پزشکی بوک فروش آنلاین کتابهای پزشکی با تخفیف ویژه

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه دکتر کرمی بیماری های کودکان 2 - 96

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات طرلان تالیف دکتر مجتبی کرمی
 2. تماس
  0 %

  کتاب بیماریهای کودکان 1 دکتر مجتبی کرمی - درسنامه

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 3. تماس
  0 %

  کتاب بیماریهای کودکان 3 دکتر مجتبی کرمی - درسنامه

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 4. تماس
  0 %

  پکیج کتابهای درسنامه دکتر کرمی

  1,624,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 5. تماس
  0 %

  کتاب جراحی 3 دکتر مجتبی کرمی - درسنامه

  79,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 6. تماس
  0 %

  کتاب جراحی 1 دکتر مجتبی کرمی - درسنامه

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 7. تماس
  0 %

  کتاب جراحی 2 دکتر مجتبی کرمی - درسنامه

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 8. تماس
  0 %

  کتاب درماتولوژی دکتر مجتبی کرمی - درسنامه

  79,000 تومان

  تعداد صفحه 287 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 9. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه هماتولوژی دکتر مجتبی کرمی جلد 2 98

  59,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 10. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه بیماری های قلب دکتر مجتبی کرمی جلد 2 98

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 11. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه بیماری های کلیه دکتر مجتبی کرمی جلد 2 98

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 126 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 12. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه فارماکولوژی دکتر کرمی 98

  49,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 13. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه بیماریهای ریه دکتر کرمی جلد 2 98

  59,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 14. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه بیماری های گوارشی دکتر کرمی جلد 2 98

  59,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 15. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه بیماریهای غدد دکتر مجتبی کرمی جلد 2 98

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 16. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه روماتولوژی دکتر مجتبی کرمی جلد 2 98

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی - دکتر مهشید بهرامی
 17. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه بیماری های ریه دکتر مجتبی کرمی

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 18. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه ارتوپدی دکتر کرمی - نویسنده دکتر مجتبی کرمی

  69,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 19. تماس
  0 %

  کتاب نورولوژی دکتر مجتبی کرمی - درسنامه

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 368 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 20. تماس
  0 %

  کتاب روانپزشکی دکتر مجتبی کرمی - درسنامه

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 21. تماس
  0 %

  کتاب ارولوژی دکتر مجتبی کرمی - درسنامه

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 424 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 22. تماس
  0 %

  کتاب بیماریهای قلب دکتر مجتبی کرمی - درسنامه

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 23. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه گوش و حلق و بینی - ENT دکتر کرمی

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 644 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 24. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه دکتر کرمی رادیولوژی - رنگی

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 565 انتشارات طرلان تالیف دکتر مجتبی کرمی
 25. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه دکتر کرمی زنان 98

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات طرلان تالیف دکتر مجتبی کرمی
 26. تماس
  0 %

  کتاب درسنامه بیماری های غدد دکتر کرمی

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات طرلان تالیف دکتر مجتبی کرمی
 27. تماس
  0 %

  کتاب پاتولوژی دکتر مجتبی کرمی - درسنامه

  79,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 28. تماس
  0 %

  کتاب اپیدمیولوژی دکتر مجتبی کرمی - درسنامه

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 88 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 29. تماس
  0 %

  کتاب بیماریهای عفونی دکتر مجتبی کرمی - درسنامه

  89,000 تومان

  تعداد صفحه 608 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 30. تماس
  0 %

  کتاب مامایی دکتر مجتبی کرمی - درسنامه

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 304 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 31. تماس
  0 %

  کتاب چشم پزشکی دکتر مجتبی کرمی - درسنامه

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 220انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 32. تماس
  0 %

  کتاب فارماکولوژی دکتر مجتبی کرمی - کتاب های درسنامه

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 704 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 33. تماس
  0 %

  کتاب آمار دکترکرمی -درسنامه

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 135 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 34. تماس
  0 %

  کتاب بیماریهای گوارشی دکتر مجتبی کرمی - درسنامه

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 35. تماس
  0 %

  کتاب بیماریهای کلیه دکتر مجتبی کرمی - درسنامه

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 36. تماس
  0 %

  کتاب هماتولوژی دکتر مجتبی کرمی - درسنامه

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 344 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
 37. تماس
  0 %

  کتاب روماتولوژی دکتر مجتبی کرمی - درسنامه

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 234 انتشارات طرلان تألیف دکتر مجتبی کرمی
0