1. کتاب مبانی ژنتیک ، اصلاح نژاد و بیوتکنولوژی ماهیان (ویراست دوم)

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 442 انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف داگلاس تیو
 2. کتاب اصول باکتری شناسی دامپزشکی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه تألیف کارتر گودون آر
 3. کتاب داروهای دامپزشکی و نهاده های تغذیه ای دام ، طیور و آبزیان ایران

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 1120 انتشارات قمریان تالیف دکتر علیرضا قمریان
 4. کتاب اصول و روشهای تولید آنتی سرم های پلی کلونال در حیوانات

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات حیدری تالیف پرویز پاکزاد
 5. کتاب نکته های کلیدی طب داخلی دام های کوچک

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 702 انتشارات دانشگاه تهران تالیف استانلی آی رابین
 6. کتاب راهنمای کاربردی مصور در تشخیص بیماری های ماهیان زینتی

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 374 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر هومن رحمتی هولاسو
 7. کتاب دندانپزشکی حیوانات کوچک

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 345 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر شهرام جمشیدی
 8. کتاب بهداشت و بیماری های گوساله

  7,100 تومان

  تعداد صفحه 679 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر محمدرضا مخبر دزفولی
 9. کتاب بیوشیمی بالینی حیوانات اهلی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات دانشگاه تهران تالیف زهره خاکی
 10. کتاب بیماری ها و آفات زنبور عسل و روش های تشخیص آنها

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر صدیقه نبیان
 11. کتاب بافت شناسی مقایسه ای

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر ایرج پوستی
 12. کتاب اولتراسونوگرافی ماهیان خاویاری برای شناسایی جنسیت و مرحله رسیدگی جنسی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر علیرضا وجهی
 13. کتاب اطلس کاربردی اولتراسونوگرافی تولید مثلی نشخوارکنندگان و شترسانان

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات دانشگاه تهران تالیف لوک دکوتو
 14. کتاب اصول کالبدگشایی و نمونه برداری

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر فرهنگ ساسانی
 15. کتاب آسیب شناسی بیماری های پرندگان زینتی

  26,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف رابرت اشمیت
 16. کتاب ویروس شناسی دامپزشکی (بیولوژی ویروس ها)

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات دانشگاه تهران مترجم دکتر هادی کیوانفر
 17. کتاب نوردهی در طیور

  4,500 تومان

  تعداد صفحه170 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ترور موریس
 18. کتاب هورمون شناسی کاربردی حیوانات

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 450 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ای. جیمز اسکوایرز
 19. کتاب واکسن های ماهیان

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 226 انتشارات دانشگاه تهران تالیف الکساندرا آدامز
 20. کتاب ویروس شناسی دامپزشکی (بیماری ها)

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات دانشگاه تهران مترجم هادی کیوانفر
 21. کتاب مسمومیت ها در دام های بزرگ

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر تقی پور بازرگانی
 22. کتاب مشمشه بیماری قابل انتقال بین حیوان و انسان

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر سامد برومندفر
 23. کتاب معاینه بالینی دام های مزرعه

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 627 انتشارات دانشگاه تهران تالیف پیتر جکسون
 24. کتاب میکروب شناسی دامپزشکی و بیماری های میکروبی

  6,700 تومان

  تعداد صفحه 449 انتشارات دانشگاه تهران مترجم دکتر تقی زهرایی صالحی
 25. کتاب مهندسی آبزی پروری

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 716 انتشارات دانشگاه تهران تالیف اود ایوار لکانگ
 26. کتاب ماهیان خلیج فارس

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر اسمعیل اعتماد
 27. کتاب مبانی بهداشت ماهیان زینتی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف هلن رابرتس
 28. کتاب مبانی مدیریت در کارخانه های مواد غذایی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر گیتی کریم
 29. کتاب مدیریت بهداشت و بیماری های مزارع تکثیر و پرورش میگو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 358 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر مهدی سلطانی
 30. کتاب کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 448 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر ناهید اطیابی
 31. کتاب لاپا روسکوپی دامپزشکی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر جلال بختیاری
 32. کتاب لپتوسپیروز

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 156 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر غلامرضا عبداله پور
 33. دوره دو جلدی کتاب مامایی و تولید مثل در دامپزشکی

  135,000 تومان

  تعداد صفحه 1820 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دیوید نوکس
 34. کتاب مامایی و بیماری های تولید مثل گوسفند و بز

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر مهدی وجگانی
 35. کتاب کالبدشناسی پایه دامپزشکی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر زهرا طوطیان
 36. کتاب کرم شناسی دامپزشکی (جلد اول)

  5,700 تومان

  تعداد صفحه 383 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر علی اسلامی
 37. کتاب کرم شناسی دامپزشکی (جلد دوم)

  4,600 تومان

  تعداد صفحه 316 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر علی اسلامی
 38. کتاب کرم شناسی دامپزشکی (جلد سوم) - نماتدها و آکانتوسفالا

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 942 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر علی اسلامی
 39. کتاب فیزیولوژی شیردهی

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر آرمین توحیدی
 40. کتاب فیزیولوژی ماهیان

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات دانشگاه تهران تالیف سید محمدحسین نوری موگهی