1. کتاب دارونامه دامپزشکی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 1026 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف د جی آلن ترجمه دکنر سید محمد فقیهی - دکتر حمیدرضا گندمی ثانی
 2. کتاب اصول فارماکولوژی و درمان شناسی دامپزشکی 2

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر سید محمد فقیهی
 3. کتاب اصول فارماکولوژی و درمان شناسی دامپزشکی 1

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 370 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر سید محمد فقیهی
 4. کتاب تداخل های دارویی در طب دام های کوچک

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر سید محمد فقیهی
 5. کتاب اطلس رنگی معروفترین نژاد سگ های دنیا و کاربرد آن در مسائل امنیتی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 133 انتشارات پرتو واقعه تألیف دکتر رسول روح الامینی
 6. کتاب شناسایی نژادهای معروف گربه همراه با مراقبت های اولیه و بهداشتی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات پرتو واقعه تألیف دکتر رسول روح الامینی
 7. کتاب راهنمای کامل نژادهای سگ

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات قمریان تألیف دکتر علیرضا قمریان
 8. کتاب اصول فارماکولوژی و درمان شناسی دامپزشکی 3

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر سید محمد فقیهی
 9. کتاب تداخل های دارویی در طب پرندگان

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر سید محمد فقیهی
 10. کتاب خوراک و خوراک دهی به حیوانات اهلی

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 830 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف ریچارد کلمز - دی سی چرچ ترجمه دکتر ابوالفضل زالی و همکاران
 11. کتاب اصول جامع جانورشناسی هیکمن ویرایش 15 جلد دوم

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 1150 انتشارات خانه زیست شناسی ترجمه پروفسور جمشید درویش
 12. کتاب اصول جامع جانورشناسی هیکمن ویرایش 15 جلد اول

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 1150 انتشارات خانه زیست شناسی ترجمه پروفسور جمشید درویش
 13. کتاب مبانی ژنتیک ، اصلاح نژاد و بیوتکنولوژی ماهیان (ویراست دوم)

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 442 انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف داگلاس تیو
 14. کتاب اصول باکتری شناسی دامپزشکی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه تألیف کارتر گودون آر
 15. کتاب داروهای دامپزشکی و نهاده های تغذیه ای دام ، طیور و آبزیان ایران

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 1120 انتشارات قمریان تالیف دکتر علیرضا قمریان
 16. کتاب اصول و روشهای تولید آنتی سرم های پلی کلونال در حیوانات

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات حیدری تالیف پرویز پاکزاد
 17. کتاب نکته های کلیدی طب داخلی دام های کوچک

  56,000 تومان

  تعداد صفحه 702 انتشارات دانشگاه تهران تالیف استانلی آی رابین
 18. کتاب راهنمای کاربردی مصور در تشخیص بیماری های ماهیان زینتی

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 374 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر هومن رحمتی هولاسو
 19. کتاب دندانپزشکی حیوانات کوچک

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 345 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر شهرام جمشیدی
 20. کتاب بهداشت و بیماری های گوساله

  7,100 تومان

  تعداد صفحه 679 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر محمدرضا مخبر دزفولی
 21. کتاب بیوشیمی بالینی حیوانات اهلی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات دانشگاه تهران تالیف زهره خاکی
 22. کتاب بیماری ها و آفات زنبور عسل و روش های تشخیص آنها

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر صدیقه نبیان
 23. کتاب بافت شناسی مقایسه ای

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر ایرج پوستی
 24. کتاب اولتراسونوگرافی ماهیان خاویاری برای شناسایی جنسیت و مرحله رسیدگی جنسی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر علیرضا وجهی
 25. کتاب اطلس کاربردی اولتراسونوگرافی تولید مثلی نشخوارکنندگان و شترسانان

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات دانشگاه تهران تالیف لوک دکوتو
 26. کتاب اصول کالبدگشایی و نمونه برداری

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر فرهنگ ساسانی
 27. کتاب آسیب شناسی بیماری های پرندگان زینتی

  38,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف رابرت اشمیت
 28. کتاب ویروس شناسی دامپزشکی (بیولوژی ویروس ها)

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات دانشگاه تهران مترجم دکتر هادی کیوانفر
 29. کتاب نوردهی در طیور

  4,500 تومان

  تعداد صفحه170 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ترور موریس
 30. کتاب هورمون شناسی کاربردی حیوانات

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 450 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ای. جیمز اسکوایرز
 31. کتاب واکسن های ماهیان

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 226 انتشارات دانشگاه تهران تالیف الکساندرا آدامز
 32. کتاب ویروس شناسی دامپزشکی (بیماری ها)

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات دانشگاه تهران مترجم هادی کیوانفر
 33. کتاب مسمومیت ها در دام های بزرگ

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر تقی پور بازرگانی
 34. کتاب مشمشه بیماری قابل انتقال بین حیوان و انسان

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر سامد برومندفر
 35. کتاب معاینه بالینی دام های مزرعه

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 627 انتشارات دانشگاه تهران تالیف پیتر جکسون
 36. کتاب میکروب شناسی دامپزشکی و بیماری های میکروبی

  6,700 تومان

  تعداد صفحه 449 انتشارات دانشگاه تهران مترجم دکتر تقی زهرایی صالحی
 37. کتاب مهندسی آبزی پروری

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 716 انتشارات دانشگاه تهران تالیف اود ایوار لکانگ
 38. کتاب ماهیان خلیج فارس

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر اسمعیل اعتماد
 39. کتاب مبانی بهداشت ماهیان زینتی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف هلن رابرتس
 40. کتاب مبانی مدیریت در کارخانه های مواد غذایی

  12,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر گیتی کریم