پزشکی بوک فروش آنلاین کتابهای پزشکی با تخفیف ویژه

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. تماس
  5 %

  کتاب Key Book - داخلی (بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پیش کارورزی و پذیرش دستیاری- از سال 1377 تا 1395

  80,000تومان

  76,000 تومان

  تعداد صفحه 670 انتشارات اندیشه رفیع نویسنده دکتر علیرضا زادمهر - دکتر گلایول برهمن
 2. تماس
  25 %

  کتاب بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پذیرش دستیاری اسفند 97 key book

  50,000تومان

  37,500 تومان

  تعداد صفحه78 انتشارات اندیشه رفیع تالیف سارا نجفی پازوکی - غزال دفتری
 3. تماس
  25 %

  کتاب بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی Key book داخلی 1

  190,000تومان

  142,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر علیرضا زادمهر - گلایول برهمن
 4. تماس
  25 %

  کتاب بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی Key book داخلی 2

  220,000تومان

  165,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر علیرضا زادمهر - گلایول برهمن
 5. تماس
  25 %

  کتاب Key book بانک جامع سوالات پیش کارورزی اسفند 97 قطب4، 5، 9 و دانشگاه آزاد

  120,000تومان

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 234 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر حمیده نعمتیان
 6. تماس
  25 %

  کتاب Key book بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پیش کارورزی اسفند و میاندوره آذر 1397 قطب 1، 2، 3 و 6

  120,000تومان

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات اندیشه رفیع تألیف سارا نجفی پازوکی _ غزال دفتری_ حمیده نعمتیان
 7. تماس
  25 %

  کتاب Key book بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پیش کارورزی اسفند 1397 قطب 7 ،8، 10

  50,000تومان

  37,500 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات اندیشه رفیع تألیف سارا نجفی پازوکی - غزال دفتری
 8. تماس
  25 %

  کتاب Key book بانک جامع سوالات پیش کارورزی اسفند 96 قطب 3، 4، 5

  50,000تومان

  37,500 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات اندیشه رفیع تألیف مهسا نیکو _ الهه شاکر _ مریم سلیمانی شکوه
 9. تماس
  25 %

  کتاب Key book بانک جامع سوالات پیش کارورزی شهریور 95

  50,000تومان

  37,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع تألیف آرزو شفیعیون
 10. تماس
  25 %

  کتاب بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پذیرش دستیاری اردیبهشت 97 key book

  50,000تومان

  37,500 تومان

  تعداد صفحه64 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر علیرضا زادمهر
 11. تماس
  25 %

  کتاب بانک جامع سوالات ویروس شناسی پزشکی با تشریح و ارزیابی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری از سال 1380 تا 1392 - کتاب کلیدی

  80,000تومان

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات اندیشه رفیع تألیف زهرا پاکباز - فرهاد نیکخواهی
 12. تماس
  25 %

  کتاب بانک جامع سوالات قارچ شناسی پزشکی با تشریح و ارزیابی کارشناسی ارشد و دکتری از سال 1380 تا 1392 - کتاب کلیدی

  130,000تومان

  97,500 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات اندیشه رفیع تألیف بهرام احمدی - سهام انصاری
 13. تماس
  15 %

  کتاب Key book - بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی دروس مینور 1 پیش کارورزی و پذیرش دستیاری از 1377 تا شهریور 96

  85,000تومان

  72,250 تومان

  تعداد صفحه 642 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر علیرضا زادمهر - دکتر گلایول برهمن
 14. تماس
  0 %
 15. تماس
  0 %

  کتاب key book - بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پذیرش دستیاری اردیبهشت 1396

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 80 انتشارات اندیشه رفیع تألیف عاطفه جنت علیپور
 16. تماس
  5 %
 17. تماس
  15 %
 18. تماس
  15 %

  کتاب Key Book دروس مینور 1 بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری از سال 1377 تا شهریور 1396

  85,000تومان

  72,250 تومان

  تعداد صفحه 643انتشارات اندیشه رفیع تالیف دکتر علیرضا زادمهر - دکتر گلایول برهمن
 19. تماس
  15 %

  کتاب Key Book دروس مینور 2 بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری از سال 1377 تا شهریور 1396

  70,000تومان

  59,500 تومان

  تعداد صفحه 522 انتشارات اندیشه رفیع تالیف دکتر علیرضا زادمهر - دکتر گلایول برهمن
 20. تماس
  0 %

  KEY BOOK آزمون پذیرش دستیاری اردیبهشت 1395_تألیف علیرضا زادمهر

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 68 انتشارات اندیشه رفیع تألیف علیرضا زادمهر
 21. تماس
  0 %

  KEY BOOK آزمون پیش کارورزی اسفند 1394(قطب10)_ تألیف علیرضا زادمهر ، گلایول برهمن

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 124 انتشارات اندیشه رفیع تألیف علیرضا زادمهر ، گلایول برهمن
 22. تماس
  0 %
 23. تماس
  0 %

  کتاب KEY BOOKآزمون علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی اسفند 1393_ تألیف علیرضا زادمهر ، گلایول برهمن

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات اندیشه رفیع تألیف علیرضا زادمهر ، گلایول برهمن
 24. تماس
  0 %

  کتاب بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون -علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی شهریور 1393

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات اندیشه رفیع تألیف علیرضا زادمهر ، گلایول برهمن
 25. تماس
  0 %

  key book بانک جامع سوالات پیش‌کارورزی اسفند 1393_تألیف علیرضا زادمهر

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 124 انتشارات اندیشه رفیع تألیف علیرضا زادمهر
 26. تماس
  0 %

  KEY BOOK آزمون پذیرش دستیاری اردیبهشت 1394_تألیف حمزه کرمی‌

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 59 انتشارات اندیشه رفیع تألیف حمزه کرمی‌
 27. تماس
  0 %

  KEY BOOK آزمون پیش کارورزی شهریور 1394_تألیف علیرضا زادمهر ، گلایول برهمن

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 90 انتشارات اندیشه رفیع تألیف علیرضا زادمهر ، گلایول برهمن
 28. تماس
  0 %

  کتاب Key Book بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پذیرش دستیاری اردیبهشت 92

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 74 انتشارات اندیشه رفیع تألیف آسیه شکیب
 29. تماس
  0 %

  key book بانک جامع سوالات بیهوشی_تألیف پریسا مرادی مجد

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 262 انتشارات اندیشه رفیع تألیف پریسا مرادی مجد
 30. تماس
  0 %
 31. تماس
  0 %

  KEY BOOK آزمون دستیاری اردیبهشت 1393_ تألیف آسیه شکیب

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 78 انتشارات اندیشه رفیع تألیف آسیه شکیب
0