1. کتاب هماتولوژی دامپزشکی ضروریات کلینیال پاتولوژی جلد1

  22,000تومان

  20,900 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف دکترعزت اله فتحی
 2. کتاب اپیدمیولوژی بیماری های رایج در دام های اهلی گاو، گوسفند، بز، اسب

  20,000تومان

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 183 انتشارات سخنوران تألیف دکتر داریوش سعادتی - دکتر حسن ایزانلو - دکتر سبحان بروشان
 3. کتاب راهنمای نگهداری و مراقبت از گربه

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات قمریان تألیف دکتر علیرضا قمریان
 4. کتاب دارونامه دامپزشکی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 1026 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف د جی آلن ترجمه دکنر سید محمد فقیهی - دکتر حمیدرضا گندمی ثانی
 5. کتاب اصول فارماکولوژی و درمان شناسی دامپزشکی 2

  29,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر سید محمد فقیهی
 6. کتاب اصول فارماکولوژی و درمان شناسی دامپزشکی 1

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 370 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر سید محمد فقیهی
 7. کتاب تداخل های دارویی در طب دام های کوچک

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر سید محمد فقیهی
 8. کتاب اطلس رنگی معروفترین نژاد سگ های دنیا و کاربرد آن در مسائل امنیتی

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 133 انتشارات پرتو واقعه تألیف دکتر رسول روح الامینی
 9. کتاب شناسایی نژادهای معروف گربه همراه با مراقبت های اولیه و بهداشتی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات پرتو واقعه تألیف دکتر رسول روح الامینی
 10. کتاب راهنمای کامل نژادهای سگ

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات قمریان تألیف دکتر علیرضا قمریان
 11. کتاب اصول فارماکولوژی و درمان شناسی دامپزشکی 3

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر سید محمد فقیهی
 12. کتاب تداخل های دارویی در طب پرندگان

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر سید محمد فقیهی
 13. کتاب خوراک و خوراک دهی به حیوانات اهلی

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 830 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف ریچارد کلمز - دی سی چرچ ترجمه دکتر ابوالفضل زالی و همکاران
 14. کتاب اصول جامع جانورشناسی هیکمن ویرایش 15 جلد دوم

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 1150 انتشارات خانه زیست شناسی ترجمه پروفسور جمشید درویش
 15. کتاب اصول جامع جانورشناسی هیکمن ویرایش 15 جلد اول

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 1150 انتشارات خانه زیست شناسی ترجمه پروفسور جمشید درویش
 16. کتاب مبانی ژنتیک ، اصلاح نژاد و بیوتکنولوژی ماهیان (ویراست دوم)

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 442 انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف داگلاس تیو
 17. کتاب اصول باکتری شناسی دامپزشکی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه تألیف کارتر گودون آر
 18. کتاب داروهای دامپزشکی و نهاده های تغذیه ای دام ، طیور و آبزیان ایران

  80,000 تومان

  تعداد صفحه 1192 انتشارات قمریان تالیف دکتر علیرضا قمریان
 19. کتاب اصول و روشهای تولید آنتی سرم های پلی کلونال در حیوانات

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات حیدری تالیف پرویز پاکزاد
 20. کتاب نکته های کلیدی طب داخلی دام های کوچک

  56,000 تومان

  تعداد صفحه 702 انتشارات دانشگاه تهران تالیف استانلی آی رابین
 21. کتاب راهنمای کاربردی مصور در تشخیص بیماری های ماهیان زینتی

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 374 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر هومن رحمتی هولاسو
 22. کتاب دندانپزشکی حیوانات کوچک

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 345 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر شهرام جمشیدی
 23. کتاب بهداشت و بیماری های گوساله

  7,100 تومان

  تعداد صفحه 679 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر محمدرضا مخبر دزفولی
 24. کتاب بیوشیمی بالینی حیوانات اهلی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات دانشگاه تهران تالیف زهره خاکی
 25. کتاب بیماری ها و آفات زنبور عسل و روش های تشخیص آنها

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر صدیقه نبیان
 26. کتاب بافت شناسی مقایسه ای

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 464 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر ایرج پوستی
 27. کتاب اولتراسونوگرافی ماهیان خاویاری برای شناسایی جنسیت و مرحله رسیدگی جنسی

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر علیرضا وجهی
 28. کتاب اطلس کاربردی اولتراسونوگرافی تولید مثلی نشخوارکنندگان و شترسانان

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 302 انتشارات دانشگاه تهران تالیف لوک دکوتو
 29. کتاب اصول کالبدگشایی و نمونه برداری

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر فرهنگ ساسانی
 30. کتاب آسیب شناسی بیماری های پرندگان زینتی

  38,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات دانشگاه تهران تالیف رابرت اشمیت
 31. کتاب ویروس شناسی دامپزشکی (بیولوژی ویروس ها)

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات دانشگاه تهران مترجم دکتر هادی کیوانفر
 32. کتاب نوردهی در طیور

  4,500 تومان

  تعداد صفحه170 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ترور موریس
 33. کتاب هورمون شناسی کاربردی حیوانات

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 450 انتشارات دانشگاه تهران تالیف ای. جیمز اسکوایرز
 34. کتاب واکسن های ماهیان

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 226 انتشارات دانشگاه تهران تالیف الکساندرا آدامز
 35. کتاب ویروس شناسی دامپزشکی (بیماری ها)

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 470 انتشارات دانشگاه تهران مترجم هادی کیوانفر
 36. کتاب مسمومیت ها در دام های بزرگ

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر تقی پور بازرگانی
 37. کتاب مشمشه بیماری قابل انتقال بین حیوان و انسان

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر سامد برومندفر
 38. کتاب معاینه بالینی دام های مزرعه

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 627 انتشارات دانشگاه تهران تالیف پیتر جکسون
 39. کتاب میکروب شناسی دامپزشکی و بیماری های میکروبی

  6,700 تومان

  تعداد صفحه 449 انتشارات دانشگاه تهران مترجم دکتر تقی زهرایی صالحی
 40. کتاب مهندسی آبزی پروری

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 716 انتشارات دانشگاه تهران تالیف اود ایوار لکانگ