1. خلاصه کتاب اندودانتیکس اصول و درمان,ترابی نژاد2015 TORABINEJAD book brief

  28,000تومان

  23,800 تومان

  تعداد صفحه 208انتشارات رویان پژوه ترجمه وتخلیص دکتر علی طاهریان
 2. کتاب راهنمای درمان های اندودانتیکس

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر سعید مرادی - دکتر مرضیه جعفری
 3. کتاب DSQ مجموعه سوالات اندودانتیکس، اصول و درمان - ترابی نژاد، والتون 2015

  38,000تومان

  32,300 تومان

  تعداد صفحه 348 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر بهنام بوالهری و همکاران
 4. کتاب Endodontic Prognosis - Clinical Guide for Optimal Treatment Outcome

  98,000تومان

  88,200 تومان

  تعداد صفحه 243 انتشارات رویان پژوه تألیف Nadia Chugal - Louis M. Lin
 5. کتاب The Guidebook to Molar Endodontics

  124,000تومان

  111,600 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات رویان پژوه تألیف Ove A. Peters
 6. کتاب Current Therapy in Endodontics

  128,000تومان

  115,200 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات رویان پژوه تألیف Priyanka Jain
 7. کتاب Cone-Beam-Computed-Tomography in Endodontics

  120,000تومان

  108,000 تومان

  تعداد صفحه 307 انتشارات رویان پژوه
 8. کتاب 3D Imaging in Endodontics

  87,000تومان

  78,300 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات رویان پژوه تألیف Mohamed Fayad - Bradford R .Johenson
 9. کتاب Endodontology

  158,000تومان

  142,200 تومان

  تعداد صفحه 423 انتشارات رویان پژوه تألیف Michael A. Baumann - Rudolf Beer
 10. کتاب Endodontics Review - A Study Guide

  112,000تومان

  100,800 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات رویان پژوه تألیف Brooke Blicher - Rebekah Lucier
 11. کتاب Pediatric Endodontics

  98,000تومان

  88,200 تومان

  تعداد صفحه 164 انتشارات رویان پژوه تألیف Anna B. Fuks - Benjamin Peretz
 12. کتاب Vertical Root Fractures in Dentistry

  68,000تومان

  61,200 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات رویان پژوه تألیف Igor Tsesis - Aviad Tamse - Eyal Rosen
 13. کتاب Nanotechnology in Endodontics

  88,000تومان

  79,200 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات رویان پژوه تألیف Anil Kishen
 14. کتاب A Concise Guide to Endodontics Procedures

  88,000تومان

  79,200 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات رویان پژوه تألیف Peter Murray
 15. کتاب Endodontic Pain

  136,000تومان

  122,400 تومان

  تعداد صفحه 183 انتشارات رویان پژوه تألیف Paul A. Rosenberg
 16. کتاب Restoration of Root Canal-Treated Teeth

  126,000تومان

  113,400 تومان

  تعداد صفحه 255 انتشارات رویان پژوه تألیف Jorge Perdigao
 17. کتاب Complications in Endodontic Surgery

  99,000تومان

  89,100 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات رویان پژوه تألیف Igor Tsesis
 18. کتاب The Root Canal Biofilm

  168,000تومان

  151,200 تومان

  تعداد صفحه 366 انتشارات رویان پژوه تألیف Luis E. Chavez - Christine M. Sedgley - Anil Kishen
 19. کتاب Endodontic Irrigation

  134,000تومان

  120,600 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات رویان پژوه تألیف Bettina Basrani
 20. کتاب Cohen's Pathways of the Pulp 2016

  260,000تومان

  234,000 تومان

  تعداد صفحه 800 انتشارات رویان پژوه تألیف Kenneth M. Hargreaves - Louis H. Berman
 21. کتاب Endodontics Principles and Practice

  198,000تومان

  178,200 تومان

  تعداد صفحه 477 انتشارات رویان پژوه تألیف Mahmoud Torabinejad - Richard E. Walton - Ashraf F. Fouad
 22. کتاب درد اندودانتیک - تشخیص،علل،پیشگیری و درمان - سیاه و سفید

  36,000تومان

  30,600 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر محمد رستگار خسروی - دکتر معصومه رستم زاده
 23. کتاب درد اندودانتیک - تشخیص،علل،پیشگیری و درمان - رنگی

  88,000تومان

  74,800 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر محمد رستگار خسروی - دکتر معصومه رستم زاده
 24. کتاب مجموعه اعداد منابع دندانپزشکی ۲ - از سری کتاب های نکات طلایی GPS

  26,000تومان

  22,100 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر لیلی صدری - دکتر سید مهدی تقیان
 25. کتاب کتاب ملی اندودانتیکس

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 640 انتشارات رویان پژوه
 26. کتاب آشنایی با انواع فایل های روتــاری - همراه با ویدئوی آموزشی

  14,000تومان

  11,900 تومان

  تعداد صفحه 70 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر سید حمید رضویان - رحمان ناظری - فاطمه رضایی - درنا سرافراز
 27. کتاب BDQ مجموعه سوالات تفکیکی بورد اندودنتیکس - 92-90

  12,000تومان

  10,200 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر سارا اسماعیلی - دکتر احسان اثنا عشری
 28. کتاب آموزش گام به گام درمان ریشه دندان

  14,000تومان

  11,900 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر زهره خلیلک - دکتر مهشید شیخ الاسلامی - دکتر ارژنگ فلاحدوست
 29. کتاب روش های نوین در درمان اندودنتیکس

  5,800تومان

  4,930 تومان

  تعداد صفحه 125 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر مهرانگیز محمدبیگی
 30. کتاب مرجع کامل مبانی، وسایل و روشهای آماده سازی کانال دندان

  10,000تومان

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 535 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر آرش شهروان
 31. کتاب بررسی بالینی کانال ماندیبولر

  8,000تومان

  6,800 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر مسعود یغمایی
 32. کتاب PDQ چکیده درمان ریشه

  6,950تومان

  5,908 تومان

  تعداد صفحه 389 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر محمد آیینه چی
 33. کتاب تست های حیاتی پالپ - کمکهای موثر تشخیصی در اندودنتیکس

  6,000تومان

  5,100 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر حمید جعفرزاده و همکاران