1. موجود

  کتاب مجموعه سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی از سال 89 تا 93 به انضمام آزمون سال 94

  38,000تومان

  32,300 تومان

  تعداد صفحه 323 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر هما فرهادی فرد و همکاران
 2. موجود

  کتاب دندانپزشکی، حل و بحث آزمونهای پذیرش دستیار دندانپزشکی تیر 97

  18,500تومان

  17,575 تومان

  تعداد صفحه 85 انتشارات کتاب میر تألیف دکتر سحر محمدی
 3. موجود

  کتاب مجموعه سوالات دندانپژشکی جامعه نگر

  12,800تومان

  10,880 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات رویان پژوه تالیف وگردآوری: دکترهمومن کشاورز
 4. موجود

  خلاصه کتاب اکلوژن فانکشنال ازTMJ تاطرح لبخند داوسون2007 DAWSON book brief

  24,000تومان

  20,400 تومان

  تعداد صفحه 151انتشارات رویان پژوه ترجمه وتخلیص دکتر میلادلاریجانی,دکترآفاق هوختی
 5. موجود

  کتاب مجموعه سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی 1397

  22,000تومان

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر آناهیتا دهقانی سلطانی - دکتر شیوا توکل دوانی
 6. موجود

  کتاب دندانپزشکی، حل و بحث آزمونهای پذیرش دستیار دندانپزشکی تیر 96

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات کتاب میر تألیف دکتر سحر محمدی
 7. موجود

  کتاب دندانپزشکی، حل و بحث آزمونهای پذیرش دستیار دندانپزشکی تیر 92

  5,200 تومان

  تعداد صفحه انتشارات کتاب میر تألیف دکتر سحر محمدی
 8. موجود

  کتاب مجموعه سوالات آزمون تخصصی دندانپزشکی مرداد 1390 دوره بیست و پنجم

  12,800 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر نازنین آرین
 9. موجود

  کتاب مجموعه سوالات آزمون تخصصی دندانپزشکی تیر 1392 دوره بیست و هفتم

  14,800 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر نازنین آرین
 10. موجود

  کتاب مجموعه سوالات آزمون تخصصی دندانپزشکی خرداد 1394 دوره بیست و نهم

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 86 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر سید احسان رستگار
 11. موجود

  کتاب مجموعه سوالات آزمون تخصصی دندانپزشکی تیر 1393 دوره بیست و هشتم

  23,800 تومان

  تعداد صفحه 131 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر سید احسان رستگار
 12. موجود

  کتاب مجموعه سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی 1396 همراه با پاسخنامه تشریحی

  12,800تومان

  10,880 تومان

  تعداد صفحه 92 انتشارات رویان پژوه تألیف دکتر سید پارسا مهری نژاد و همکاران
 13. موجود

  کتاب حل و بحث آزمون های پذیرش دستیار دندانپزشکی تیر 91-82

  28,800تومان

  27,360 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات کتاب میر تالیف دکتر امیر سعید یاوری
 14. موجود

  کتاب حل و بحث آزمون های پذیرش دستیار دندانپزشکی تیر 94

  13,800 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات کتاب میر تالیف دکتر سحر محمدی
 15. موجود

  کتاب حل و بحث آزمون های پذیرش دستیار دندانپزشکی تیر 93

  6,800تومان

  6,460 تومان

  تعداد صفحه 72 انتشارات کتاب میر تالیف دکتر سحر محمدی
 16. موجود
 17. موجود

  کتاب حل و بحث آزمون های پذیرش دستیار دندانپزشکی مرداد 95

  1,380تومان

  1,311 تومان

  تعداد صفحه 48 انتشارات کتاب میر تالیف دکتر محمد نوروزیان
 18. موجود

  کتاب مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ درمان پروتزی بیماران بی دندان زارب - بوچر - 2013

  28,800 تومان

  تعداد صفحه 341 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر سارا آیرملو - دکتر الناز شفیعی
 19. موجود

  کتاب مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ مواد دندانی مک کیب

  14,800 تومان

  تعداد صفحه 85 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر حسین باقری
 20. موجود

  کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR & DDQ ضروریات دندانپزشکی جامعه نگر

  10,800 تومان

  تعداد صفحه 134 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر امیرعلی کرمی فر - دکتر حمیدرضا پاکشیر - دکتر سارنگ سعادت
 21. موجود

  کتاب مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی مالامد 2015

  32,800 تومان

  تعداد صفحه 249 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر سینا قانعان - علیرضا جهانگیرنیا
 22. موجود

  کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR & DDQ استوارت 2008

  29,800 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر سعید ایپک چی
 23. موجود

  کتاب مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ پروتز ثابت شیلینبرگ 2012

  28,800 تومان

  تعداد صفحه 261 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر شیرین رضوانی - دکتر نجمه موسوی
 24. موجود

  کتاب مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ دندانپزشکی ترمیمی علم و هنر 2013

  38,800 تومان

  تعداد صفحه 384 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر نازنین آرین - محمدرضا غفاری
 25. موجود

  کتاب مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ جراحی دهان، فک و صورت پیترسون 2014

  33,800 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر سینا قانعان
 26. موجود

  کتاب مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ فالاس 2013

  28,800 تومان

  تعداد صفحه 309 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر مهسا مهریاری
 27. موجود

  کتاب مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ دندانپزشکی کودکان مک دونالد 2011

  28,800 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر کاملیا کیان بخت - دکتر آسیه زهره ای
 28. موجود

  کتاب مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ پروتز پارسیل مک کراکن 2011

  21,800 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر دکتر سارا آیرملو - دکتر زهرا آیرملو
 29. موجود

  کتاب مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ - کارانزا 2011 - جلد 1

  19,800 تومان

  تعداد صفحه انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر محمدرضا غفاری
 30. تمام شده

  کتاب مجموعه سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی از سال 89 تا 93 به انضمام سال 94

  29,800 تومان

  تعداد صفحه 323 انتشارات رویان پژوه تألیف گروه نویسندگان
 31. تماس

  کتاب مجموعه سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی 1395

  12,800تومان

  10,880 تومان

  تعداد صفحه 88 انتشارات رویان پژوه تألیف نازنین ثناگو
  0