1. کتاب بیهوشی در جراحی قلب

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر مهدی فتحی - دکتر شیما شیبانی
 2. کتاب اصول بیهوشی میلر

  70,000تومان

  66,500 تومان

  تعداد صفحه 1008 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر نسرین نوری و دیگران
 3. کتاب دستنامه بیهوشی و بیماریهای همراه

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 656 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر حمیده کریمی
 4. کتاب بیهوشی در بیماری های کبد

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات اندیشه رفیع تألیف زهره منتصری - محمدنبی رحیمیان - مهرداد علیزاده
 5. کتاب ترجمه کامل فصول مختلف مراقبت های ویژه فنیک 2017 جلد 1

  69,800 تومان

  تعداد صفحه 221 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر رسول مهدوی جعفری و همکاران
 6. کتاب پرسش ها و پاسخ های تشریحی ده منطقه آمایشی ارتقاء دستیاری بیهوشی 96

  99,800 تومان

  تعداد صفحه 742 انتشارات آرتین طب تألیف دکتر جمشید اردونی اول
 7. کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون بورد تخصصی بیهوشی و فوق تخصص ICU 1396

  24,800 تومان

  تعداد صفحه 164 انتشارات آرتین طب تألیف دکتر حامد عبدالهی و همکاران
 8. کتاب دستنامه هوشبری

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات اندیشه رفیع تالیف دکتر شهنام صدیق معروفی
 9. کتاب اصول و فنون هوشبری (بر اساس سرفصل دروس شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی)

  16,900 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات جامعه نگر تالیف بتول پرورش
 10. کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون بورد بیهوشی 95

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات آرتین طب تالیف دکتر جمشید اردونی اول
 11. کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون بورد تخصصی بیهوشی و فوق تخصص ICU 1396

  24,800 تومان

  تعداد صفحه 164 انتشارات آرتین طب تالیف دکتر حامد عبدالهی
 12. کتاب پرسش ها و پاسخ های تشریحی ده منطقه آمایشی ارتقاء دستیاری بیهوشی 95

  99,800 تومان

  تعداد صفحه 700 انتشارات آرتین طب تالیف دکتر دامون آزاد احیائی
 13. کتاب پرسش ها و پاسخ های تشریحی ده منطقه آمایشی ارتقاء دستیاری بیهوشی 96

  99,800 تومان

  تعداد صفحه 742 انتشارات آرتین طب تالیف دکتر جمشید اردونی اول
 14. کتاب ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر 2015 (جلد3)

  35,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات آبادیس طب تالیف رونالد دی میلر
 15. کتاب ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر 2015 (جلد9)

  120,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات آبادیس طب تالیف رونالد دی میلر
 16. کتاب ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر 2015 (جلد8)

  85,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات آبادیس طب تالیف رونالد دی میلر
 17. کتاب ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر 2015 (جلد7)

  85,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات آبادیس طب تالیف رونالد دی میلر
 18. کتاب ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر 2015 (جلد6)

  70,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات آبادیس طب تالیف رونالد دی میلر
 19. کتاب مبانی بیهوشی میلر 2018

  69,800 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات آرتین طب مترجم دکتر جواد صادقی
 20. کتاب نمونه آزمونهای برگزار شده و تضمینی استخدامی هوشبری

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 408 انتشارات رویای سبز تالیف محمدعلی عزیزی
 21. کتاب داروشناسی بیهوشی میلر - 2011

  7,950تومان

  7,553 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات اندیشه رفیع تالیف میلر پاردو
 22. کتاب ANESTHESIA AND CO-EXISTING DISEASE 2018

  220,000تومان

  198,000 تومان

  تعداد صفحه 725 انتشارات پردیس‌باوران تالیف Roberta L. Hines
 23. کتاب Atlas of Interventional Pain Managment-Waldman

  249,200 تومان

  تعداد صفحه 940 انتشارات پردیس باوران تألیف Steven D Waldman
 24. کتاب Miller's Anesthesia4vol

  475,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات کتاب امیر تألیف Ronald D. Miller
 25. کتاب Miller's Anesthesia -4 vol به همراه کتاب ضمیمه

  345,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Ronald D. Miller
 26. کتاب ترجمه و تلخیص میلر -بیهوشی در تروما - جلد 16

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 92 انتشارات آرتین طب ترجمه جواد صادقی
 27. کتاب The ICU Book

  150,000 تومان

  تعداد صفحه 1058 انتشارات کتاب امیر تألیف Paul L. Marino
 28. کتاب Atlas of Pain Injection Techniques-1vol

  69,200 تومان

  تعداد صفحه 133 انتشارات پردیس باوران تألیف Stephen E. Abram
 29. کتاب The ICU Book

  249,200 تومان

  تعداد صفحه 1084 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Paul L. Marino
 30. کتاب Handbook of Local Anesthesia

  119,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Stanley F. Malamed
 31. کتاب Clinical Anesthesia- 2vol

  499,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Paul G. Barash
 32. کتاب Stoelting's Anesthesia and Co-Existing Disease- Original

  359,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات Saunders تألیف Roberta L. Hines
 33. کتاب Basic of Anesthesia

  99,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Ronald D. Miller
 34. کتاب ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر 2015-جلد 5

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 415 انتشارات آبادیس طب تألیف هاله فرزین
 35. کتاب ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر 2015-جلد 4

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 315 انتشارات آبادیس طب تألیف هاله فرزین
 36. کتاب ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر 2015-جلد 2

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 266 انتشارات آبادیس طب تألیف هاله فرزین
 37. کتاب ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر 2015-جلد 1

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 492 انتشارات آبادیس طب تألیف هاله فرزین
 38. کتاب ترجمه بیهوشی میلر نروانستزی 2015-جلد 21

  29,800 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات آرتین طب ترجمه امیرعلی اورندی