری
 3. کتاب بیوشیمی مصور هارپر جلد1 2018

  60,000تومان

  51,000 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه :دکترجواد محمد نژاد,دکترسالار بختیاری
 4. کتاب بیوشیمی مصور هارپرترجمه کامل 2018

  120,000تومان

  102,000 تومان

  تعداد صفحه 938 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه :دکترجواد محمد نژاد,دکترسالار بختیاری
 5. کتاب بیوشیمی مصور هارپر 2018 جلد 1

  60,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر جواد محمدنژاد - دکتر سالار بختیاری
 6. کتاب بیوشیمی مصور هارپر 2018 جلد 2

  60,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر جواد محمدنژاد - دکتر سالار بختیاری
 7. کتاب ترجمه کامل بیوشیمی مصور هارپر 2018

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 982 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر جواد محمدنژاد - دکتر سالار بختیاری
 8. کتاب بیوشیمی آزمایشگاهی، تئوری و تکنیک های مدرن

  33,000 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف رودنی بویر ترجمه مهندس مژده حدادی و همکاران
 9. کتاب مجموعه کتاب های علوم آزمایشگاهی، بیوشیمی بالینی تئوری 1 همراه با CD

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات آییژ تألیف دکتر رضا محمدی
 10. کتاب بیوشیمی: مروری سریع و جامع بر منابع کارشناسی ارشد 1

  29,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات خسروی تالیف محمدرضا ناظم
 11. کتاب بیوشیمی موارد بیماری

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات آییژ تالیف یوجین توی
 12. کتاب بیوشیمی شیمی زندگی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد تالیف طیبه کیانوش
 13. کتاب بیوشیمی بالینی و تشخیص مولکولی تیتز جلد 1

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 682 انتشارات اندیشه رفیع تالیف کارل ای. بورتیس
 14. کتاب مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی ساختمان و فعالیت جلد 2

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات آییژ تالیف رضا محمدی
 15. کتاب بیوشیمی پزشکی هارپر

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 366 انتشارات آییژ تالیف رضا محمدی
 16. کتاب بیوشیمی پزشکی جلد 1

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 366 انتشارات آییژ تالیف محمود دوستی
 17. کتاب بیوشیمی پزشکی اصول و کاربرد ها متابولیسم و بیوشیمی اختصاصی جلد 2

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 890 انتشارات آییژ تالیف رضا محمدی
 18. کتاب بیوشیمی پزشکی اصول و کاربرد ها ساختمان و فعالیت جلد 1

  45,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات آییژ تالیف رضا محمدی
 19. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد 3 بیولوژی مولکولی

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات آییژ تالیف دیویدلی نلسون
 20. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد 2 بیوانرژیک و متابولیسم

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 496 انتشارات آییژ تالیف دیویدلی نلسون
 21. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد 1 ساختمان و کاتالیز

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 542 انتشارات آییژ تالیف رضا محمدی
 22. کتاب مجموعه کتاب های ضروریات بیوشیمی چکیده بیوشیمی جلد 6

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات آییژ تالیف رضا محمدی
 23. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد دوم بیوانرژیک و متابولیسم ویرایش هفتم

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 516 انتشارات آییژ ترجمه دکتر رضا محمدی
 24. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد اول ساختمان و کاتالیز ویرایش هفتم

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 556 انتشارات آییژ ترجمه دکتر رضا محمدی
 25. کتاب مجموعه سوالات بیوشیمی و ژنتیک

  7,600 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات ارجمند تألیف سلاله امامقلی پور
 26. کتاب درس آزمون بیوشیمی - رسولی

  11,900 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات ارجمند تألیف سعید دانشمندی
 27. کتاب بیوشیمی بالینی هنری دیویدسون 2017

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر سالار بختیاری و سایرین
 28. کتاب خلاصه بیوشیمی Unique

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات اندیشه رفیع تألیف مریم غفارزاده - افسانه لباف - فرشید میرزاوی
 29. کتاب بیوشیمی مصور هارپر

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه محمدرضا ناظم
 30. کتاب بیوشیمی دولین با کاربرد بالینی جلد 2

  60,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر جواد محمد نژاد - رویا شریفی
 31. کتاب بیوشیمی دولین با کاربرد بالینی جلد 1

  60,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر جواد محمد نژاد - رویا شریفی
 32. کتاب بیوشیمی برای پیراپزشکان

  8,950 تومان

  تعداد صفحه 186 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر حمیدرضا جوشقانی و سایرین
 33. کتاب خلاصه و ضروریات بیوشیمی استرایر

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 522 انتشارات حیدری تألیف ترجمه علی جهانبازی جهان آباد - پرستو مرتضی زاده درقه
 34. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2018 جلد دوم

  90,000تومان

  81,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه دکتر اکبر جعفرنژاد و همکاران
 35. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2018 جلد اول

  60,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه دکتر اکبر جعفرنژاد و همکاران
 36. کتاب بیوشیمی

  68,000 تومان

  تعداد صفحه 754 انتشارات پوران پژوهش تألیف دکتر عبدالوهاب احسانی زنوز
 37. کتاب بیوشیمی هارپر GBS

  22,000تومان

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات تیمورزاده تألیف غزال دفتری
 38. کتاب چکیده بیوشیمی ویرایش دوم

  28,000تومان

  23,800 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات آییژ تألیف دکتر رضا محمدی