1. کتاب فرهنگ اختصارات و سرواژه های پزشكی جابلونسکی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 1360 انتشارات جامعه نگر تالیف سعيد يوسفی
 2. کتاب پرکاربردترین واژه های پرستاری داخلی جراحی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات جامعه نگر تالیف منصور عزيزی
 3. کتاب پرستاری سلامت فرد و خانواده - بر اساس لنکستر و آخرین سرفصل دروس

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات جامعه نگر تالیف سيد وحيده حسينی
 4. کتاب نقش معنا درمانی در بهبود کیفیت زندگی بیماران سرطانی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 84 انتشارات جامعه نگر تالیف اعظم مزروعی سبدانی
 5. کتاب پرستاری و بهداشت محیط

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات جامعه نگر تالیف علی منصوری
 6. کتاب هندبوک آموزش به بیمار كانابیو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 820 انتشارات جامعه نگر تالیف ماری . ام . كانابيو
 7. کتاب مقدمه ای بر فارماكولوژی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات جامعه نگر تالیف مری كی آسپرهايم
 8. کتاب پرستاری داخلی -جراحی برونر و سودارث 2018 : مفاهیم پایه

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات جامعه نگر تالیف جانيس ال. هينکل
 9. کتاب راهنمای دارویی در مراقبت از نوزادان نئوفاکس

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 455 انتشارات جامعه نگر تالیف تامسون رويترز
 10. کتاب حقایقی برای پرستاران جراحی قلب ،مراقبت از بیماران جراحی قلب

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات جامعه نگر تالیف تانيا هودج
 11. کتاب پرستاری داخلی- جراحی برونر و سودارث 2018 : تولید مثل و بیماریهای پستان

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات جامعه نگر تالیف جانيس ال.هينکل
 12. کتاب پرستاری داخلی- جراحی برونر و سودارث 2018 : مفاهیم بیوفیزیکی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات جامعه نگر تالیف جانيس ال. هينکل
 13. کتاب فرآیند نقد تحقیقات كمی، کیفی و اعتبار سنجی تحقیقات تركیبی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات جامعه نگر تالیف حيدرعلی عابدی
 14. کتاب مراقبت از نوزادان بیمار و سالم

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 161 انتشارات جامعه نگر تالیف مريم کرمی
 15. کتاب PDQ برای مراقبتهای ویژه

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات جامعه نگر تالیف مريم کرمی
 16. کتاب مجموعه آزمون های كارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه با پاسخ تحلیلی و نكات تكمیلی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات جامعه نگر تالیف فاطمه بهرام نژاد
 17. کتاب مراقبتهای جامع پرستاری در بخش های ویژه ICU ، CCU و دیالیز

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات جامعه نگر تالیف
 18. کتاب فرآیند نقد تحقیقات كمی، کیفی و اعتبار سنجی تحقیقات ترکیبی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات جامعه نگر تالیف حیدرعلی عابدی
 19. کتاب پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث 2018: متابولیسم و آندوکرین

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات جامعه نگر تالیف جانيس ال. هينکل
 20. کتاب روش های آماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی مونرو

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 556 انتشارات جامعه نگر تالیف استيسی بی
 21. کتاب كتابچه ICU پل مارینو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 648 انتشارات جامعه نگر تالیف پل . ال . مارينو
 22. کتاب پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث 2018: اتاق عمل

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات جامعه نگر تالیف جانيس ال. هينکل
 23. کتاب پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث 2018: خون شناسی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات جامعه نگر تالیف جانيس ال. هينکل
 24. کتاب پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث 2018: تنفس

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات جامعه نگر تالیف جانيس ال. هينکل
 25. کتاب اخلاق در پرستاری

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 74 انتشارات جامعه نگر تالیف طاهره برزویی
 26. کتاب مهارتهای بالینی پرستاری پوتروپری

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 490 انتشارات جامعه نگر تالیف آنه گريفين پری
 27. کتاب اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 74 انتشارات جامعه نگر تالیف منصوره تجويدی
 28. کتاب پرستاری در بخش NICU

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 110 انتشارات جامعه نگر تالیف عاطفه توکلی قلعه نو
 29. کتاب اصول پرستاری کوزیر 2018 جلد 5 ویراست دهم

  198,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه گروه مترجمین
 30. کتاب خواندن فوری الکتروکاردیوگرام

  30,000تومان

  28,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر دیل دوبین ترجمه معصومه ذاکری مقدم - دکتر منوچهر قارونی
 31. کتاب اصول علمی و مهارتهای بالینی پرستاری

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات اندیشه رفیع تألیف اشرف الملوک معماری - مرضیه شبان - خدیجه خسروی
 32. کتاب بررسی و معاینات بالینی برای پرستاران

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر شکوه ورعی
 33. کتاب اصول مراقبت از بیمار دوگاس

  74,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات گلبان ترجمه گروه مترجمان
 34. کتاب اصول پرستاری کوزیر 2018 جلد 3 ویراست دهم

  98,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه گروه مترجمین
 35. کتاب اصول پرستاری کوزیر 2018 جلد 4 ویراست دهم

  198,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه گروه مترجمین
 36. کتاب روش های پرستاری بالینی و بررسی وضعیت سلامت جسمی، ویرایش هفتم

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 548 انتشارات شهر آب تألیف ملیحه السادات موسوی - مریم عالیخانی
 37. کتاب راهنمای جیبی معاینه فیزیکی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز 2017 - قارونی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 588 انتشارات ارجمند تألیف لین بیکلی
 38. کتاب معاینه ی فیزیکی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز 2017 - قارونی

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 960 انتشارات ارجمند تألیف لین بیکلی
 39. کتاب اطلس الکتروکاردیوگرافی قارونی همراه با بررسی تشخیصی درمانی (ویرایش هشتم)

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 672 انتشارات ارجمند تألیف دکتر منوچهر قارونی
 40. کتاب مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه ویراست سوم

  44,900تومان

  40,410 تومان

  تعداد صفحه انتشارات جامعه نگر تألیف سید مسلم مهدوی شهری و سایرین