1. کتاب درسنامه جامع مدارک پزشکی (خلاصه دروس) - جلد 1

  19,800 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کتاب میر تألیف دکتر خلیل کیمیافر
 2. کتاب نقشه راه پرونده الکترونیک سلامت

  25,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات حیدری تالیف مرجان قاضی سعیدی
 3. کتاب تکست ICD-9-CM FOR HOSPITALS 2015

  350,000تومان

  280,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات Elsevier تالیف Carol J. Buck
 4. کتاب درسنامه جامع مدارک پزشکی (آزمونهای طبقه بندی شده) جلد 2

  24,800 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات کتاب میر تالیف دکتر امیر عباس عزیزی
 5. کتاب آشنایی با ICD-10 با رویکردی به روش های کدگذاری (جلد دوم)

  16,900 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات حیدری تالیف یوسف مهدی پور
 6. کتاب راهنمای جامع کد گذاری بیماری ها (بر اساس کتاب ICD-10)

  35,000تومان

  33,250 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات حیدری تالیف مریم احمدی
 7. کتاب کدگذاری علل مرگ و میر (بر اساس کتاب ICD-10)

  13,900 تومان

  تعداد صفحه 161 انتشارات حیدری تالیف یوسف مهدی پور
 8. کتاب ICD-10 - Fifth Edition 2016 - 3 vol - offset

  425,000تومان

  399,500 تومان

  کتاب ICD-10 - Fifth Edition 2016 - 3 vol - offset
 9. کتاب احتمالات و کاربرد آن در علوم پزشکی

  19,900 تومان

  تعداد صفحه 251 انتشارات حیدری تألیف محمد فشارکی
 10. کتاب سامانه های دسته بندی اطلاعات پزشکی

  27,900 تومان

  تعداد صفحه 374 انتشارات حیدری تألیف رضا صفدری ، عاطفه جمالپور
 11. کتاب آشنایی با ICD-10 با رویکردی به روش های کد گذاری جلد اول

  13,900 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات حیدری تألیف یوسف مهدی پور
 12. کتاب طبقه بندی بیماری ها و وضعیت های کلینیکی و بهداشتی بر اساس ICD-10-CM

  8,750 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات دانشگاه ‌علوم‌ پزشکی‌ شیراز تألیف محترم نعمت الهی ، رویا ارجمنداینالو