1. موجود

  کتاب انگلیسی برای دانشجویان دندانپزشکی

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 280-انتشارات سمت
 2. موجود

  کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته دندانپزشکی

  23,500 تومان

  تعداد صفحه 507 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد حسن تحریریان - فرشته مهرابی
 3. موجود

  کتاب Horizon آمادگی برای زبان انگلیسی آزمون دستیاری دندانپزشکی

  36,800تومان

  31,280 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر احمد بهروزیان
 4. موجود

  کتاب پیشوندها و پسوندهای رایج در پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی و رشته های وابسته

  22,000تومان

  18,700 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر خورشید نامدار علی‌آبادی - مریم کاکویی نژاد
 5. موجود

  کتاب آموزش زبان انگلیسی دندانپزشکی - DELTA

  32,000تومان

  27,200 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات رویان پژوه انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر سعید طالع پسند
 6. موجود

  کتاب راهنمای کامل انگلیسی تخصصی دندانپزشکی

  38,000تومان

  32,300 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات رویان پژوه ترجمه روزبه رضایی
 7. موجود

  کتاب ESQ مجموعه آزمون های زبان انگلیسی دستیاری دندانپزشکی 93-82

  12,000تومان

  10,200 تومان

  تعداد صفحه 83 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر سعید طالع پسند
0