1. کتاب بیماری های دهان برکت 2015 (جلد 2)

  120,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات آرتین طب تالیف مایکل گلیک
 2. کتاب بیماری های دهان برکت 2015 (جلد 1)

  120,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات آرتین طب تالیف مایکل گلیک
 3. کتاب Color Atlas of Common Oral Diseases 2017

  118,000تومان

  106,200 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات رویان پژوه تألیف Craig Miller - Robert Langlais
 4. کتاب Color Atlas of Common Oral Diseases

  128,000تومان

  115,200 تومان

  تعداد صفحه 383 انتشارات رویان پژوه تألیف George Laskaris
 5. کتاب Targeting Oral Cancer

  134,000تومان

  120,600 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات رویان پژوه تألیف Andrew M. Fribley
 6. کتاب Atlas of Oral Diseases

  197,000تومان

  177,300 تومان

  تعداد صفحه 197 انتشارات رویان پژوه تألیف Isaac van der Waal
 7. کتاب Oral Candidosis

  48,000تومان

  43,200 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات رویان پژوه تألیف Advaldo Antonio Riberio Rosa
 8. کتاب Burket's Oral Medicine

  196,000تومان

  176,400 تومان

  تعداد صفحه 716 انتشارات رویان پژوه تألیف Michael Glick
 9. کتاب Dental Management of the Medically Compromised Patient

  238,000تومان

  214,200 تومان

  تعداد صفحه 736 انتشارات رویان پژوه تألیف James W. Little - Donald A. Falace
 10. کتاب بیماریهای دهان برکت 2015 - جلد دوم

  120,000تومان

  102,000 تومان

  تعداد صفحه 410 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر آرش قدوسی - دکتر الهام زمانی
 11. کتاب بیماریهای دهان برکت 2015 - جلد اول

  126,000تومان

  107,100 تومان

  تعداد صفحه 428 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر آرش قدوسی - دکتر الهام زمانی
 12. کتاب سلامت دهان در بیماران سالمند

  5,400تومان

  4,590 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر پگاه مسنن مظفری - دکتر مریم امیر چقماقی
 13. کتاب Book Brief خلاصه کتاب بیماریهای دهان برکت 2015

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 375 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر سمیرا حاجی صادقی و همکاران
 14. کتاب کتاب ملی بیماریهای دهان،فک و صورت

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات رویان پژوه
 15. کتاب تشخیص و درمان ضایعات دهان و دندان

  19,800تومان

  16,830 تومان

  تعداد صفحه 137 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر حسین اسلامی و همکاران
 16. کتاب الفبای بهداشت دهان و دندان

  3,000 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر احمد ابوالحسنی - دکتر آرش زادهوش
 17. کتاب BDQ مجموعه سوالات تفکیکی بورد و ارتقاء تشخیص بیماری های دهان برکت - 93-88

  16,000تومان

  13,600 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر نگین روناسی - دکتر پریسا فلسفی
 18. کتاب BDQ مجموعه سوالات تفکیکی بورد و ارتقاء تشخیص بیماری های دهان - فالاس، نویل، وود - 93-88

  14,000تومان

  11,900 تومان

  تعداد صفحه 114 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر نگین روناسی - دکتر پریسا فلسفی
 19. کتاب تدابیر دندانپزشکی برای بیماران سیستمیک - فالاس 2013

  74,000تومان

  62,900 تومان

  تعداد صفحه 610 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر نسترن دنیادیده و همکاران
 20. کتاب GPS تشخیص بیماری های دهان برکت

  14,000تومان

  11,900 تومان

  تعداد صفحه 82 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر وحید شهیدی زندی
 21. کتاب بیماری های غدد بزاقی - Gnepp 2009

  16,000تومان

  13,600 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر ساعده عطار باشی مقدم
 22. کتاب BDQ مجموعه سوالات بورد و ارتقاء بیماری های دهان - همراه با امتحان بورد عملی 93

  12,000تومان

  10,200 تومان

  تعداد صفحه 80 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر نگین روناسی - دکتر پریسا فلسفی
 23. کتاب مجموعه سوالات پره بورد 93-91 و بورد 93 بیماری های دهان،فک و صورت

  12,800تومان

  10,880 تومان

  تعداد صفحه 103 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر ناهید عسکری زاده و همکاران
 24. کتاب BDQ مجموعه سوالات تفکیکی بورد و ارتقاء تشخیص بیماری های دهان سال 92

  15,000تومان

  12,750 تومان

  تعداد صفحه 99 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر نگین روناسی
 25. کتاب BDQ مجموعه سوالات تفکیکی بورد و ارتقاء تشخیص بیماری های دهان - 91-88

  12,500تومان

  10,625 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر نگین روناسی
 26. کتاب پیشگیری از بیماری دهانی

  16,000تومان

  13,600 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر ناهید عسکری زاده و همکاران