1. موجود

  کتاب مرجع مراقبتهای پرستاری ویژه در بخش ICU ، CCU و دیالیز

  79,000 تومان

  تعداد صفحه 692 انتشارات بشری تالیف دکتر محمدرضا عسگری
 2. موجود

  کتاب راهنمای کامل کارآموزی پرستاری

  22,900 تومان

  تعداد صفحه 251 انتشارات حیدری -تالیف: منیژه نصیری زاده
 3. موجود

  کتاب پرستاری بهداشت و روان 2

  29,800تومان

  26,820 تومان

  تعداد صفحه 280-انتشارات حیدری- تألیف: فاطمه نوغانی
 4. موجود

  کتاب مجموعه آزمون های دکتری وزارت بهداشت پرستاری

  14,900تومان

  11,920 تومان

  تعداد صفحه 72- انتشارات جامعه نگر-نویسنده: حمید حجتی
 5. موجود

  کتاب اصول و فنون پرستاری پوتر و پری

  65,000تومان

  55,250 تومان

  تعداد صفحه 1380انتشارات اندیشه رفیع تألیف پوتر و پری
 6. موجود

  کتاب طرح مراقبتی روان پرستاری

  24,900تومان

  21,165 تومان

  تعداد صفحه 616 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر کاترین فورتیناش ترجمه دکتر محمد آقایی
 7. موجود

  کتاب درسنامه پرستاری کودکان کودک بیمار ونگ 2015

  50,000تومان

  37,500 تومان

  تعداد صفحه 704انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکترمرلین هاکنبری ترجمه دکتر زهرا عابدینی
 8. موجود

  کتاب درسنامه پرستاری کودکان کودک سالم ونگ 2015

  40,000تومان

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 440انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکترمرلین هاکنبری ترجمه دکتر زهرا عابدینی
 9. موجود

  کتاب روش تحقیق پرستاری ارزیابی,ترکیب و تولید شواهد

  120,000تومان

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 950انتشارات اندیشه رفیع تألیف سوزان گرو.نانسی برنز.جنیفر گری ترجمه ناهید دهقان میری
 10. موجود

  کتاب اصول تحقیق پرستاری

  70,000تومان

  52,500 تومان

  تعداد صفحه 540انتشارات اندیشه رفیع ترجمه وتخلیص ناهید دهقان میری نویسنده دنیس.اف.پولیت.چریل تاتانوبک
 11. موجود

  کتاب درسنامه پرستاری کودکان ونگ 2015

  90,000تومان

  67,500 تومان

  تعداد صفحه 704انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکترمرلین هاکنبری ترجمه دکتر زهرا عابدینی
 12. موجود

  کتاب خلاصه درسنامه پرستاری کودکان وونگ

  32,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه هاله جعفری - فاطمه ابراهیم پور
 13. موجود

  کتاب پرستاری بهداشت جامعه

  39,900تومان

  35,910 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات جامعه نگر تألیف دکتر اسحاق ایلدرآبادی
 14. موجود

  کتاب مجموعه کامل دروس پرستاری کارشناسی به کارشناسی ارشد2019

  175,000تومان

  148,750 تومان

  تعداد صفحه 1334انتشارات بشری تألیف دکتر میترا ذوالفقاری
 15. موجود

  کتاب دوره هفده جلدی درسنامه برونروسودارث جامعه نگر

  610,000تومان

  488,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات جامعه نگر
 16. موجود

  کتاب دستنامه بالینی پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث 2018

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 854 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه مهسا پورشعبان اوشیبی
 17. موجود

  کتاب مدل SPICES در برنامه درسی رشته پرستاری: مفاهیم و راهکارهای اجرای ده دانشکده پرستاری جهان

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف فاطمه خراشادی زاده - حسین کریمی مونقی
 18. موجود

  کتاب مهارت های مدیریتی سرپرستاران بر اساس الگوی ارزشیابی عملکرد رفتاری

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات حیدری تألیف محمد بابایی پور و همکاران
 19. موجود

  کتاب میکروب شناسی برای پرستار

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 294 انتشارات حیدری تألیف ندا باصری - پرستو حسینی
 20. موجود

  کتاب راهنمای کاربردی داروهای تزریقی و محاسبات دارویی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف هادی بهرامی
 21. موجود

  کتاب راهنمای سریع آموزش به بیمار

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 155 انتشارات حیدری تألیف منیژه نصیری زاده
 22. موجود

  کتاب نظریه ها، الگوها و مفاهیم پرستاری کودکان

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 182 انتشارات نور دانش تألیف دکتر فاطمه علایی کرهرودی
 23. موجود

  کتاب ایمونولوژی برای پرستاران

  14,900 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف بهاره زند - دکتر علی اکبر دلبندی - دکتر رضا فلک
 24. موجود

  کتاب فارماکولوژی برای پرستار

  39,000 تومان

  تعداد صفحه 365 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر مجید متقی نژاد
 25. موجود

  کتاب اصول و تکنیک های پایه پرستاری و بررسی وضعیت سلامت

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 640 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف حجی محمد نوری - فرخنده رخی
 26. تماس

  کتاب فرهنگ اختصارات و سرواژه های پزشكی جابلونسکی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 1360 انتشارات جامعه نگر تالیف سعيد يوسفی
 27. موجود

  کتاب پرکاربردترین واژه های پرستاری داخلی جراحی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات جامعه نگر تالیف منصور عزيزی
 28. موجود

  کتاب پرستاری سلامت فرد و خانواده - بر اساس لنکستر و آخرین سرفصل دروس

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات جامعه نگر تالیف سيد وحيده حسينی
 29. موجود

  کتاب نقش معنا درمانی در بهبود کیفیت زندگی بیماران سرطانی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 84 انتشارات جامعه نگر تالیف اعظم مزروعی سبدانی
 30. موجود

  کتاب پرستاری و بهداشت محیط

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات جامعه نگر تالیف علی منصوری
 31. موجود

  کتاب هندبوک آموزش به بیمار كانابیو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 820 انتشارات جامعه نگر تالیف ماری . ام . كانابيو
 32. تماس

  کتاب مقدمه ای بر فارماكولوژی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات جامعه نگر تالیف مری كی آسپرهايم
 33. موجود

  کتاب پرستاری داخلی -جراحی برونر و سودارث 2018 : مفاهیم پایه

  19,900تومان

  16,915 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات جامعه نگر تالیف جانيس ال. هينکل
 34. موجود

  کتاب راهنمای دارویی در مراقبت از نوزادان نئوفاکس

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 455 انتشارات جامعه نگر تالیف تامسون رويترز
 35. موجود

  کتاب حقایقی برای پرستاران جراحی قلب ،مراقبت از بیماران جراحی قلب

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 140 انتشارات جامعه نگر تالیف تانيا هودج
 36. موجود

  کتاب پرستاری داخلی- جراحی برونر و سودارث 2018 : تولید مثل و بیماریهای پستان

  39,900تومان

  33,915 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات جامعه نگر تالیف جانيس ال.هينکل
 37. موجود

  کتاب پرستاری داخلی- جراحی برونر و سودارث 2018 : مفاهیم بیوفیزیکی

  39,900تومان

  33,915 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات جامعه نگر تالیف جانيس ال. هينکل
 38. تماس

  کتاب فرآیند نقد تحقیقات كمی، کیفی و اعتبار سنجی تحقیقات تركیبی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات جامعه نگر تالیف حيدرعلی عابدی
 39. موجود

  کتاب مراقبت از نوزادان بیمار و سالم

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 161 انتشارات جامعه نگر تالیف مريم کرمی
 40. تماس

  کتاب PDQ برای مراقبتهای ویژه

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات جامعه نگر تالیف مريم کرمی
  0