1. کتاب راهنمای دندانپزشک در موقعیت های پزشکی و عوارض مرتبط با آن

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 754 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف کنکان ام گاندا ترجمه دکتر حسن حسین پور جاجرم و همکاران
 2. کتاب درسنامه کنترل عفونت در دندانپزشکی

  26,800تومان

  25,460 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر مسعود یغمائی
 3. کتاب آناتومی و مورفولوژی دندان

  29,800 تومان

  تعداد صفحه 229 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر حسن بهناز - دکتر ایرج شفق
 4. کتاب دستیار دندانپزشک

  38,000تومان

  36,100 تومان

  تعداد صفحه 416 انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف گروه نویسندگان
 5. کتاب scully’s Medical Problems in Dentistry

  248,000تومان

  223,200 تومان

  تعداد صفحه 833 انتشارات رویان پژوه تألیف Crispian Scully
 6. کتاب Anatomy for Dental Medicine

  215,000تومان

  193,500 تومان

  تعداد صفحه 577 انتشارات رویان پژوه تألیف Eric W. Baker
 7. کتاب Review Questions for Dentistry

  80,000تومان

  72,000 تومان

  تعداد صفحه 195 انتشارات رویان پژوه تألیف Hugh Devlin
 8. کتاب Computerized Occlusal Analysis Technology Applications in Dental Medicine

  360,000تومان

  324,000 تومان

  تعداد صفحه 1088 انتشارات رویان پژوه تألیف Robert B. Kerstein
 9. کتاب Oral Infections and General Health

  84,000تومان

  75,600 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات رویان پژوه تألیف Anne Marie Lynge Pedersen
 10. کتاب Post Registration Qualifications for Dental Care Professionals

  98,000تومان

  88,200 تومان

  تعداد صفحه 495 انتشارات رویان پژوه تألیف NICOLA ROGERS - REBECCA DAVIES - WENDY LEE - DOMINIC O'SULLIVAN - FRANCES MARRIOTT
 11. کتاب Levison’s Textbook for Dental Nurses

  176,000تومان

  158,400 تومان

  تعداد صفحه 584 انتشارات رویان پژوه تألیف CAROLE HOLLINS
 12. کتاب Textbook of Dental Anatomy A Practical Approach

  110,000تومان

  99,000 تومان

  تعداد صفحه 255 انتشارات رویان پژوه تألیف Jayalakshmi Kumaraswamy
 13. کتاب Textbook of Dental Anatomy, Physiology and Occlusion

  138,000تومان

  124,200 تومان

  تعداد صفحه 382 انتشارات رویان پژوه تألیف Rashmi
 14. کتاب ANATOMY OF OROFACIAL STRUCTURES

  196,000تومان

  176,400 تومان

  تعداد صفحه 581 انتشارات رویان پژوه تألیف John W.Campbell - Nancy Cuttic
 15. کتاب Dental Benefits and Practice Management

  110,000تومان

  99,000 تومان

  تعداد صفحه 215 انتشارات رویان پژوه تألیف Michael M.Okuji
 16. کتاب Pharmacology for Dentistry

  148,000تومان

  133,200 تومان

  تعداد صفحه 428 انتشارات رویان پژوه تألیف Tara V Shanbhag - Simta Shenoy - Veena Nayak
 17. کتاب Communication Skills for Dental Health Care Providers

  140,000تومان

  126,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات رویان پژوه تألیف Lance Brendan Young - Cynthia Rozek O’Toole - Bianca Wolf
 18. کتاب Woelfel's DENTAL ANATOMY

  210,000تومان

  189,000 تومان

  تعداد صفحه 532 انتشارات رویان پژوه تألیف Rickne C. Scheid - Gabriela Weiss
 19. کتاب Understanding Masticatory Function in Unilateral Crossbites

  112,000تومان

  100,800 تومان

  تعداد صفحه 233 انتشارات رویان پژوه تألیف Maria Grazia Piancino - Stephanos Kyrkanides
 20. کتاب Dental Materials

  120,000تومان

  108,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات رویان پژوه تألیف Powers - Wataha
 21. کتاب Anesthesia Complications in the Dental Office

  138,000تومان

  124,200 تومان

  تعداد صفحه 346 انتشارات رویان پژوه تألیف Robert C. Bosack - Stuart Lieblich
 22. کتاب Global Diagnosis

  112,000تومان

  100,800 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات رویان پژوه تألیف J. William Robbins - Jeffrey S. Rouse
 23. کتاب Surgical and Radiologic ANATOMY for Oral Implantology

  126,000تومان

  113,400 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات رویان پژوه تألیف Louie AI-Faraje
 24. کتاب ROADS Review of All Dental Subjects

  268,000تومان

  241,200 تومان

  تعداد صفحه 855 انتشارات رویان پژوه تألیف Neha Sethi
 25. کتاب Oral and Facial Pain

  198,000تومان

  178,200 تومان

  تعداد صفحه 546 انتشارات رویان پژوه تألیف Jeffrey P. Okeson
 26. کتاب Clinical Applications of Digital Dental Technology

  138,000تومان

  124,200 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات رویان پژوه تألیف Radi Masri - Carl F. Driscoll
 27. کتاب Orofacial Pain & Headache

  220,000تومان

  198,000 تومان

  تعداد صفحه 654 انتشارات رویان پژوه تألیف Yair Sharav - Rafael Benoliel
 28. کتاب Mineral Trioxide Aggregate

  142,000تومان

  127,800 تومان

  تعداد صفحه 342 انتشارات رویان پژوه تألیف WILEY Blackwell
 29. کتاب Wheeler's Dental Anatomy, Physiology, and Occlusion

  186,000تومان

  167,400 تومان

  تعداد صفحه 360 انتشارات رویان پژوه تألیف Stanley J. NELSON
 30. کتاب Oxford Handbook of CLINICAL DENTISTRY

  168,000تومان

  151,200 تومان

  تعداد صفحه 795 انتشارات رویان پژوه تألیف Laura Mitchell - David A.Mitchell
 31. کتاب Medical Emergencies in the Dental Office

  176,000تومان

  158,400 تومان

  تعداد صفحه 557 انتشارات رویان پژوه تألیف Stanley F. Malamed
 32. کتاب Fundamentals of Operative Dentistry

  198,000تومان

  178,200 تومان

  تعداد صفحه 612 انتشارات رویان پژوه تألیف Thomas J. Hilton - Jack L. Ferracane - James C. Broome
 33. کتاب Primary Preventive Dentistry

  186,000تومان

  167,400 تومان

  تعداد صفحه 500 انتشارات رویان پژوه تألیف Norman O. Harris- Franklin Garcia-Godoy - Christine Nielsen Nathe
 34. کتاب اضطراب در دندانپزشکی

  12,800تومان

  10,880 تومان

  تعداد صفحه 60 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر مصطفی حمدیه - دکتر دانوش دهقانیان - دکتر نونا عطاران
 35. کتاب دستورالعمل درمان صدمات دندانی

  18,000تومان

  15,300 تومان

  تعداد صفحه 24 انتشارات رویان پژوه تألیف نگار دانشور - دکتر محمدامین ناجی راد
 36. کتاب مدیریت دندانپزشکی بیماران با کمپلیکیشن پزشکی

  18,600تومان

  15,810 تومان

  تعداد صفحه 154 انتشارات رویان پژوه ترجمه دکتر مریم رحمتی - امیرحسین رحمتی
 37. کتاب خلاصه کتاب اورژانس‌های پزشکی در مطب دندانپزشکی - مالامد 2015

  24,000تومان

  20,400 تومان

  تعداد صفحه 165 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر سید مهرشاد جعفری و همکاران
 38. کتاب DSQ مجموعه سوالات اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی - مالامد 2015

  18,000تومان

  15,300 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات رویان پژوه تألیف تألیف دکتر سید مهرشاد جعفری و همکاران
 39. کتاب سیری در تاریخ دندانپزشکی ایران گذشته و معاصر - دفتر دوم - دندانپزشکی معاصر ایران

  65,000تومان

  55,250 تومان

  تعداد صفحه 850 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر اسماعیل یزدی
 40. کتاب سیری در تاریخ دندانپزشکی ایران از گذشته تا معاصر- دفتر نخست - ایران باستان و دوران اسلامی

  60,000تومان

  51,000 تومان

  تعداد صفحه 576 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر اسماعیل یزدی