1. کتاب 1001 راه طبیعی جوان ماندن و افزایش طول عمر

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 362 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ترجمه دکتر حسین حسین زاده - دکتر مرجان نصیری اصل
 2. کتاب دارودرمانی و تغذیه در اختلالات گفتار و زبان

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 146 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر داود سبحانی راد - دکتر مهرداد ایرانشاهی - مجید جنت
 3. کتاب درمان های طبیعی در روانپزشکی

  7,700 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دیوید میشلون ترجمه دکتر علی منطقی
 4. کتاب تولید و ارزیابی فرآورده های پپتیدی و پروتئینی

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر مریم هاشمی - دکتر محمد رمضانی و همکاران
 5. کتاب راهنمای جامع تغذیه و سبک زندگی سالم در بارداری و شیردهی

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 253 انتشارات جامعه نگر تالیف فريده کاظمی
 6. کتاب تغذیه و تغذیه درمان در پرستاری

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات جامعه نگر تالیف
 7. کتاب برای کنکور تغذیه رژیم درمانی در بیماری ها

  13,900 تومان

  تعداد صفحه ۲۹۴ انتشارات خسروی تالیف زهرا یاری
 8. کتاب تغذیه برای سلامت و تندرستی و دوران های زندگی

  12,900 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات زهرا یاری تالیف زهرا یاری
 9. کتاب اصول تغذیه کراوس - ارزیابی، تشخیص و مداخله تغذیه ای

  14,800 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات خسروی تالیف آرزو رضا زاده
 10. کتاب اصول و روش های کاربردی در تخلیص پروتئین های طبیعی و نوترکیب

  30,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف دکتر رضا فلک - دکتر کبری مختاریان
 11. کتاب تغذیه در دوران زندگی - کراوس

  28,900 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات جامعه نگر تألیف ال کتلین ماهان - جانیس ال ریموند ترجمه دکتر فرزاد شیدفر - مریم خزدوز
 12. کتاب 10 سال کنکور دکتری علوم و صنایع غذایی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 178 انتشارات واژه پرداز تألیف سید جواد حسینی و همکاران
 13. کتاب الگوریتم علوم و صنایع غذایی - الگوریتم میانبر

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 331 انتشارات دکتر خلیلی تألیف محدثه صالحی کوپایی - مطهره سادات هاشمی موسوی
 14. کتاب مبانی تغذیه و رژیم درمانی برای پرستاران

  15,900 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات بشری تألیف شبنم پشدار - سیداحمد حسین زاده
 15. کتاب مجموعه تست های طبقه بندی شده تغذیه و علوم بهداشتی در تغذیه

  86,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات انوار دانش عصر تألیف دکتر حسین ایمانی - نسیم پیرهادی
 16. کتاب بهداشت مواد غذایی

  29,800 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات نور دانش تألیف دکتر داود فرج زاده آلان
 17. کتاب اصول تغذیه پزشکی

  44,900 تومان

  تعداد صفحه 517 انتشارات جامعه نگر ترجمه فرزاد شیدفر
 18. کتاب GBS تغذیه

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 88 انتشارات تیمورزاده تالیف دکتر زینب پاشا زانوس
 19. کتاب مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تغذیه

  59,900 تومان

  تعداد صفحه 628 انتشارات جامعه نگر تالیف دکتر رضا همایونفر
 20. کتاب چکیده و نکات برتر اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس با شیوه الگوریتمی

  49,500 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات اکسیر قلم تالیف دکتر ملیکا باعث
 21. کتاب اصول تغذیه کراوس (ارزیابی ، تشخیص و مداخله تغذیه ای) - 2017

  14,800 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات خسروی تالیف ال کتلین ماهان
 22. کتاب تغذیه مدرن در سلامت و بیماری - جلد 1 - مبانی تغذیه

  58,500تومان

  55,575 تومان

  تعداد صفحه انتشارات رودگون ترجمه دکتر جلال حجازی و همکاران
 23. کتاب اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس 2017

  55,000تومان

  49,500 تومان

  تعداد صفحه 558 انتشارات حیدری تألیف ال کتلین ماهان ترجمه عظیمه ایزدی و همکاران
 24. کتاب تغذیه مدرن در سلامت و بیماری - جلد 2 - تغذیه در سیستمهای بیولوژیک و دورانهای زندگی

  24,500تومان

  23,275 تومان

  تعداد صفحه انتشارات رودگون ترجمه دکتر جلال حجازی و همکاران
 25. کتاب تغذیه در دوره های زندگی کراوس 2012

  12,800 تومان

  تعداد صفحه 226 انتشارات رویان پژوه تألیف ال کتلین ماهان - سیلویا اسکات استامپ - جنیسل ریموند ترجمه دکتر فریبا کوهدانی - دکتر گیتی ستوده
 26. کتاب اصول تغذیه و ارزیابی تغذیه ای کراوس 2017

  26,900تومان

  24,210 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات حیدری تألیف ال کتلین ماهان ترجمه احمدرضا درستی مطلق و همکاران
 27. کتاب تغذیه مدرن در سلامت و بیماری - جلد 3 - تغذیه در جامعه

  19,500تومان

  18,525 تومان

  تعداد صفحه انتشارات رودگون ترجمه سارا مرادی - علی مرادی
 28. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته تغذیه

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات سمت تألیف دکتر ابوالقاسم جزایری
 29. کتاب Krause's Food & the Nutrition Care Process-l

  230,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات Elsevier تألیف L. Kathleen Mahan
 30. کتاب Krauses's Food & the Nutrition Care Process

  349,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف L. Kathleen Mahan
 31. کتاب Krause's Food & Nutrition Care Process -2vol-offset

  319,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف L. Kathleen Mahan
 32. کتاب تغذیه صحیح متناسب با تیپ بدن - رژیم تیپ بدن

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 273 انتشارات آرتین طب ترجمه مریم ظهیر
 33. کتاب اصول تغذیه در جراحی

  9,900 تومان

  تعداد صفحه 127 انتشارات جامعه نگر تألیف مصطفی روشن زاده
 34. کتاب جدول ترکیبات مواد غذایی

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات خسروی ترجمه سمیرا ربیعی
 35. کتاب اصول تغذیه کراوس - ارزیابی، تشخیص و مداخله تغذیه ای - جلد 4

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 164 انتشارات خسروی ترجمه ساناز زارعی هروی ، پریسا کشانی
 36. کتاب DRS مرور جامع تغذیه

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 844 انتشارات جامعه نگر تألیف سهیل عباسی
 37. کتاب تغذیه مولتیپل اسکلروزیس-Ms & Diet

  9,800 تومان

  تعداد صفحه 90 انتشارات آرتین طب تألیف سماء بیطرفان