1. موجود

  کتاب زبان همراه باپاسخنامه کاملا تشریحی IQB

  69,900تومان

  66,405 تومان

  تعداد صفحه 765انتشارات دکتر خلیلی تألیف سارا شاهرضا
 2. موجود

  کتاب بانک سوالات IQB اپیدمیولوژی کارشناسی ارشد و دکتری

  59,900 تومان

  تعداد صفحه 869 انتشارات دکتر خلیلی تألیف عباس عباسی قهرمانلو و همکاران
 3. موجود

  کتاب گنجینه سوالات ایمونولوژی همراه با پاسخنامه تشریحی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 517 انتشارات دکتر خلیلی تألیف یوسف علی محمدی - عباس عباسی قهرمانلو
 4. موجود

  کتاب جامع IQB اصول و مبانی پیشرفته اپیدمیولوژی

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 270 انتشارات دکتر خلیلی تألیف عباس عباسی قهرمانلو و همکاران
 5. موجود

  کتاب بانک سوالات IQB شیمی آلی - همراه با پاسخنامه تشریحی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات دکتر خلیلی تألیف دکتر جعفر اکبری - عباسعلی براری
 6. موجود

  کتاب کتاب بانک سوالات ده سالانه IQB علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی - کارشناسی ارشد - همراه با پاسخنامه تشریحی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 290 انتشارات دکتر خلیلی تألیف مطهره الهی - نرگس امیدی ارجنگی - رضا یکتا
 7. موجود

  کتاب جامع SQP فارماکولوژی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 278 انتشارات دکتر خلیلی تألیف دکتر مهدی رجب نیا
 8. موجود

  کتاب بانک سوالات IQB تغذیه - همراه با پاسخنامه تشریحی

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 973 انتشارات دکتر خلیلی تألیف دکتر نیاز محمدزاده هنرور - دکتر مینا عبداللهی
 9. موجود

  کتاب ما طراحان شیمی آلی IQB (همراه با پاسخنامه تشریحی) - زیر مجموعه وزارت بهداشت

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 334 انتشارات دکتر خلیلی تالیف دکتر جعفر اکبری
 10. موجود

  کتاب ما طراحان شیمی عمومی - مجموعه سوالات شیمی عمومی - IQB - (همراه با پاسخنامه تشریحی)

  55,000تومان

  52,250 تومان

  تعداد صفحه 544 انتشارات دکتر خلیلی تالیف دکتر جعفر اکبری
 11. موجود

  کتاب بانک سوالات ده سالانه IQB اقتصاد سلامت (کارشناسی ارشد و دکتری)

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 322 انتشارات دکتر خلیلی تالیف رضا مرادی
 12. موجود

  کتاب LWL (Learning With Laugh)

  29,500 تومان

  تعداد صفحه 509 انتشارات دکتر خلیلی تالیف عماد حیدرنیا
 13. موجود

  کتاب بانک سوالات ده سالانه IQB فیزیولوژی (کارشناسی ارشد) (همراه با پاسخنامه تشریحی)

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 296 انتشارات دکتر خلیلی تالیف زهرا قاسم زاده
 14. موجود

  کتاب بانک سوالات IQB حرکت شناسی (همراه با پاسخ تشریحی)

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 60 انتشارات دکتر خلیلی تالیف دکتر امید صالحیان
 15. موجود

  کتاب بانک سوالات IQB آسیب شناسی ورزشی و حرکت اصلاحی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 69 انتشارات دکتر خلیلی تالیف دکتر امید صالحیان
 16. موجود

  کتاب بانک سوالات IQB - شیمی تجزیه دستگاهی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 274 انتشارات دکتر خلیلی تالیف هادی محمدی
 17. موجود

  کتاب بانک سوالات IQB - زبان علوم ورزشی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات دکتر خلیلی تالیف دکتر امید صالحیان
 18. موجود

  کتاب بانک سوالات ایران IQB - مدیریت ورزشی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 61 انتشارات دکتر خلیلی تالیف دکتر امید صالحیان
 19. موجود

  کتاب بانک سوالات IQB ژنتیک (همراه با پاسخنامه تشریحی)

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 921 انتشارات دکتر خلیلی تالیف دکتر فرشید پروینی
 20. موجود

  کتاب بانک سوالات IQB مدیریت مالی در نظام سلامت (همراه با درسنامه جامع و نکات کلیدی)

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 152 انتشارات دکتر خلیلی تالیف رضا مرادی
 21. موجود

  کتاب بانک سوالات IQB فرهنگ و اصطلاحات اپیدمیولوژی همراه با پاسخنامه تشریحی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات دکتر خلیلی تالیف عباس عباسی قهرمانلو
 22. موجود

  کتاب بانک سوالات IQB زبان (همراه با پاسخنامه تشریحی) (چاپ چهارم)

  47,000تومان

  42,300 تومان

  تعداد صفحه 845 انتشارات دکتر خلیلی تالیف سارا شاهرضا
 23. موجود

  کتاب بانک سوالات IQB نوزادان و مراقبت های مربوطه (همراه با پاسخنامه تشریحی) (چاپ دوم)

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات دکتر خلیلی تالیف دکتر مژگان کرد
 24. موجود

  کتاب بانک سوالات IQB بارداری زایمان (همراه با پاسخنامه تشریحی) (چاپ دوم)

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات دکتر خلیلی تالیف محدثه کریمی خوشحال
 25. موجود

  کتاب بانک سوالات IQB خون شناسی و بانک خون (همراه با پاسخنامه تشریحی)

  49,900 تومان

  تعداد صفحه 813 انتشارات دکتر خلیلی تالیف سوده نامجو
 26. موجود

  کتاب بانک سوالات IQB - SQP مجموعه سوالات آزمون های ارزشیابی داروسازان خارج از کشور

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات دکتر خلیلی تالیف دکتر مهدی رجب نیا
 27. موجود

  کتاب بانک سوالات IQB جنین شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) (چاپ دوم)

  39,900تومان

  37,905 تومان

  تعداد صفحه 173 انتشارات دکتر خلیلی تالیف دکتر مژگان کرد
 28. موجود

  کتاب بانک سوالات IQB آسیب شناسی روانی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

  14,500 تومان

  تعداد صفحه 182 انتشارات دکتر خلیلی تالیف علیرضا چیره نژاد
 29. موجود

  کتاب بانک سوالات IQB اپیدمیولوژی (دو جلدی) (سوالات و پاسخنامه تشریحی)

  57,000 تومان

  تعداد صفحه 1100 انتشارات دکتر خلیلی تالیف عباس عباسی قهرمانلو
 30. تمام شده

  کتاب بانک سوالات IQB آناتومی همراه با پاسخنامه تشریحی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 925 انتشارات دکتر خلیلی تالیف دکتر معصومه عبداللهی
 31. موجود

  کتاب بانک سوالات IQB زیست شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) (چاپ چهارم)

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 788 انتشارات دکتر خلیلی تالیف ناصر جعفرقلی زاده
 32. موجود

  کتاب بانک سوالات IQB سوالات اختصاصی سم شناسی (SQP) (همراه با پاسخنامه تشریحی)

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 102 انتشارات دکتر خلیلی تالیف دکتر مهدی رجب نیا
 33. موجود

  کتاب بانک سوالات IQB بیوانفورماتیک (همراه با پاسخنامه تشریحی) (ویراست سوم)

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات دکتر خلیلی تالیف بابک باباعباسی
 34. موجود

  کتاب بانک سوالات IQB نانوفناوری پزشکی (همراه با پاسخنامه تشریحی) (چاپ دوم ، ویرایش دوم)

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 370 انتشارات دکتر خلیلی تالیف هادی سردارآبادی
 35. موجود

  کتاب بانک سوالات IQB ویروس شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) (چاپ چهارم)

  69,900 تومان

  تعداد صفحه 829 انتشارات دکتر خلیلی تالیف شقایق یزدانی نیشابوری
 36. موجود

  کتاب بانک سوالات IQB شیمی آلی (وزارت بهداشت) (همراه با پاسخنامه تشریحی)

  29,500 تومان

  تعداد صفحه 397 انتشارات دکتر خلیلی تالیف دکتر جعفر اکبری
  0