1. کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR مسیرهای پالپ 2016

  42,800 تومان

  تعداد صفحه 359 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر داود جمشیدی - دکتر سیده کوثر اشرفی
 2. کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR پروفیت 2013

  44,800 تومان

  تعداد صفحه 441 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر هومن زرنگار - دکتر سید امیرحسین میرهاشمی
 3. کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR اصول دندانپزشکی ترمیمی شوارتز 2013

  38,800 تومان

  تعداد صفحه 361 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر بهاره آقامحمدی آمقانی - دکتر نگین فرهمندپور - دکتر سارا ولیزاده
 4. کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR تشخیص بیماری های دهان برکت 2008

  26,800 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر مریم امیرچقماقی - دکتر زهره دلیرثانی
 5. کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR مقدمه ای بر مواد دندانی ون نورت 2007

  8,800 تومان

  تعداد صفحه 124 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر حسین باقری
 6. کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR مواد دندانی مک کیب

  15,800 تومان

  تعداد صفحه 165 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر حسین باقری
 7. کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR درمان پروتزیبیماران بی دندان زارب 2013

  24,800 تومان

  تعداد صفحه 165 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر سالومه هاشمی - دکتر سید امین موسوی
 8. کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی مالامد 2015

  28,800 تومان

  تعداد صفحه 158 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر احمد بهروزیان - دکتر یوسف کنعانی زاده - دکتر فرزین احمدپور پورناکی
 9. کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR پروتز ثابت شیلینبرگ 2012

  32,800 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر شیرین رضوانی - دکتر زهرا رحمانی - دکتر کاوه سیدان
 10. کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR مبانی نظری و عملی اندودنتیکس ترابی نژاد 2015

  42,800 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر آزیتا ایروانی
 11. کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR دندانپزشکی ترمیمی علم و هنر 2013

  28,800 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر مهشید صفارپور
 12. کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR جراحی دهان، فک و صورت پیترسون 2014

  36,800 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر امیرحسین نجف پور - دکتر شهروز شفایی فرد
 13. کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR تدابیر دندانپزشکی در بیماران سیستمیک فالاس 2013

  28,800 تومان

  تعداد صفحه 262 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر یلدا سمسار اصل
 14. کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR دندانپزشکی کودکان مک دونالد 2011

  39,800 تومان

  تعداد صفحه 367 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر مصطفی صوفیانی قدیم - دکتر حامد آبادی
 15. کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR پروتز پارسیل مک کراکن 2011

  19,800 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر سارا آیرملو - دکتر صنم فانی
 16. کتاب چکیده مراجع دندانپزشکی CDR - اصول و مبانی رادیولوژی دهان وایت فارو 2014

  44,800 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات شایان نمودار تألیف دکتر مریم میرزایی