پزشکی بوک فروش آنلاین کتابهای پزشکی با تخفیف ویژه

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. تماس
  10 %

  کتاب الفبای تحقیق در علوم پزشکی

  95,000تومان

  85,500 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر مهدی وطن پور - دکتر حبیب الله اسماعیلی
 2. تماس
  10 %

  کتاب مجموعه روشهای آماری در تحقیقات پزشکی و بهداشتی-نویسنده دکتر محسن صفاری و همکاران

  210,000تومان

  189,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات آثار سبحان تألیف دکتر محسن صفاری و همکاران
 3. تماس
  10 %

  کتاب پروتکل های رایج در تحقیقات علوم پایه-نویسنده دکتر بهزاد برادران و همکاران

  550,000تومان

  495,000 تومان

  تعداد صفحه347 انتشارات واژه پرداز تألیف دکتر بهزاد برادران و همکاران
 4. موجود
  10 %

  کتاب مرور ساختارمند و متاآنالیز؛ویراست جدید:چهارم/مرجع-نویسنده علیرضا انصاری مقدم

  150,000تومان

  135,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات گپ تألیف علیرضا انصاری مقدم و همکاران
 5. تماس
  10 %

  کتاب آشنایی با تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت-نویسنده شیرین حجازی

  160,000تومان

  144,000 تومان

  تعداد صفحه 159 انتشارات حیدری تألیف شیرین حجازی
 6. تماس
  10 %

  کتاب روش های تحقیق کیفی-نویسنده دکتر محسن ادیب حاج باقری

  120,000تومان

  108,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات بشری تألیف دکتر محسن ادیب حاج باقری
 7. تماس
  10 %

  کتاب روش تحقیق کاربردی در علوم پزشکی- نویسنده مجتبی سپندی

  150,000تومان

  135,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات آثار سبحان نویسنده مجتبی سپندی ، مریم تقدیر ، عباس رضائیان زاده
 8. تماس
  0 %

  کتاب چگونه یک مقاله بنویسیم

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ترجمه دکتر رکسانا جان قربان و همکاران
 9. تماس
  0 %

  کتاب آشنایی با پژوهش ، از کجا شروع کنم؟

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 64 انتشارات تیمورزاده تالیف دکتر مانی بیگی
 10. تماس
  0 %

  کتاب اصول پایه نگارش مقالات علوم پزشکی

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 223 انتشارات پژواک علم آریا تالیف دکتر علی چهرئی
 11. تماس
  0 %

  کتاب اصول طراحی کارآزمایی بالینی

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 143 انتشارات پژواک علم آریا تالیف دکتر علی چهرئی
 12. تماس
  0 %

  کتاب طراحی و آنالیز در مطالعات مشاهده ای - تحلیلی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات پژواک علم آریا تالیف دکتر سمیرا آریا سپهر
 13. تماس
  0 %

  کتاب نمونه گیری و محاسبه حجم نمونه در مطالعات علوم پزشکی

  14,900 تومان

  تعداد صفحه 111 انتشارات پژواک علم آریا تالیف دکتر علی چهرئی
 14. تماس
  0 %

  کتاب راهنمای نگارش و چاپ مقاله به زبان انگلیسی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات مولف تألیف محسن ورزنده
 15. تماس
  0 %

  کتاب طراحی و اجرای مطالعات ترکیبی - نویسنده دکتر فاطمه باکویی

  29,900 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات جامعه نگر تألیف فاطمه باکوِیی ، فرزانه سلطانی
 16. تماس
  0 %

  کتاب اصول و روش های پژوهش کیفی - نویسنده سرور پرویزی

  19,900 تومان

  تعداد صفحه 378 انتشارات جامعه نگر تألیف سرور پرویزی
 17. تماس
  0 %

  کتاب طراحی و اجرای تحقیق در سیستم های سلامت جلد 1 - تهیه و اجرای پروپوزال

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 359 انتشارات رادنگار تألیف کورلین ام. وار کویزر ترجمه حسن جولایی ، حمیرا خدام
 18. تماس
  0 %

  کتاب تحقیق تاریخی برای پژوهشگران کیفی - نویسنده دکتر محمد رضا فیروز کوهی

  9,900 تومان

  تعداد صفحه 55 انتشارات جامعه نگر تألیف محمد رضا فیروزکوهی
 19. تماس
  0 %

  کتاب جعبه ابزار نگارش مقالات - نویسنده سید محمد غیبی حیات

  14,900 تومان

  تعداد صفحه 82 انتشارات جامعه نگر تألیف سید محمد غیبی حیات
 20. تماس
  0 %

  کتاب کاربرد spss درتحقیقات علوم پزشکی-نویسنده محمد فشارکی و دیگران

  19,900 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات حیدری تألیف محمد فشارکی و دیگران
 21. تماس
  0 %

  کتاب روش تحقیق - مراحل علمی و روشهای کاربردی به انضمام اقدام پژوهی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تألیف فاطمه رخشانی
 22. تماس
  0 %

  کتاب راهنمای مقاله نویسی درعلوم پزشکی - نویسنده ناهید رژه

  12,900 تومان

  تعداد صفحه 64 انتشارات جامعه نگر تألیف اعظم شریفی
 23. تماس
  0 %

  کتاب راهنمای روش تحقیق ،نگارش پایان نامه و مقاله

  4,800 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات نوید شیراز تألیف نگین هادی
 24. تماس
  0 %

  کتاب روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت-نویسنده قهرمان محمودی و دیگران

  49,800 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات آرتین طب تألیف قهرمان محمودی و دیگران
0