1. کتاب مواد دندانی ترمیمی کریگ 2019 ویرایش چهاردهم

  168,000تومان

  151,200 تومان

  تعداد صفحه 371 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر فهیمه سادات طباطبایی
 2. کتاب Craig’s RESTORATIVE DENTAL MATERIALS

  128,000تومان

  115,200 تومان

  تعداد صفحه 411 انتشارات رویان پژوه تألیف Ronald L. Sakaguchi - Gohn M. Powers
 3. کتاب Phillips' Science of Dental Materials

  196,000تومان

  176,400 تومان

  تعداد صفحه 571 انتشارات رویان پژوه تألیف Anusavice - Shen - Rawls
 4. کتاب Mineral Trioxide Aggregate in Dentistry

  98,000تومان

  88,200 تومان

  تعداد صفحه 206 انتشارات رویان پژوه تألیف Josette Camilleri
 5. کتاب مواد دندانی ترمیمی کریگ

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات رویان پژوه ترجمه فهیمه سادات طباطبایی
 6. کتاب کتاب ملی مواد دندانی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات رویان پژوه
 7. کتاب اصول و مبانی زیست مواد دندانی

  39,000تومان

  33,150 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر تبسم هوشمند و همکاران
 8. کتاب مواد دندانی کریگ

  10,800تومان

  9,180 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر اعظم ولیان
 9. کتاب مبانی کاربردی مواد دندانی

  10,500تومان

  8,925 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات رویان پژوه ترجمه ابراهیم رهنما - میثم محمودی اطرابی