1. کتاب سوال و پاسخ تشریحی 7 سال اخیر درس میکروب ارشد از سال 1390 تا 96

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 206 انتشارات مولف تألیف دکتر سید مجتبی کشفی
 2. کتاب مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد و دکترا وزارت بهداشت میکروب شناسی باکتری

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 592 انتشارات کتابخانه فرهنگ تألیف گروه مولفین
 3. کتاب آزمون های بیوشیمیایی تشخیص در باکتری شناسی پزشکی - همراه با اطلس رنگی - ویرایش سوم

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 880 انتشارات سینا طب تألیف جین اف مک فادین ترجمه گروه مترجمین
 4. کتاب ویروس شناسی پزشکی پیشرفته

  24,800 تومان

  تعداد صفحه 154 انتشارات نور دانش تألیف دکتر محمد معتمدی فر - دکتر طیبه هاشم پور
 5. کتاب آسیب شناسی پایه اختصاصی رابینز 2017 - ویرایش دهم

  65,000تومان

  58,500 تومان

  تعداد صفحه 768 انتشارات ارجمند تألیف وینی کومار ترجمه دکتر خسرو سبحانیان و همکاران
 6. کتاب آسیب شناسی پایه عمومی رابینز 2018 - ویرایش دهم

  50,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات ابن سینا تألیف وینی کومار ترجمه دکتر عباس شکور و همکاران
 7. کتاب آسیب شناسی پایه اختصاصی رابینز - ویرایش نهم

  55,000تومان

  49,500 تومان

  تعداد صفحه 912 انتشارات ارجمند تألیف وینی کومار ترجمه دکتر علیرضا عبداللهی و همکاران
 8. کتاب ویروس شناسی پزشکی

  28,500 تومان

  تعداد صفحه 346 انتشارات آثار سبحان تألیف دکتر جمیله نوروزی
 9. کتاب کرم شناسی - کتاب جامع دکتر خلیلی

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 362 انتشارات دکتر خلیلی تألیف وحید رئیسی و همکاران
 10. کتاب اطلس انگل شناسی پزشکی - دارای بیش از 450 شکل رنگی

  29,900 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات حیدری تألیف دکتر بهنام قلعه نویی
 11. کتاب درس آزمون جامع ویروس شناسی

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 540 انتشارات حیدری تألیف دکتر اصغر عبدلی کولانکوه
 12. کتاب لاتین افست پاتولوژی رابینز Robbins BASIC PATHOLOGY TENTH EDITION - 2018

  190,000تومان

  152,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پردیس‌باوران تألیف Vinay Kumar
 13. کتاب اطلس آسیب شناسی عملی (عمومی - اختصاصی)

  20,000تومان

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات ابن سینا تالیف دکتر عبدالمجید حسینی
 14. کتاب اطلس آسیب شناسی عملی (عمومی - اختصاصی)

  20,000تومان

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات ابن سینا تالیف دکتر عبدالمجید حسینی
 15. کتاب بیماری های انگلی در ایران - تک یاختگان

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 688 انتشارات آییژ تالیف دکتر اسماعیل صائبی
 16. کتاب بیماری های انگلی در ایران - تک یاختگان

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 688 انتشارات آییژ تالیف دکتر اسماعیل صائبی
 17. کتاب چکیده آسیب شناسی پایه عمومی رابینز

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات ابن سینا تالیف وینی کومار
 18. کتاب چکیده آسیب شناسی پایه عمومی رابینز

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات ابن سینا تالیف وینی کومار
 19. کتاب درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 560 انتشارات اندیشه رفیع تالیف دکتر رضا رنجبر
 20. کتاب آسیب شناسی پایه عمومی رابینز 2018

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 544 انتشارات میرماه تالیف وینی کومار
 21. کتاب قارچ سمی و خوراکی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر فتح اله فلاحیان
 22. کتاب آسیب شناسی پایه رابینز عمومی 2017

  50,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات ارجمند تالیف وینی کومار
 23. کتاب روش های تشخیص آزمایشگاهی قارچ های بیماری زا

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات ارجمند تالیف حسن یزدانفر
 24. کتاب GBS میکروب شناسی جاوتز (همراه با سوالات آزمون های علوم پایه پزشکی)

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات تیمورزاده تالیف سجاد سلطانی
 25. کتاب انگل شناسی پزشکی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 379 انتشارات آییژ تالیف نوا فرانکلین
 26. کتاب آزمون های موضوعی کنکور علوم آزمایشگاهی - انگل شناسی و قارچ شناسی (ویرایش ششم)

  6,900 تومان

  تعداد صفحه 374 انتشارات ارجمند تالیف علیرضا لطفی کیان
 27. کتاب آزمون های موضوعی کنکور علوم آزمایشگاهی - میکروب شناسی و ویروس شناسی (ویرایش ششم)

  6,900 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات ارجمند تالیف علیرضا لطفی کیان
 28. کتاب فلوسیتومتری (اساس ، کاربرد و رفع خطاهای رایج)

  15,200 تومان

  تعداد صفحه 205 انتشارات دانشگاه شاهد تالیف آمینا کریمی نیا
 29. کتاب میکروب شناسی تشخیصی بیلی و اسکات (جلد اول)

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 752 انتشارات آییژ تالیف پاتریشیا ام. تیله
 30. کتاب درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی

  59,000تومان

  56,050 تومان

  تعداد صفحه 600 انتشارات اندیشه رفیع تالیف مژده حاکمی والا
 31. کتاب پاتولوژی دهان و فک و صورت

  135,000 تومان

  تعداد صفحه 889 انتشارات همراه علم تالیف برد دابلیو. نویل
 32. کتاب مروری بر مهمترین نکات بورد عملی پاتولوژی - پاسخ تشریحی آزمون کتبی بورد 95

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 204 انتشارات مداد قرمز تالیف دکتر سیده ندا سجادی ساروی
 33. کتاب مجموعه سوالات و آزمون های بورد تخصصی آسیب شناسی - جلد 1 - آسیب شناسی تشریحی

  49,800 تومان

  تعداد صفحه انتشارات آرتین طب تألیف سجاده موحدی نیا و دیگران
 34. کتاب Weedon`s Skin Pathology EssentiaLs-1vol-Full Color-Offset

  219,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Ronald B Johnston
 35. کتاب Weedon`s Skin Pathology -2vol-Full Color

  349,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف James W. Patterson
 36. کتاب Diagnostic Pathology Soft Tissue Tumors

  299,200 تومان

  تعداد صفحه 831 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Robert D. Odze
 37. کتاب Robbins and Cotron Atlas of Pathology-2015-1vol

  169,200 تومان

  تعداد صفحه 587 انتشارات پردیس باوران تألیف Edward C. klatt
 38. کتاب Odze & Goldblum Surgical Pathology-2vol

  379,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Robert D. Odze
 39. کتاب Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease -2vol-full color

  349,200 تومان

  تعداد صفحه 1544 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Vinay Kumar