1. کتاب فرآیند نقد تحقیقات كمی، کیفی و اعتبار سنجی تحقیقات ترکیبی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات جامعه نگر تالیف حیدرعلی عابدی
 2. کتاب پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث 2018: متابولیسم و آندوکرین

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 268 انتشارات جامعه نگر تالیف جانيس ال. هينکل
 3. کتاب روش های آماری در پژوهش مراقبت های بهداشتی مونرو

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 556 انتشارات جامعه نگر تالیف استيسی بی
 4. کتاب كتابچه ICU پل مارینو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 648 انتشارات جامعه نگر تالیف پل . ال . مارينو
 5. کتاب پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث 2018: اتاق عمل

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات جامعه نگر تالیف جانيس ال. هينکل
 6. کتاب پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث 2018: خون شناسی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 184 انتشارات جامعه نگر تالیف جانيس ال. هينکل
 7. کتاب پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث 2018: تنفس

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 310 انتشارات جامعه نگر تالیف جانيس ال. هينکل
 8. کتاب اخلاق در پرستاری

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 74 انتشارات جامعه نگر تالیف طاهره برزویی
 9. کتاب مهارتهای بالینی پرستاری پوتروپری

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 490 انتشارات جامعه نگر تالیف آنه گريفين پری
 10. کتاب اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 74 انتشارات جامعه نگر تالیف منصوره تجويدی
 11. کتاب پرستاری در بخش NICU

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 110 انتشارات جامعه نگر تالیف عاطفه توکلی قلعه نو
 12. کتاب اصول پرستاری کوزیر 2018 جلد 5 ویراست دهم

  198,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه گروه مترجمین
 13. کتاب خواندن فوری الکتروکاردیوگرام

  30,000تومان

  28,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر دیل دوبین ترجمه معصومه ذاکری مقدم - دکتر منوچهر قارونی
 14. کتاب اصول علمی و مهارتهای بالینی پرستاری

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات اندیشه رفیع تألیف اشرف الملوک معماری - مرضیه شبان - خدیجه خسروی
 15. کتاب بررسی و معاینات بالینی برای پرستاران

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر شکوه ورعی
 16. کتاب اصول مراقبت از بیمار دوگاس

  74,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات گلبان ترجمه گروه مترجمان
 17. کتاب اصول پرستاری کوزیر 2018 جلد 3 ویراست دهم

  98,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه گروه مترجمین
 18. کتاب اصول پرستاری کوزیر 2018 جلد 4 ویراست دهم

  198,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه گروه مترجمین
 19. کتاب روش های پرستاری بالینی و بررسی وضعیت سلامت جسمی، ویرایش هفتم

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 548 انتشارات شهر آب تألیف ملیحه السادات موسوی - مریم عالیخانی
 20. کتاب راهنمای جیبی معاینه فیزیکی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز 2017 - قارونی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 588 انتشارات ارجمند تألیف لین بیکلی
 21. کتاب معاینه ی فیزیکی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز 2017 - قارونی

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 960 انتشارات ارجمند تألیف لین بیکلی
 22. کتاب اطلس الکتروکاردیوگرافی قارونی همراه با بررسی تشخیصی درمانی (ویرایش هشتم)

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 672 انتشارات ارجمند تألیف دکتر منوچهر قارونی
 23. کتاب مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه ویراست سوم

  44,900تومان

  40,410 تومان

  تعداد صفحه انتشارات جامعه نگر تألیف سید مسلم مهدوی شهری و سایرین
 24. کتاب اصول و مهارتهای پرستاری تایلور 2015 روش کار

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه گروه مترجمین
 25. کتاب اصول و فنون پرستاری پوتر و پری - ترجمه کامل مطابق با سرفصل دروس

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 1376 انتشارات اندیشه رفیع تألیف پاتریشیا آی پوتر ترجمه گروه مترجمین
 26. کتاب مرجع کامل داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 1754 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر علی اسدالهی امین و سایرین
 27. کتاب اصول مشاوره و آموزش بیمار با رویکرد مراقبت های دارویی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات آبادیس طب تألیف دکتر خیراله غلامی و همکاران
 28. کتاب سالمند شناسی - مجموعه آزمون های دکترای تخصصی با پاسخ تحلیلی

  22,900 تومان

  تعداد صفحه 271 انتشارات جامعه نگر تألیف مجتبی آزاد بخت - امیر احمدی
 29. کتاب اصول و فنون پرستاری نظری و عملی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات اندیشه رفیع تألیف فرشته جواهری طهرانی و همکاران
 30. کتاب راهنمای کاربردی داروهای بخش CCU برای پرستاران

  19,900 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات حیدری تألیف دکتر محمد عباسی - رضا امیدی کوپایی
 31. کتاب تشخیص، مراقبت و مهارتهای پرستاری در بیماریهای داخلی و جراحی

  28,900 تومان

  تعداد صفحه 603 انتشارات حیدری تألیف دکتر ملاحت نیک روان مفرد
 32. کتاب اخلاق حرفه ای در پرستاری

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 246 انتشارات حیدری تألیف کبری رشیدی - دکتر طاهره اشک تراب
 33. کتاب تشخیص های پرستاری تاکسونومی 2 ارائه شده توسط ناندا

  50,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه دکتر ملاحت نیک روان مفرد
 34. کتاب آزمون سازی و ارزش یابی در پرستاری

  27,900 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه فاطمه بهرام نژاد و همکاران
 35. کتاب اخلاق، حقوق و قانون در روان پرستاری

  16,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف دکتر فاطمه نوغانی و همکاران
 36. کتاب توانبخشی بعد از زایمان از منظری دیگر

  24,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه فیروزه روستا - شراره مسرور
 37. کتاب اصول پرستاری کوزیر 2018 - مفاهیم، فرآیندها و تمرینات - جلد 1 ویراست دهم

  99,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه گروه مترجمین
 38. کتاب تفسیر تست های آزمایشگاهی - کاربردی و بالینی

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 544 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر نورلی رادگوهر
 39. کتاب مراقبت در منزل

  21,900 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات حیدری تألیف هادی جعفری منش و همکاران
 40. کتاب روش های عملی در آزمایشگاه تشخیص طبی

  29,900 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف مریم شعبانی