1. کتاب دستنامه بالینی پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث 2018

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 854 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه مهسا پورشعبان اوشیبی
 2. کتاب مدل SPICES در برنامه درسی رشته پرستاری: مفاهیم و راهکارهای اجرای ده دانشکده پرستاری جهان

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف فاطمه خراشادی زاده - حسین کریمی مونقی
 3. کتاب مهارت های مدیریتی سرپرستاران بر اساس الگوی ارزشیابی عملکرد رفتاری

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات حیدری تألیف محمد بابایی پور و همکاران
 4. کتاب میکروب شناسی برای پرستار

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 294 انتشارات حیدری تألیف ندا باصری - پرستو حسینی
 5. کتاب راهنمای کاربردی داروهای تزریقی و محاسبات دارویی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف هادی بهرامی
 6. کتاب راهنمای سریع آموزش به بیمار

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 155 انتشارات حیدری تألیف منیژه نصیری زاده
 7. کتاب نظریه ها، الگوها و مفاهیم پرستاری کودکان

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 182 انتشارات نور دانش تألیف دکتر فاطمه علایی کرهرودی
 8. کتاب ایمونولوژی برای پرستاران

  14,900 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف بهاره زند - دکتر علی اکبر دلبندی - دکتر رضا فلک
 9. کتاب فارماکولوژی برای پرستار

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 365 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر مجید متقی نژاد
 10. کتاب اصول و تکنیک های پایه پرستاری و بررسی وضعیت سلامت

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 640 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف حجی محمد نوری - فرخنده رخی
 11. کتاب فرهنگ اختصارات و سرواژه های پزشكی جابلونسکی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 1360 انتشارات جامعه نگر تالیف سعيد يوسفی
 12. کتاب پرکاربردترین واژه های پرستاری داخلی جراحی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات جامعه نگر تالیف منصور عزيزی
 13. کتاب پرستاری سلامت فرد و خانواده - بر اساس لنکستر و آخرین سرفصل دروس

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات جامعه نگر تالیف سيد وحيده حسينی
 14. کتاب نقش معنا درمانی در بهبود کیفیت زندگی بیماران سرطانی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 84 انتشارات جامعه نگر تالیف اعظم مزروعی سبدانی
 15. کتاب پرستاری و بهداشت محیط

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات جامعه نگر تالیف علی منصوری
 16. کتاب هندبوک آموزش به بیمار كانابیو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 820 انتشارات جامعه نگر تالیف ماری . ام . كانابيو
 17. کتاب مقدمه ای بر فارماكولوژی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات جامعه نگر تالیف مری كی آسپرهايم
 18. کتاب پرستاری داخلی -جراحی برونر و سودارث 2018 : مفاهیم پایه

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات جامعه نگر تالیف جانيس ال. هينکل
 19. کتاب راهنمای دارویی در مراقبت از نوزادان نئوفاکس

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 455 انتشارات جامعه نگر تالیف تامسون رويترز
 20. کتاب حقایقی برای پرستاران جراحی قلب ،مراقبت از بیماران جراحی قلب

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات جامعه نگر تالیف تانيا هودج
 21. کتاب پرستاری داخلی- جراحی برونر و سودارث 2018 : تولید مثل و بیماریهای پستان

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات جامعه نگر تالیف جانيس ال.هينکل
 22. کتاب پرستاری داخلی- جراحی برونر و سودارث 2018 : مفاهیم بیوفیزیکی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات جامعه نگر تالیف جانيس ال. هينکل
 23. کتاب فرآیند نقد تحقیقات كمی، کیفی و اعتبار سنجی تحقیقات تركیبی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات جامعه نگر تالیف حيدرعلی عابدی
 24. کتاب مراقبت از نوزادان بیمار و سالم

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 161 انتشارات جامعه نگر تالیف مريم کرمی
 25. کتاب PDQ برای مراقبتهای ویژه

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات جامعه نگر تالیف مريم کرمی
 26. کتاب مجموعه آزمون های كارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه با پاسخ تحلیلی و نكات تكمیلی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات جامعه نگر تالیف فاطمه بهرام نژاد
 27. کتاب مراقبتهای جامع پرستاری در بخش های ویژه ICU ، CCU و دیالیز

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات جامعه نگر تالیف
 28. کتاب فرآیند نقد تحقیقات كمی، کیفی و اعتبار سنجی تحقیقات ترکیبی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات جامعه نگر تالیف حیدرعلی عابدی
 29. کتاب پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث 2018: متابولیسم و آندوکرین

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات جامعه نگر تالیف جانيس ال. هينکل
 30. کتاب روش های آماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی مونرو

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 556 انتشارات جامعه نگر تالیف استيسی بی
 31. کتاب كتابچه ICU پل مارینو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 648 انتشارات جامعه نگر تالیف پل . ال . مارينو
 32. کتاب پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث 2018: اتاق عمل

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات جامعه نگر تالیف جانيس ال. هينکل
 33. کتاب پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث 2018: خون شناسی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات جامعه نگر تالیف جانيس ال. هينکل
 34. کتاب پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث 2018: تنفس

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات جامعه نگر تالیف جانيس ال. هينکل
 35. کتاب اخلاق در پرستاری

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 74 انتشارات جامعه نگر تالیف طاهره برزویی
 36. کتاب مهارتهای بالینی پرستاری پوتروپری

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 490 انتشارات جامعه نگر تالیف آنه گريفين پری
 37. کتاب اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 74 انتشارات جامعه نگر تالیف منصوره تجويدی
 38. کتاب پرستاری در بخش NICU

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 110 انتشارات جامعه نگر تالیف عاطفه توکلی قلعه نو
 39. کتاب اصول پرستاری کوزیر 2018 جلد 5 ویراست دهم

  198,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه گروه مترجمین
 40. کتاب خواندن فوری الکتروکاردیوگرام

  30,000تومان

  28,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر دیل دوبین ترجمه معصومه ذاکری مقدم - دکتر منوچهر قارونی