1. کتاب روش تحقیق کاربردی در علوم پزشکی

  11,200 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات آثار سبحان تألیف مجتبی سپندی ، مریم تقدیر ، عباس رضائیان زاده
 2. کتاب چگونه یک مقاله بنویسیم

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ترجمه دکتر رکسانا جان قربان و همکاران
 3. کتاب الفبای تحقیق در علوم پزشکی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر مهدی وطن پور - دکتر حبیب الله اسماعیلی
 4. کتاب مجموعه روشهای آماری در تحقیقات پزشکی و بهداشتی

  8,900 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات آثار سبحان تألیف دکتر محسن صفاری و همکاران
 5. کتاب پروتکل های رایج در تحقیقات علوم پایه

  89,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات واژه پرداز تألیف دکتر بهزاد برادران و همکاران
 6. کتاب مرور ساختار یافته و متاآنالیز - مفاهیم، کاربردها و محاسبات

  19,900 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات گپ تألیف علیرضا انصاری مقدم و همکاران
 7. کتاب آشنایی با تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت

  11,900 تومان

  تعداد صفحه 159 انتشارات حیدری تألیف شیرین حجازی
 8. کتاب روش های تحقیق کیفی

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات بشری تألیف دکتر محسن ادیب حاج باقری
 9. کتاب آشنایی با پژوهش ، از کجا شروع کنم؟

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 64 انتشارات تیمورزاده تالیف دکتر مانی بیگی
 10. کتاب اصول پایه نگارش مقالات علوم پزشکی

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 223 انتشارات پژواک علم آریا تالیف دکتر علی چهرئی
 11. کتاب اصول طراحی کارآزمایی بالینی

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 143 انتشارات پژواک علم آریا تالیف دکتر علی چهرئی
 12. کتاب طراحی و آنالیز در مطالعات مشاهده ای - تحلیلی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات پژواک علم آریا تالیف دکتر سمیرا آریا سپهر
 13. کتاب نمونه گیری و محاسبه حجم نمونه در مطالعات علوم پزشکی

  14,900 تومان

  تعداد صفحه 111 انتشارات پژواک علم آریا تالیف دکتر علی چهرئی
 14. کتاب راهنمای نگارش و چاپ مقاله به زبان انگلیسی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات مولف تألیف محسن ورزنده
 15. کتاب طراحی و اجرای مطالعات ترکیبی

  10,900 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات جامعه نگر تألیف فاطمه باکوِیی ، فرزانه سلطانی
 16. کتاب اصول و روش های پژوهش کیفی

  19,900 تومان

  تعداد صفحه 378 انتشارات جامعه نگر تألیف سرور پرویزی
 17. کتاب طراحی و اجرای تحقیق در سیستم های سلامت جلد 1 - تهیه و اجرای پروپوزال

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 359 انتشارات رادنگار تألیف کورلین ام. وار کویزر ترجمه حسن جولایی ، حمیرا خدام
 18. کتاب تحقیق تاریخی برای پژوهشگران کیفی

  5,900 تومان

  تعداد صفحه 55 انتشارات جامعه نگر تألیف محمد رضا فیروزکوهی
 19. کتاب جعبه ابزار نگارش مقالات ISI

  5,900 تومان

  تعداد صفحه 82 انتشارات جامعه نگر تألیف سید محمد غیبی حیات
 20. کتاب کاربرد spss درتحقیقات علوم پزشکی

  19,900 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات حیدری تألیف محمد فشارکی ، سهیلا کوشا
 21. کتاب روش تحقیق - مراحل علمی و روشهای کاربردی به انضمام اقدام پژوهی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تألیف فاطمه رخشانی
 22. کتاب راهنمای مقاله نویسی درعلوم پزشکی

  3,900 تومان

  تعداد صفحه 64 انتشارات جامعه نگر تألیف اعظم شریفی
 23. کتاب راهنمای روش تحقیق ،نگارش پایان نامه و مقاله

  4,800 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات نوید شیراز تألیف نگین هادی
 24. کتاب روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت

  16,800 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات آرتین طب تألیف قهرمان محمودی
 25. کتاب فرآیند نقد تحقیقات کمی ، کیفی و اعتبار سنجی تحقیقات ترکیبی

  7,900 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات جامعه نگر تألیف حیدرعلی عابدی