پزشکی بوک فروش آنلاین کتابهای پزشکی با تخفیف ویژه

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. تماس
  10 %

  کتاب پرانترنی شهریور 1402 کامران احمدی

  285,000تومان

  256,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 2. تماس
  0 %
 3. تماس
  0 %

  کتاب گایدلاین عفونی هاریسون 2015 - Guideline عفونی 1396

  95,000 تومان

  تعداد صفحه 293 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 4. تماس
  0 %

  کتاب گایدلاین قلب و عروق هاریسون 2015 سیسیل 2016 - Guideline قلب و عروق 1396

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 5. تماس
  0 %

  کتاب گایدلاین مباحث تکمیلی زنان 1396 - 6 فصل دنفورث و 3 فصل کارنت

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 107 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 6. تماس
  0 %

  کتاب گایدلاین پوست 1396- Guideline پوست

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 7. تماس
  0 %

  کتاب گایدلاین خون و انکولوژی هاریسون 2015 سیسیل 2016 - Guideline خون و انکولوژی

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 8. تماس
  0 %

  کتاب گایدلاین زنان 2 دنفورث +کارنت 2013 رفرنس 1396

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 205 انتشارات موسسه فرهنگی انتشاراتی احمدی تألیف کامران احمدی
 9. تماس
  0 %
 10. تماس
  0 %

  کتاب گایدلاین اخلاق پزشکی 1395 - Guideline & book review اخلاق پزشکی-نویسنده کامران احمدی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 36 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 11. تماس
  0 %

  کتاب گایدلاین ریه هاریسون 2015 ،سیسیل 2016 - Guideline ریه 1396

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 181 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 12. تماس
  0 %

  کتاب گایدلاین زنان 2 دنفورث +کارنت 2013-نویسنده کامران احمدی

  190,000 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 13. تماس
  0 %

  کتاب گایدلاین اطفال 1 - Guideline اطفال 1 اسنشیال نلسون 2015

  80,000 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات موسسه فرهنگی انتشاراتی احمدی تألیف کامران احمدی
 14. تماس
  0 %
 15. تماس
  0 %

  کتاب گایدلاین جراحی 4 - Guideline جراحی 4 شوارتز 2015-نویسنده کامران احمدی

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 121 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 16. تماس
  0 %

  کتاب گایدلاین کلیه، آب و الکترولیت هاریسون 2015،سیسیل 2016 - Guideline کلیه، آب و الکترولیت 1396

  80,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات موسسه فرهنگی انتشاراتی احمدی تألیف کامران احمدی
 17. تماس
  0 %
 18. تماس
  0 %

  کتاب Guideline & Book Review رادیولوژی - آرمسترانگ 2013

  55,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات موسسه فرهنگی - هنری احمدی تألیف کامران احمدی
 19. تماس
  0 %

  کتاب گایدلاین غدد و متابولیسم - Guideline غدد و متابولیسم-نویسنده کامران احمدی

  295,000 تومان

  تعداد صفحه 181 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 20. تماس
  0 %

  کتاب گایدلاین روانپزشکی کاپلان 2010 - Guideline روانپزشکی-نویسنده کامران احمدی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 179 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 21. تماس
  0 %

  کتاب گایدلاین اطفال 3 - Guideline اطفال 3 اسنشیال نلسون 2015

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 22. تماس
  0 %

  کتاب Guideline & Book Review ارولوژی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 23. تماس
  0 %

  کتاب گایدلاین اطفال 2 - Guideline اطفال 2 اسنشیال نلسون 2015

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 24. تماس
  0 %

  کتاب گایدلاین ارتوپدی 96 - Guideline ارتوپدی 96-نویسنده کامران احمدی

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 210 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 25. تماس
  0 %

  کتاب گایدلاین جراحی 1 - Guideline جراحی 1 شوارتز 2015-نویسنده کامران احمدی

  220,000 تومان

  تعداد صفحه 177 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 26. تماس
  0 %

  کتاب گایدلاین جراحی 2 - Guideline جراحی 2 شوارتز 2015-نویسنده کامران احمدی

  230,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
 27. تماس
  0 %

  کتاب گایدلاین جراحی 3 - Guideline جراحی 3 شوارتز 2015-نویسنده کامران احمدی

  240,000 تومان

  تعداد صفحه 165 انتشارات فرهنگ فردا تألیف کامران احمدی
0