پزشکی بوک فروش آنلاین کتابهای پزشکی با تخفیف ویژه

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. تماس
  10 %

  کتاب برای کنکور زیست شناسی سلولی و مولکولی - مرور سریع وجامع-نویسنده محسن یاری و دیگران

  248,000تومان

  223,200 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات خسروی تألیف محسن یاری و دیگران
 2. تماس
  10 %

  کتاب برای کنکور قارچ‌شناسی - مرور سریع و جامع بر منابع-نویسنده علی کنعانی و دیگران

  129,000تومان

  116,100 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات خسروی تألیف علی کنعانی و دیگران
 3. تماس
  0 %

  کتاب برای کنکور زبان عمومی - مهارت های فراگیری8C-نویسنده احمدرضا اقتصادی و دیگران

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات خسروی تألیف احمدرضا اقتصادی و دیگران
 4. تماس
  0 %
 5. تماس
  0 %

  کتاب برای کنکور ژنتیک - مرور جامع وسریع برمنابع-نویسنده حافظ حیدری زرنق و دیگران

  98,000 تومان

  تعداد صفحه 530 انتشارات خسروی تألیف حافظ حیدری زرنق و دیگران
 6. تماس
  0 %

  کتاب برای کنکور آمار زیستی-نویسنده حسین رفیع منش

  14,400 تومان

  تعداد صفحه 234 انتشارات خسروی تألیف حسین رفیع منش
 7. تماس
  0 %
 8. تماس
  0 %
 9. تماس
  0 %
 10. تماس
  0 %

  کتاب برای کنکور بیوشیمی - مرور سریع و جامع بر منابع-نویسنده محمد رضا ناظم و دیگران

  98,000 تومان

  تعداد صفحه 492انتشارات خسروی تألیف محمد رضا ناظم و دیگران
 11. تماس
  0 %
 12. تماس
  0 %

  کتاب برای کنکور زبان عمومی - مرور سریع و جامع بر منابع 8A-نویسنده رقیه عابدینی و دیگران

  39,800 تومان

  تعداد صفحه 655 انتشارات خسروی تألیف رقیه عابدینی و دیگران
 13. تماس
  0 %

  کتاب برای کنکور شیمی عمومی - مروری سریع و جامع بر منابع-نویسنده مسعود صالحی‌پور و دیگران

  69,800 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات خسروی تألیف مسعود صالحی‌پور و دیگران
 14. تماس
  0 %
 15. تماس
  0 %

  کتاب برای کنکور شیمی آلی - مرور سریع و جامع بر منابع-نویسنده مسعود صالحی‌پور

  69,800 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات خسروی تألیف مسعود صالحی‌پور
 16. تماس
  0 %
 17. تماس
  0 %
 18. تماس
  0 %

  کتاب برای کنکور ویروس شناسی - مرور سریع و جامع بر منابع-نویسنده مهدی گودرزی و دیگران

  38,900 تومان

  تعداد صفحه 138 انتشارات خسروی تألیف مهدی گودرزی و دیگران
0