1. کتاب راهنمای جیبی پرتونگاری مریل به همراه رادیوگرافی دهان و دندان

  9,800 تومان

  تعداد صفحه انتشارات خسروی ترجمه موسی بهری
 2. کتاب اصول و تفسیر رادیولوژی دهان وایت فارو

  110,000 تومان

  تعداد صفحه 936 انتشارات تیمورزاده تألیف دکتر استوارت سی وایت - دکتر مایکل جی فارو ترجمه دکتر حورا هادیان
 3. کتاب Dental Radiography - 2017

  112,000تومان

  100,800 تومان

  تعداد صفحه 463 انتشارات رویان پژوه تألیف Joen M. Lannucci - Laura Jansen Howerton
 4. کتاب Radiologic Science for Technologists - Physics, Biology, and Protection

  198,000تومان

  178,200 تومان

  تعداد صفحه 670 انتشارات رویان پژوه تألیف Stewart C. Bushong
 5. کتاب Maxillofacial Imaging

  128,000تومان

  115,200 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات رویان پژوه تألیف T. A.Larheim - P. L.Westesson
 6. کتاب Differential Diagnosis of Oral and Maxillofacial Lesions

  148,000تومان

  133,200 تومان

  تعداد صفحه 662 انتشارات رویان پژوه تألیف NORMAN K. WOOD - PAUL W. GOAZ
 7. کتاب Oral & Maxillofacial Imaging Techniques

  85,000تومان

  76,500 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات رویان پژوه تألیف Shivlal M Rawlani - Shobha S Rawlani
 8. کتاب INTERPRETATION BASICS of CBCT

  86,000تومان

  77,400 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات رویان پژوه تألیف Shawneen M.Gonzalez
 9. کتاب Oral Radiology Principles and Interpretation

  198,000تومان

  178,200 تومان

  تعداد صفحه 695 انتشارات رویان پژوه تألیف Stuart C. White - Michael J. Pharoah
 10. کتاب BDQ مجموعه سوالات بورد و ارتقاء رادیولوژی 94-90

  46,000تومان

  39,100 تومان

  تعداد صفحه 290 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر میترا کرباسی
 11. کتاب اطلس رنگی تصاویر CBCT

  29,000تومان

  24,650 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر روشنک غفاری - دکتر گلناز سیلاوی - دکتر شیما جاودان
 12. کتاب DSQ مجموعه سوالات رادیولوژی دهان، اصول و تفسیر - وایت و فارو 2015

  28,000تومان

  23,800 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر اسماعیل پورداور - دکتر پرستو افقری
 13. کتاب خلاصه کتاب رادیولوژی دهان،اصول و تفسیر - وایت و فارو

  42,800تومان

  36,380 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر اسماعیل پورداور - دکتر ویدا مسرت
 14. کتاب کتاب ملی رادیولوژی دهان، فک و صورت

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 648 انتشارات رویان پژوه
 15. کتاب رادیـولوژی دهـان - اصول و تفسیــر - وایت و فارو

  86,000تومان

  73,100 تومان

  تعداد صفحه 788 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر اسماعیل پورداور - دکتر ویدا مسرت - دکتر پرستو افقری
 16. کتاب تفسیر مبانی CBCT

  22,000تومان

  18,700 تومان

  تعداد صفحه 196 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر آنیتا عیوضلو
 17. کتاب BDQ مجموعه سوالات بورد رادیولوژی دهان، فک و صورت - 89-85

  10,500تومان

  8,925 تومان

  تعداد صفحه 214 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر فاطمه سالمی - دکتر سمیرا ساعتی - دکتر نفیسه نیک‌کردار
 18. کتاب علم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها - بوشانگ 2013

  36,000تومان

  30,600 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر مریم قلیچلی
 19. کتاب رادیوگرافی سفالومتری جاکوبسون 2006

  9,800تومان

  8,330 تومان

  تعداد صفحه 462 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر عبدالرضا جمیلیان