1. کتاب مهارتهای جراحی برای پزشکان غیر جراح

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات برای فردا تالیف دکتر امیر کشوری
 2. کتاب خلاصه اصول جراحی مینگات 2013

  24,800 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات آرتین طب تالیف دکتر نسیم سوداگری
 3. کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی بورد ، ارتقاء و فوق جراحی 1395-1390 (تفکیک شده) - جلد1

  99,800 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات آرتین طب تالیف دکتر هادی احمدی آملی
 4. کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء ده قطب جراحی 96 (به تفکیک مباحث)

  99,800تومان

  89,820 تومان

  تعداد صفحه 692 انتشارات آرتین طب تالیف دکتر امیرحسین علویان
 5. کتاب رموز امتحانی جراحی شوارتز

  66,000 تومان

  تعداد صفحه 560 انتشارات تیمورزاده تالیف دکتر خسرو نجاری
 6. کتاب لاتین تکست Cardiac Surgery

  200,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات Elsevier تالیف Gerhard Ziemer
 7. کتاب راهنمای جامع لاپاروسکوپی زنان

  200,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف لوکا منکالیا ترجمه گروه مترجمین
 8. کتاب Sabiston Textbook of Surgery- 3 VOL - Offset به همراه DVD

  539,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Courtney M. Townsend
 9. کتاب Zollinger's Atlas of Surgical Operations

  169,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Robert M. Zollinger
 10. کتاب Sabiston Textbook of Surgery- 2 VOL -Offset

  599,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Courtney M. Townsend
 11. کتاب Schwartz`s Principes of Surgery Absite and Board Review

  99,200 تومان

  تعداد صفحه 371 انتشارات پردیس باوران تألیف dana Anderson
 12. کتاب Sabiston & Spencer surgery of the Chest-3vol

  599,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Frank W. sellke
 13. کتاب Zollinger's Atlas of Surgical Operations

  169,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Robert M. Zollinger
 14. کتاب DeVita, Hellman,and Rosenberg's Cancer Principles and Practice of Oncology-Offset-3vol

  619,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده تألیف Vincent T. DeVita
 15. کتاب Schwartz`s Principles of Surgery -2vol-full color

  299,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف F.charles Brunicardi
 16. کتاب Schwartz's Principlesl of Surgery 2015-2vol- offset به همراه CD

  320,000تومان

  288,000 تومان

  کتاب لاتین شوارتز تعداد صفحه 157 انتشارات حیدری تألیف F. Charles Brunicardi
 17. کتاب Current Diagnosis & Treatment Surgery-2vol-offset

  349,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Gerard M. Doherty
 18. کتاب راه آزمون جراحی شوارتز 2015 - جلد 2

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 17 انتشارات تیمورزاده تألیف نوید مسجدی
 19. کتاب Schwartz's principlesl of Surgery 2VOL به همراه CD

  325,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات کتاب امیر تألیف F. Charles Brunicardi
 20. کتاب Rutherford`s Vascular Surgery -3vol-2014

  549,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Jack L Cronenwett
 21. کتاب Maingot's Abdominal Operations- 2vol

  419,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پردیس باوران تألیف Michael J. Zinner
 22. کتاب Plastic Surgery Craniofacial ,Head and Neck Surgery -vol 3

  299,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف David H Song
 23. کتاب Plastic Surgery Aesthetic vol 2

  269,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Richard Warren
 24. کتاب Plastic Surgery lower Extremity,Trunk and Burns vol -4

  249,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف David H Song
 25. کتاب Plastic Surgery Principles vol 1

  259,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف James c Grotting
 26. کتاب Plastic Surgery Hand vol 6

  299,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف James Chang
 27. کتاب Plastic Surgery Contents 5 vol ,INDEX

  24,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Peter C Neligan
 28. کتاب Plastic Surgery Principles vol 1

  299,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Geoffrey C Gurtner
 29. کتاب Guyuron Rhinoplasty- Full Color

  299,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده تألیف Bahman Guyuron
 30. کتاب Hinman's Atlas of Urologic Surgery

  599,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Joseph A. Smith Jr
 31. کتاب Haimovici's Vascular Surgery - offset - fullcolor - 2vol

  399,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Enrico Ascher
 32. کتاب Mastery of Surgery - 3VOL

  299,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده نوین تألیف Jose Fischer
 33. کتاب اطلس جراحی زولینجر 2016

  10,980 تومان

  تعداد صفحه 586 انتشارات آرتین طب تألیف مهدی صبوری
 34. کتاب اورژانس های جراحی - رویکرد بالینی قدم به قدم

  44,000 تومان

  تعداد صفحه 239 انتشارات تیمورزاده تألیف آیدین یعقوبی نوتاش
 35. کتاب اطلس جراحی زولینجر به همراه CD

  139,000 تومان

  تعداد صفحه 570 انتشارات آبادیس طب ترجمه محسن فتاحی دولت آبادی ، داوود رمزی
 36. کتاب تظاهرات اصلی و درمان بیماری‌ها- اورژانس های جراحی اورولوژی، ارتوپدی و تکنیک های عملی CMMD

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 563 انتشارات نور دانش تألیف منوچهر دوایی، موسی زرگر ، احمدرضا سروش
 37. کتاب اصول جراحی شوارتز2015 جلد4

  59,200 تومان

  تعداد صفحه 670 انتشارات آرتین طب تألیف دینا.کی آندرسن ترجمه هادی احمدی آملی
 38. کتاب راه آزمون جراحی شوارتز 2015

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 99 انتشارات تیمورزاده نوین تألیف نوید مسجدی
 39. کتاب دستنامه ضروریات جراحی - روشی نوین در آموزش جراحی

  12,800 تومان

  تعداد صفحه 131 انتشارات آرتین طب تألیف مهدی صبوری