پزشکی بوک فروش آنلاین کتابهای پزشکی با تخفیف ویژه

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. موجود

  کتاب روش تحقیق کاربردی در علوم پزشکی

  33,600 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات آثار سبحان تألیف مجتبی سپندی ، مریم تقدیر ، عباس رضائیان زاده
 2. موجود

  کتاب چگونه یک مقاله بنویسیم

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ترجمه دکتر رکسانا جان قربان و همکاران
 3. موجود

  کتاب الفبای تحقیق در علوم پزشکی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر مهدی وطن پور - دکتر حبیب الله اسماعیلی
 4. موجود

  کتاب مجموعه روشهای آماری در تحقیقات پزشکی و بهداشتی

  45,800 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات آثار سبحان تألیف دکتر محسن صفاری و همکاران
 5. موجود

  کتاب پروتکل های رایج در تحقیقات علوم پایه

  80,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات واژه پرداز تألیف دکتر بهزاد برادران و همکاران
 6. ناموجود

  کتاب مرور ساختار یافته و متاآنالیز - مفاهیم، کاربردها و محاسبات

  29,900 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات گپ تألیف علیرضا انصاری مقدم و همکاران
 7. موجود

  کتاب آشنایی با تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 159 انتشارات حیدری تألیف شیرین حجازی
 8. موجود

  کتاب روش های تحقیق کیفی

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات بشری تألیف دکتر محسن ادیب حاج باقری
 9. موجود

  کتاب آشنایی با پژوهش ، از کجا شروع کنم؟

  5,500 تومان

  تعداد صفحه 64 انتشارات تیمورزاده تالیف دکتر مانی بیگی
 10. تماس

  کتاب اصول پایه نگارش مقالات علوم پزشکی

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 223 انتشارات پژواک علم آریا تالیف دکتر علی چهرئی
 11. موجود

  کتاب اصول طراحی کارآزمایی بالینی

  4,500 تومان

  تعداد صفحه 143 انتشارات پژواک علم آریا تالیف دکتر علی چهرئی
 12. موجود

  کتاب طراحی و آنالیز در مطالعات مشاهده ای - تحلیلی

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات پژواک علم آریا تالیف دکتر سمیرا آریا سپهر
 13. موجود

  کتاب نمونه گیری و محاسبه حجم نمونه در مطالعات علوم پزشکی

  14,900 تومان

  تعداد صفحه 111 انتشارات پژواک علم آریا تالیف دکتر علی چهرئی
 14. تمام شده

  کتاب راهنمای نگارش و چاپ مقاله به زبان انگلیسی

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات مولف تألیف محسن ورزنده
 15. موجود

  کتاب طراحی و اجرای مطالعات ترکیبی

  29,900 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات جامعه نگر تألیف فاطمه باکوِیی ، فرزانه سلطانی
 16. تمام شده

  کتاب اصول و روش های پژوهش کیفی

  19,900 تومان

  تعداد صفحه 378 انتشارات جامعه نگر تألیف سرور پرویزی
 17. موجود

  کتاب طراحی و اجرای تحقیق در سیستم های سلامت جلد 1 - تهیه و اجرای پروپوزال

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 359 انتشارات رادنگار تألیف کورلین ام. وار کویزر ترجمه حسن جولایی ، حمیرا خدام
 18. موجود

  کتاب تحقیق تاریخی برای پژوهشگران کیفی

  9,900 تومان

  تعداد صفحه 55 انتشارات جامعه نگر تألیف محمد رضا فیروزکوهی
 19. موجود

  کتاب جعبه ابزار نگارش مقالات ISI

  14,900 تومان

  تعداد صفحه 82 انتشارات جامعه نگر تألیف سید محمد غیبی حیات
 20. موجود

  کتاب کاربرد spss درتحقیقات علوم پزشکی

  19,900 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات حیدری تألیف محمد فشارکی ، سهیلا کوشا
 21. تماس

  کتاب روش تحقیق - مراحل علمی و روشهای کاربردی به انضمام اقدام پژوهی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تألیف فاطمه رخشانی
 22. موجود

  کتاب راهنمای مقاله نویسی درعلوم پزشکی

  12,900 تومان

  تعداد صفحه 64 انتشارات جامعه نگر تألیف اعظم شریفی
 23. ناموجود

  کتاب راهنمای روش تحقیق ،نگارش پایان نامه و مقاله

  4,800 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات نوید شیراز تألیف نگین هادی
 24. موجود

  کتاب روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت

  16,800 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات آرتین طب تألیف قهرمان محمودی
 25. موجود

  کتاب فرآیند نقد تحقیقات کمی ، کیفی و اعتبار سنجی تحقیقات ترکیبی

  13,900 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات جامعه نگر تألیف حیدرعلی عابدی
0