پزشکی بوک فروش آنلاین کتابهای پزشکی با تخفیف ویژه

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. موجود
  0 %

  کتاب برای کنکور زبان عمومی - مهارت های فراگیری8C

  10,900 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات خسروی تألیف احمدرضا اقتصادی ، احمد خسروی
 2. موجود
  0 %

  کتاب برای کنکور- زبان عمومی8Bبه همراه 2000واژه کاربردی

  9,800 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات خسروی تألیف رقیه عابدینی
 3. موجود
  0 %

  کتاب برای کنکور زیست شناسی سلولی و مولکولی - مرور سریع وجامع

  14,200 تومان

  تعداد صفحه 364 انتشارات خسروی تألیف محسن یاری ، معین علی اکبری
 4. موجود
  0 %

  کتاب برای کنکور ژنتیک - مرور جامع وسریع برمنابع

  16,800 تومان

  تعداد صفحه 530 انتشارات خسروی تألیف حافظ حیدری زرنق
 5. موجود
  0 %

  کتاب برای کنکور آمار زیستی

  7,900 تومان

  تعداد صفحه 234 انتشارات خسروی تألیف حسین رفیع منش
 6. موجود
  0 %

  کتاب کنکور هماتولوژی و بانک خون - مرور سریع و جامع بر منابع

  14,900 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات خسروی تألیف شعبان علیزاده ، مهدی آزاد ، سید هادی موسوی
 7. موجود
  0 %

  کتاب برای کنکور فیزیولوژی پزشکی - مرور سریع و جامع بر منابع

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات خسروی تألیف اصغر قاسمی ، مسلم محمدی
 8. موجود
  0 %

  کتاب برای کنکور باکتری شناسی - مرور سریع و جامع بر منابع

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات خسروی تألیف مهدی گودرزی
 9. موجود
  0 %

  کتاب برای کنکور بیوشیمی - مرور سریع و جامع بر منابع

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 523 انتشارات خسروی تألیف محمد رضا ناظم ، جواد زواررضا ، مسعود صالحی‌پور
 10. موجود
  0 %

  کتاب برای کنکور تغذیه - تغذیه در دورانها+ رژیم درمانی - 12B

  13,900 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات خسروی تألیف محسن محمدی
 11. موجود
  0 %

  کتاب برای کنکور زبان عمومی - مرور سریع و جامع بر منابع 8A

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 660 انتشارات خسروی تألیف رقیه عابدینی ، احمد سلطان زاده
 12. موجود
  0 %

  کتاب برای کنکور شیمی عمومی - مروری سریع و جامع بر منابع

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات خسروی تألیف مسعود صالحی‌پور ، جواد زواررضا ، ناصر نژادی
 13. موجود
  0 %

  کتاب برای کنکور زیست شناسی عمومی - مرور سریع وجامع بر منابع

  16,800 تومان

  تعداد صفحه 522 انتشارات خسروی تألیف مسعود صالحی‌پور ، جواد زواررضا ، ناصر نژادی
 14. موجود
  0 %

  کتاب برای کنکور شیمی آلی - مرور سریع و جامع بر منابع

  12,950 تومان

  تعداد صفحه 348 انتشارات خسروی تألیف مسعود صالحی‌پور
 15. موجود
  0 %

  کتاب برای کنکور ایمونولوژی - مرور سریع و جامع بر منابع

  14,800 تومان

  تعداد صفحه 412 انتشارات خسروی تألیف آرزو منفردی
 16. موجود
  0 %

  کتاب برای کنکور قارچ‌شناسی - مرور سریع و جامع بر منابع

  11,500 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات خسروی تألیف علی کنعانی ، روح الله فاتح
 17. موجود
  0 %

  کتاب برای کنکور انگل ‌شناسی - مرور سریع و جامع بر منابع

  15,900 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات خسروی تألیف عادل اسپوتین
 18. موجود
  0 %

  کتاب برای کنکور ویروس شناسی - مرور سریع و جامع بر منابع

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 138 انتشارات خسروی تألیف مهدی گودرزی ، سیما سیدجوادی
0