1. کتاب Functional Occlusion - From TMJ to Smile Design

  148,000تومان

  133,200 تومان

  تعداد صفحه 648 انتشارات رویان پژوه تألیف Peter E. Dawson
 2. کتاب The Painful Dental Implant

  40,000تومان

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 70 انتشارات رویان پژوه تألیف H. Ryan Kazemi
 3. کتاب Vertical Alveolar Ridge Augmentation in Implant Dentistry

  168,000تومان

  151,200 تومان

  تعداد صفحه 354 انتشارات رویان پژوه تألیف Len Tolstunov
 4. کتاب Horizontal Alveolar Ridge Augmentation in Implant Dentistry

  165,000تومان

  148,500 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات رویان پژوه تألیف Len Tolstunov
 5. کتاب Peri-Implant Therapy for the Dental Hygienist

  98,500تومان

  88,650 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات رویان پژوه تألیف Susan S. Wingrove
 6. کتاب Bone Augmentation In Oral Implantology

  128,000تومان

  115,200 تومان

  تعداد صفحه 433 انتشارات رویان پژوه تألیف Fouad Khoury - Hadi Antoun - Patrick Missika
 7. کتاب Principles of Design and Fabrication in Prosthodontics

  172,000تومان

  154,800 تومان

  تعداد صفحه 410 انتشارات رویان پژوه تألیف Arnold Hohmann
 8. کتاب Temporomandibular Joint Total Joint Replacement – TMJ TJR

  142,000تومان

  127,800 تومان

  تعداد صفحه 305 انتشارات رویان پژوه تألیف Louis G. Mercuri
 9. کتاب Journal of Prosthodontics on Dental Implants

  98,000تومان

  88,200 تومان

  تعداد صفحه 290 انتشارات رویان پژوه تألیف Avinash Bidra - Stephen Parel
 10. کتاب Surgical Design for Dental Reconstruction with Implants

  120,000تومان

  108,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات رویان پژوه تألیف Martin Chin
 11. کتاب Computer-Guided Applications for Dental Implants, Bone Grafting, and Reconstructive Surgery

  196,000تومان

  176,400 تومان

  تعداد صفحه 552 انتشارات رویان پژوه تألیف Marco Rinaldi - Scott D. Ganz - Angelo Mottola
 12. کتاب The Complete Denture

  76,000تومان

  68,400 تومان

  تعداد صفحه 130 انتشارات رویان پژوه تألیف Michael I. MacEntee
 13. کتاب Minimally Invasive Dental Implant Surgery

  188,000تومان

  169,200 تومان

  تعداد صفحه 466 انتشارات رویان پژوه تألیف Daniel R. Cullum - Douglas Deporter
 14. کتاب Implant Laboratory Procedures

  160,000تومان

  144,000 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات رویان پژوه تألیف Carl Drago - Thomas Peterson
 15. کتاب Functional Occlusion in Restorative Dentistry and Prosthodontics

  128,000تومان

  115,200 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات رویان پژوه تألیف Iven Klineberg - Steven E. Eckert
 16. کتاب Esthetic Implant Restoration in the Edentulous Maxilla

  96,000تومان

  86,400 تومان

  تعداد صفحه 199 انتشارات رویان پژوه تألیف Karim Dada - Marwan Daas
 17. کتاب Clinical and Laboratory Manual of Dental Implant Abutments

  89,000تومان

  80,100 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات رویان پژوه تألیف Hamid R. Shafie
 18. کتاب Cementation in Dental Implantology

  86,000تومان

  77,400 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات رویان پژوه تألیف Chandur P.K. Wadhwani
 19. کتاب Dental Implant Complications

  242,000تومان

  217,800 تومان

  تعداد صفحه 715 انتشارات رویان پژوه تألیف Stuart J. Froum
 20. کتاب Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion

  183,000تومان

  164,700 تومان

  تعداد صفحه 488 انتشارات رویان پژوه تألیف Jeffrey P. Okeson
 21. کتاب Contemporary Fixed Prosthodontics

  286,000تومان

  257,400 تومان

  تعداد صفحه 880 انتشارات رویان پژوه تألیف Rosenstiel - Land - Fujimoto
 22. کتاب Dental Implant Prosthetics

  268,000تومان

  241,200 تومان

  تعداد صفحه 1008 انتشارات رویان پژوه تألیف Carl E. Misch
 23. کتاب SINGLE IMPLANT and RESTORATION

  96,000تومان

  86,400 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات رویان پژوه تألیف Mahmoud Torabinejad - Charles J. Goodacre
 24. کتاب Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients

  156,000تومان

  140,400 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات رویان پژوه تألیف George A. Zarb - John Hobkirk
 25. کتاب Fundamentals of Fixed Prosthodontics

  186,000تومان

  167,400 تومان

  تعداد صفحه 584 انتشارات رویان پژوه تألیف Herbert T. Shillingburg - Sunil Kapila
 26. کتاب McCracken's Removable Partial Prosthodontics

  160,000تومان

  144,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات رویان پژوه تألیف Alan B. Carr - David T. Brown
 27. کتاب Stewart's Clinical Removable Partial Prosthodontics

  174,000تومان

  156,600 تومان

  تعداد صفحه 518 انتشارات رویان پژوه تألیف Rodney D. Phoenix - David R. Cagna - Charles F. DeFreest
 28. کتاب تکنیکهای زیبایی در پروتز ثابت - آنالیز زیبایی و بازسازی با رویکرد سیستماتیک

  168,000تومان

  142,800 تومان

  تعداد صفحه 346 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر محمد ابراهیمی ساروی
 29. کتاب Book Brief - خلاصه کتاب اصول دندانپزشکی ترمیمی - سامیت 2013

  38,000تومان

  32,300 تومان

  تعداد صفحه 452 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر آزاده بلالائی
 30. کتاب گام به گام با پرسلن لامینیت ونیر - کلینیکی و لابراتواری

  26,000تومان

  22,100 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر محمدعلی روستا
 31. کتاب ملاحظات ترمیمی در سالمندان

  14,000تومان

  11,900 تومان

  تعداد صفحه 68 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر اعظم ولیان
 32. کتاب زیست مواد برای درمانهای بازسازی کننده

  38,000تومان

  32,300 تومان

  تعداد صفحه 182 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر رضا عمید - دکتر مهدی کدخدازاده
 33. کتاب کتاب ملی دندانپزشکی ترمیمی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 532 انتشارات رویان پژوه
 34. کتاب اصول کاشت تک دندان

  20,000تومان

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ترجمه دکتر سید علی بنی هاشم راد - سید حامد بنی هاشم راد - سید احمد بنی هاشم راد
 35. کتاب مجموعه سوالات تفکیکی منابع آزمون دستیاری ترمیمی

  13,800تومان

  11,730 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر نازنین زینب گرشاسب زاده - دکتر بهاره آقامحمدی
 36. کتاب خلاصه کتاب علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی 2013

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر مسعود صانعی - دکتر نسرین مصطفی لو
 37. کتاب گام به گام با سفید کردن دندان - Bleaching

  32,000تومان

  27,200 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر محمدباقر رضوانی - دکتر زهرا ملک حسینی - دکتر شادی حمیدی اول - دکتر بنفشه مهدی زاده
 38. کتاب اصول و کاربرد دیودلیزر در دندانپزشکی1

  14,000تومان

  11,900 تومان

  تعداد صفحه 259 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر سید مسعود مجاهدی - دکتر مسعود شعبانی
 39. کتاب پوسیدگی شناسی - اصول، روش های تشخیص و کنترل پوسیدگی دندان

  14,800تومان

  12,580 تومان

  تعداد صفحه 127 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر شقایق رضوی - دکتر غزاله دریاکناری - دکتر شیما نفرزاده
 40. کتاب اصول دندانپزشکی ترمیمی - سامیت 2013

  68,500تومان

  58,225 تومان

  تعداد صفحه 592 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر اعظم ولیان - دکتر الهام مروج صالحی