پزشکی بوک فروش آنلاین کتابهای پزشکی با تخفیف ویژه

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. موجود

  کتاب order بیماریهای داخلی

  130,000تومان

  110,500 تومان

  تعداد صفحه 944 انتشارات پاشا تألیف دکتر حجت اله اکبرزاده پاشا
 2. موجود

  کتاب تنها کتاب EKG که همیشه به آن نیاز دارید

  66,000تومان

  59,400 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات تیمورزاده با مقدمه دکتر امیر صبح زخشان خواه ترجمه دکتر مهناز اکبری - حامد خوش اخلاق
 3. موجود

  کتاب اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های قلب و عروق

  130,000تومان

  117,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر منوچهر قارونی
 4. موجود

  کتاب اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های غدد و متابولیسم

  120,000تومان

  108,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر منوچهر نخجوانی
 5. موجود

  کتاب پرستاری بهداشت و روان 1

  30,000تومان

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 140-انتشارات حیدری- تألیف: فاطمه نوغانی
 6. موجود

  کتاب تشخیص افتراقی چرچیل

  50,000تومان

  42,500 تومان

  تعداد صفحه 680-انتشارات اندیشه رفیع -تالیف:رافتری-مترجم: منوچهر قارونی
 7. موجود

  کتاب تشخیص افتراقی

  40,000تومان

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 680-انتشارات اندیشه رفیع -تالیف:فری فرد-مترجم: منوچهر قارونی
 8. موجود

  مبانی طب داخلی سسیل 2016 بیماری های خون و سرطان

  20,000تومان

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 200-انتشارات اندیشه رفیع -تالیف: رابرت گریگز-مترجم: محمد واعظی
 9. موجود

  مبانی طب داخلی سسیل 2016 بیماری های ریه

  15,000تومان

  12,750 تومان

  تعداد صفحه 150-انتشارات اندیشه رفیع -تالیف: رابرت گریگز-مترجم: محمد واعظی
 10. موجود

  مبانی طب داخلی سسیل 2016 بیماری های کلیه و مجرای ادراری

  25,000تومان

  21,250 تومان

  تعداد صفحه 120-انتشارات اندیشه رفیع -تالیف: رابرت گریگز-مترجم: محمد واعظی
 11. موجود

  مبانی طب داخلی سسیل 2016 بیماری های قلب و عروق

  25,000تومان

  21,250 تومان

  تعداد صفحه 250-انتشارات اندیشه رفیع -تالیف: رابرت گریگز-مترجم: محمد واعظی
 12. موجود

  مبانی طب داخلی سسیل 2016 بیماری های عفونی

  25,000تومان

  21,250 تومان

  تعداد صفحه 200-انتشارات اندیشه رفیع -تالیف: رابرت گریگز-مترجم: محمد واعظی
 13. موجود

  مبانی طب داخلی سسیل 2016 بیماری های غدد درون ریز و متابولیک

  20,000تومان

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 150-انتشارات اندیشه رفیع -تالیف: رابرت گریگز-مترجم: محمد واعظی
 14. موجود

  مبانی طب داخلی سسیل 2016 بیماری های گوارش و کبد

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 150-انتشارات اندیشه رفیع -تالیف: رابرت گریگز-مترجم: محمد واعظی
 15. موجود

  مبانی طب داخلی سسیل 2016 بیماری های بافت همبند و استخوان

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 125-انتشارات اندیشه رفیع -تالیف: رابرت گریگز-مترجم: محمد واعظی
 16. موجود

  مبانی طب داخلی سسیل 2016

  150,000تومان

  112,500 تومان

  تعداد صفحه 1500-انتشارات اندیشه رفیع -تالیف: رابرت گریگز-مترجم: محمد واعظی
 17. موجود

  کتاب اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های روماتولوژی و دستگاه ایمنی

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 376 انتشارات ارجمند ترجمه دکتر سیدمهدی منتظری
 18. موجود

  کتاب اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های کلیه و مجاری ادراری

  43,900 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات ارجمند ترجمه دکتر فاطمه فرزان
 19. موجود

  کتاب بیماری های قلبی برانوالد 2019 همراه با نکات کلیدی جلد 13

  69,800 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه دکتر مهین حسینی نژاد محبتی
 20. موجود

  کتاب بیماری های قلبی برانوالد 2019 همراه با نکات کلیدی جلد 12

  69,800 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه دکتر مسیح تاج دینی - دکتر سید ابوالفضل محسنی زاده
 21. موجود

  کتاب بیماری های قلبی برانوالد 2019 همراه با نکات کلیدی جلد 10

  69,800 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه دکتر سید ابوالفضل محسنی زاده - دکتر مسیح تاج دینی
 22. موجود

  کتاب بیماری های قلبی برانوالد 2019 همراه با نکات کلیدی جلد 9

  64,800تومان

  58,320 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه دکتر مسیح تاج دینی و دیگران
 23. موجود

  کتاب بیماری های قلبی برانوالد 2019 همراه با نکات کلیدی جلد 8

  64,800 تومان

  تعداد صفحه 111 انتشارات حیدری ترجمه دکتر سید ابوالفضل محسنی زاده و همکاران
 24. موجود

  کتاب آموزه های سرطان پستان

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر دنیا فرخ - دکتر فاطمه همایی
 25. موجود

  کتاب نارسایی قلب پیوند قلب

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 142 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر محمد حسن نظافتی - پویا نظافتی
 26. موجود

  کتاب آریتمی های قلب

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر محمد حسن نظافتی - دکتر محمد وجدان پرست - پویا نظافتی
 27. موجود

  کتاب بیماریهای مادرزادی قلب

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر محمد حسن نظافتی - پویا نظافتی
 28. موجود

  کتاب راهنمای جلوگیری از عفونت مرتبط با کاتترهای داخل عروقی

  3,500 تومان

  تعداد صفحه 66 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ترجمه دکتر سید محمد معتمد الشریعتی
 29. موجود

  کتاب ماستیت گرانولوماتوز

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 178 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر فرشته شیبانی - دکتر محمدرضا سروقد - دکتر حمیدرضا نادری
 30. موجود

  کتاب بیماری های عروق کرونر

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر محمد حسن نظافتی - پویا نظافتی
 31. موجود

  کتاب احیا قلبی ریوی

  3,500 تومان

  تعداد صفحه 114 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر مهدی حسن زاده دلوئی
 32. موجود

  کتاب مراقبت های نوین در جراحی قلب و توراکس

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف دکتر محمد حسن نظافتی - دکتر سید محمدرضا کاظمی بجستانی
 33. موجود

  کتاب کنترل بیماریهای قلبی عروقی در بارداری

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 116 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تألیف ورا رگیتز - زاگروسک کارینا بلومستروم ترجمه دکتر فروه وکیلیان
 34. موجود

  کتاب سازگاری های قلبی - عروقی رهیافتی سلولی و مولکولی

  27,500 تومان

  تعداد صفحه 520 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر رضا نوری - فضل الله فت اللهی شورابه - دکتر بهاره شیخ صراف
 35. موجود

  کتاب بیماری های قلبی برانوالد 2019 همراه با نکات کلیدی جلد 6

  59,800تومان

  56,810 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری ترجمه دکتر سید ابوالفضل محسنی زاده و همکاران
 36. موجود

  کتاب بیماری های قلبی برانوالد 2019 همراه با نکات کلیدی جلد 7

  59,800تومان

  56,810 تومان

  تعداد صفحه 129 انتشارات حیدری ترجمه دکتر مسیح تاج دینی و دیگران
 37. موجود

  کتاب کاربرد و راهنمایی بالینی مداخلات الکتریکی در مراقبت قلبی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات پرستش تألیف ساسان ناوخاصی و همکاران
 38. موجود

  کتاب دستنامه طب داخلی هاریسون ویراست نوزدهم

  99,000تومان

  89,100 تومان

  تعداد صفحه 1072 انتشارات تیمورزاده ترجمه گروه مترجمین
 39. موجود

  کتاب تشخیص های شایع پزشکی با رویکرد الگوریتمی

  17,000تومان

  16,150 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات تیمورزاده تألیف پاتریک م. هیلی
 40. موجود

  کتاب 150 مسئله الکتروکاردیوگرافی - ویراست چهارم

  25,000تومان

  23,750 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات تیمورزاده تألیف جان آر. هامپتون
0