پزشکی بوک فروش آنلاین کتابهای پزشکی با تخفیف ویژه

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. موجود
  5 %

  کتاب Key Book - داخلی (بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پیش کارورزی و پذیرش دستیاری- از سال 1377 تا 1395

  80,000تومان

  76,000 تومان

  تعداد صفحه 670 انتشارات اندیشه رفیع نویسنده دکتر علیرضا زادمهر - دکتر گلایول برهمن
 2. تماس
  25 %

  کتاب بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پذیرش دستیاری اسفند 97 key book

  50,000تومان

  37,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع تالیف سارا نجفی پازوکی - غزال دفتری
 3. موجود
  0 %

  کتاب بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی Key book داخلی 1

  45,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر علیرضا زادمهر - گلایول برهمن
 4. موجود
  0 %

  کتاب بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی Key book داخلی 2

  50,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر علیرضا زادمهر - گلایول برهمن
 5. موجود
  0 %

  کتاب Key book بانک جامع سوالات پیش کارورزی اسفند 95 قطب 9 و دانشگاه آزاد

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات اندیشه رفیع تألیف عاطفه جنت علیپور - مائده دست مردی - شیما سختی
 6. موجود
  0 %

  کتاب Key book بانک جامع سوالات پیش کارورزی اسفند 95 قطب 1 و قطب 6

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 146 انتشارات اندیشه رفیع تألیف عاطفه جنت علیپور - مائده دست مردی - شیما سختی
 7. موجود
  0 %

  کتاب Key book بانک جامع سوالات پیش کارورزی اسفند 95 قطب 7 و قطب 8

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 146 انتشارات اندیشه رفیع تألیف عاطفه جنت علیپور - مائده دست مردی - شیما سختی
 8. موجود
  0 %

  کتاب Key book بانک جامع سوالات پیش کارورزی اسفند 95 قطب 4 و قطب 5

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات اندیشه رفیع تألیف عاطفه جنت علیپور - مائده دست مردی - شیما سختی
 9. موجود
  0 %

  کتاب Key book بانک جامع سوالات پیش کارورزی اسفند 95 قطب 2 و قطب 3

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات اندیشه رفیع تألیف عاطفه جنت علیپور - مائده دست مردی - شیما سختی
 10. موجود
  0 %

  کتاب بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پذیرش دستیاری اردیبهشت 97 key book

  15,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر علیرضا زادمهر
 11. موجود
  15 %

  کتاب Key book - بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی دروس مینور 1 پیش کارورزی و پذیرش دستیاری از 1377 تا شهریور 96

  85,000تومان

  72,250 تومان

  تعداد صفحه 642 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر علیرضا زادمهر - دکتر گلایول برهمن
 12. موجود
  0 %
 13. موجود
  0 %

  کتاب key book - بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پذیرش دستیاری اردیبهشت 1396

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 80 انتشارات اندیشه رفیع تألیف عاطفه جنت علیپور
 14. موجود
  5 %
 15. موجود
  15 %
 16. موجود
  15 %

  کتاب Key Book دروس مینور 1 بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری از سال 1377 تا شهریور 1396

  85,000تومان

  72,250 تومان

  تعداد صفحه 643انتشارات اندیشه رفیع تالیف دکتر علیرضا زادمهر - دکتر گلایول برهمن
 17. موجود
  15 %

  کتاب Key Book دروس مینور 2 بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی و پذیرش دستیاری از سال 1377 تا شهریور 1396

  70,000تومان

  59,500 تومان

  تعداد صفحه 522 انتشارات اندیشه رفیع تالیف دکتر علیرضا زادمهر - دکتر گلایول برهمن
 18. موجود
  0 %

  کتاب key book بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی - پذیرش دستیاری اردیبهشت 95

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 67 انتشارات اندیشه رفیع تألیف علیرضا زادمهر
 19. موجود
  0 %

  کتاب key book بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پیش کارورزی اسفند 1394- قطب 10 کشوری

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 82 انتشارات اندیشه رفیع تألیف علیرضا زادمهر ، گلایول برهمن
 20. موجود
  0 %
 21. موجود
  0 %

  کتاب بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون -علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی اسفند 1393

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات اندیشه رفیع تألیف علیرضا زادمهر ، گلایول برهمن
 22. موجود
  0 %

  کتاب بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون -علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی شهریور 1393

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات اندیشه رفیع تألیف علیرضا زادمهر ، گلایول برهمن
 23. موجود
  0 %
 24. موجود
  0 %
 25. موجود
  0 %

  کتاب key book بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی شهریور 1394 - کتاب کلیدی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 90 انتشارات اندیشه رفیع تألیف علیرضا زادمهر ، گلایول برهمن
 26. موجود
  0 %

  کتاب Key Book بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پذیرش دستیاری اردیبهشت 92

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 74 انتشارات اندیشه رفیع تألیف آسیه شکیب
 27. موجود
  0 %

  کتاب Key Book - بیهوشی - بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 262 انتشارات اندیشه رفیع تألیف پریسا مرادی مجد
 28. موجود
  0 %
 29. موجود
  5 %

  کتاب key book بانک سوالات با تشریح و ارزیابی آزمون پیش کارورزی اسفند 1393-10 قطب کشوری

  60,000تومان

  57,000 تومان

  تعداد صفحه 584 انتشارات اندیشه رفیع تألیف علیرضا زادمهر
 30. موجود
  0 %
0