1. موجود

  کتاب راهنمای جیبی پرتونگاری مریل به همراه رادیوگرافی دهان و دندان

  9,800 تومان

  تعداد صفحه انتشارات خسروی ترجمه موسی بهری
 2. موجود

  کتاب اصول و تفسیر رادیولوژی دهان وایت فارو

  110,000تومان

  104,500 تومان

  تعداد صفحه 936 انتشارات تیمورزاده تألیف دکتر استوارت سی وایت - دکتر مایکل جی فارو ترجمه دکتر حورا هادیان
 3. موجود

  کتاب Dental Radiography - 2017

  112,000تومان

  100,800 تومان

  تعداد صفحه 463 انتشارات رویان پژوه تألیف Joen M. Lannucci - Laura Jansen Howerton
 4. موجود

  کتاب Radiologic Science for Technologists - Physics, Biology, and Protection

  198,000تومان

  178,200 تومان

  تعداد صفحه 670 انتشارات رویان پژوه تألیف Stewart C. Bushong
 5. تماس

  کتاب Maxillofacial Imaging

  128,000تومان

  115,200 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات رویان پژوه تألیف T. A.Larheim - P. L.Westesson
 6. تماس

  کتاب Differential Diagnosis of Oral and Maxillofacial Lesions

  148,000تومان

  133,200 تومان

  تعداد صفحه 662 انتشارات رویان پژوه تألیف NORMAN K. WOOD - PAUL W. GOAZ
 7. تماس

  کتاب Oral & Maxillofacial Imaging Techniques

  85,000تومان

  76,500 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات رویان پژوه تألیف Shivlal M Rawlani - Shobha S Rawlani
 8. تماس

  کتاب INTERPRETATION BASICS of CBCT

  86,000تومان

  77,400 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات رویان پژوه تألیف Shawneen M.Gonzalez
 9. تماس

  کتاب Oral Radiology Principles and Interpretation

  198,000تومان

  178,200 تومان

  تعداد صفحه 695 انتشارات رویان پژوه تألیف Stuart C. White - Michael J. Pharoah
 10. موجود

  کتاب BDQ مجموعه سوالات بورد و ارتقاء رادیولوژی 94-90

  46,000تومان

  39,100 تومان

  تعداد صفحه 290 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر میترا کرباسی
 11. موجود

  کتاب اطلس رنگی تصاویر CBCT

  29,000تومان

  24,650 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر روشنک غفاری - دکتر گلناز سیلاوی - دکتر شیما جاودان
 12. موجود

  کتاب DSQ مجموعه سوالات رادیولوژی دهان، اصول و تفسیر - وایت و فارو 2015

  58,000تومان

  49,300 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر اسماعیل پورداور - دکتر پرستو افقری
 13. موجود

  کتاب خلاصه کتاب رادیولوژی دهان،اصول و تفسیر - وایت و فارو

  68,000تومان

  57,800 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر اسماعیل پورداور - دکتر ویدا مسرت
 14. تمام شده

  کتاب کتاب ملی رادیولوژی دهان، فک و صورت

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 648 انتشارات رویان پژوه
 15. موجود

  کتاب رادیـولوژی دهـان - اصول و تفسیــر - وایت و فارو

  86,000تومان

  73,100 تومان

  تعداد صفحه 788 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر اسماعیل پورداور - دکتر ویدا مسرت - دکتر پرستو افقری
 16. موجود

  کتاب تفسیر مبانی CBCT

  32,000تومان

  27,200 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر آنیتا عیوضلو
 17. تماس

  کتاب BDQ مجموعه سوالات بورد رادیولوژی دهان، فک و صورت - 89-85

  10,500تومان

  8,925 تومان

  تعداد صفحه 214 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر فاطمه سالمی - دکتر سمیرا ساعتی - دکتر نفیسه نیک‌کردار
 18. تماس

  کتاب علم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها - بوشانگ 2013

  36,000تومان

  32,400 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر مریم قلیچلی
 19. تماس

  کتاب رادیوگرافی سفالومتری جاکوبسون 2006

  9,800تومان

  8,330 تومان

  تعداد صفحه 462 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر عبدالرضا جمیلیان
  0