1. کتاب Key Book - داخلی (بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پیش کارورزی و پذیرش دستیاری- از سال 1377 تا 1395

  80,000تومان

  76,000 تومان

  تعداد صفحه 670 انتشارات اندیشه رفیع نویسنده دکتر علیرضا زادمهر - دکتر گلایول برهمن
 2. کتاب Key book - بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی دروس مینور 1 پیش کارورزی و پذیرش دستیاری از 1377 تا شهریور 96

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 642 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر علیرضا زادمهر - دکتر گلایول برهمن
 3. کتاب key book - بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی شهریور 1396 قطب های 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 10

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات اندیشه رفیع تألیف زهرا احسانی و همکاران
 4. کتاب key book - بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پذیرش دستیاری اردیبهشت 1396

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 80 انتشارات اندیشه رفیع تألیف عاطفه جنت علیپور
 5. کتاب Key Book جراحی بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری از سال 1377 تا شهریور 1395

  40,000تومان

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 263 انتشارات اندیشه رفیع تالیف دکتر علیرضا زادمهر
 6. کتاب Key Book اطفال بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری از سال 1377 تا شهریور 1395

  38,000تومان

  36,100 تومان

  تعداد صفحه 343 انتشارات اندیشه رفیع تالیف دکتر علیرضا زادمهر
 7. کتاب Key Book داخلی بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری از سال 1377 تا اردیبهشت 1396

  90,000تومان

  85,500 تومان

  تعداد صفحه 670 انتشارات اندیشه رفیع تالیف دکتر علیرضا زادمهر
 8. کتاب key book بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی - پذیرش دستیاری اردیبهشت 95

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 67 انتشارات اندیشه رفیع تألیف علیرضا زادمهر
 9. کتاب key book بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پیش کارورزی اسفند 1394- قطب 10 کشوری

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 82 انتشارات اندیشه رفیع تألیف علیرضا زادمهر ، گلایول برهمن
 10. کتاب Key Book - داخلی (بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پیش کارورزی و پذیرش دستیاری- از سال 1377 تا 1392

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 548 انتشارات اندیشه رفیع تألیف آسیه شکیب ، محمد حسینی
 11. کتاب بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون -علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی اسفند 1393

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات اندیشه رفیع تألیف علیرضا زادمهر ، گلایول برهمن
 12. کتاب بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون -علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی شهریور 1393

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات اندیشه رفیع تألیف علیرضا زادمهر ، گلایول برهمن
 13. کتاب key book بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پذیرش دستیاری اردیبهشت94

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 59 انتشارات اندیشه رفیع تألیف حمزه کرمی‌
 14. کتاب key book بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی شهریور 1394 - کتاب کلیدی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 90 انتشارات اندیشه رفیع تألیف علیرضا زادمهر ، گلایول برهمن
 15. کتاب Key Book بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پذیرش دستیاری اردیبهشت 92

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 74 انتشارات اندیشه رفیع تألیف آسیه شکیب
 16. کتاب Key Book - بیهوشی - بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 262 انتشارات اندیشه رفیع تألیف پریسا مرادی مجد
 17. کتاب Key Book - کتاب کلیدی - بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پیش کارورزی اسفند 1392

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 70 انتشارات اندیشه رفیع تألیف آسیه شکیب
 18. کتاب key book بانک سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی اسفند 1393-10 قطب کشوری

  60,000تومان

  57,000 تومان

  تعداد صفحه 584 انتشارات اندیشه رفیع تألیف علیرضا زادمهر
 19. کتاب key book بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پذیرش دستیاری اردیبهشت 93

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 78 انتشارات اندیشه رفیع تألیف آسیه شکیب
 20. کتاب بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی از سال 85 تا 92

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 1104 انتشارات اندیشه رفیع تألیف علیرضا زادمهر
 21. کتاب Key Book - کتاب کلیدی- بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پیش کارورزی شهریور 1392

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 74 انتشارات اندیشه رفیع تألیف آسیه شکیب
 22. کتاب Key Book -کتاب کلیدی- بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پیش کارورزی اسفند 1391

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 84 انتشارات اندیشه رفیع تألیف محمد صادق حق پرست
 23. کتاب کتاب کلیدی - بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پذیرش دستیاری فروردین1391 -key book

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات اندیشه رفیع تألیف حمیده کریمی
 24. کتاب Key Book -کتاب کلیدی- بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پیش کارورزی شهریور 1391

  6,950 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات اندیشه رفیع تألیف غلامعلی مختاری ، مرصاد نظری