1. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته دندانپزشکی

  23,500 تومان

  تعداد صفحه 507 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد حسن تحریریان - فرشته مهرابی
 2. کتاب Horizon آمادگی برای زبان انگلیسی آزمون دستیاری دندانپزشکی

  24,800 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر احمد بهروزیان
 3. کتاب پیشوندها و پسوندهای رایج در پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی و رشته های وابسته

  22,000تومان

  18,700 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر خورشید نامدار علی‌آبادی - مریم کاکویی نژاد
 4. کتاب آموزش زبان انگلیسی دندانپزشکی - DELTA

  28,800تومان

  24,480 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات رویان پژوه انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر سعید طالع پسند
 5. کتاب راهنمای کامل انگلیسی تخصصی دندانپزشکی

  38,000تومان

  32,300 تومان

  تعداد صفحه 472 انتشارات رویان پژوه ترجمه روزبه رضایی
 6. کتاب ESQ مجموعه آزمون های زبان انگلیسی دستیاری دندانپزشکی 93-82

  12,000تومان

  10,200 تومان

  تعداد صفحه 83 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر سعید طالع پسند